• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ramalina

  Przeczytaj także...
  Odnożyca pośrednia (Ramalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl.) – gatunek grzybów należący do rodziny odnożycowatych Ramalinaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.Odnożyca mączysta (Ramalina farinacea (L.) Ach.) – gatunek grzybów należący do rodziny odnożycowatych Ramalinaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.
  Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.

  Ramalina Ach. (odnożyca) – rodzaj grzybów z rodziny odnożycowatych (Ramalinaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do grupy porostów.

  Wszystkie gatunki w Polsce objęte są ścisłą ochroną.

  Systematyka i nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Ramalinaceae, Lecanorales, Lecanoromycetidae, Lecanoromycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi.

  Synonimy nazwy naukowej: Alectoriopsis Elenkin, Chlorodictyon J. Agardh, Desmazieria Mont., Dievernia M. Choisy, Fistulariella Bowler & Rundel, Niebla Rundel & Bowler, Platisma P. Browne ex Adans., Platysma Hill, Ramalinomyces E.A. Thomas ex Cif. & Tomas., Trichoramalina Rundel & Bowler, Vermilacinia Spjut & Hale.

  Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.Odnożyca jesionowa (Ramalina fraxinea) – gatunek grzyba z rodziny odnożycowatych. Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.

  Nazwa polska według W. Fałtynowicza.

  Gatunki występujące w Polsce[ | edytuj kod]

 • Ramalina baltica Lettau 1912 – odnożyca bałtycka
 • Ramalina calicaris (L.) Röhl. 1813 – odnożyca rynienkowata
 • Ramalina capitata (Ach.) Nyl. 1879 – odnożyca murawkowata
 • Ramalina carpatica Körb. – odnożyca karpacka
 • Ramalina farinacea (L.) Ach. 1810 – odnożyca mączysta
 • Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 1810 – odnożyca kępkowa
 • Ramalina fraxinea (L.) Ach. 1810 – odnożyca jesionowa
 • Ramalina intermedia Delise ex Nyl. 1870 – odnożyca pośrednia
 • Ramalina motykana Bystrek 1966 – odnożyca Motyki
 • Ramalina obtusata (Arnold) Bitter 1901 – odnożyca tępa
 • Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. 1810 – odnożyca opylona
 • Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue 1887 – odnożyca Roeslera
 • Ramalina sinensis Jatta 1902 – odnożyca chińska
 • Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 1860 – odnożyca włosowata
 • Wykaz gatunków oraz nazwy polskie według Krytycznej listy porostów i grzybów naporostowych Polski. Nazwy naukowe na podstawie Index Fungorum.

  Odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. ) – gatunek grzybów należący do rodziny odnożycowatych Ramalinaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum (ang.). [dostęp 2013-11-12].
  2. Wiesław Fałtynowicz: The Lichenes, Lichenicolous and allied Fungi of Poland. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2003. ISBN 83-89648-06-7.
  3. Lista gatunków grzybów podlegających w Polsce ścisłej ochronie na podstawie "Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. 04.168.1765 z dnia 28 lipca 2004 r.)" w zgodzie z art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
  4. Species Fungorum (ang.). [dostęp 2015-02-25].
  5. Według Index Fungorum takson niezweryfikowany, o niepewnej pozycji taksonomicznej
  6. Wiesław Fałtynowicz: The Lichenes, Lichenicolous and allied Fungi of Poland.Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2003. ISBN 83-89648-06-7.
  Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.Ochrona gatunkowa grzybów - analogicznie do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt - to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących grzybów zagrożonych wyginięciem. Obecnie obejmuje to również porosty, ponieważ zgodnie z aktualną systematyką są one zaliczane do grzybów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiesław Fałtynowicz (ur. 1952 r. w Suwałkach) - polski biolog, specjalizujący się w lichenologii i ekologii roślin; nauczyciel akademicki związany z uniwersytetami w Gdańsku i Wrocławiu.
  Odnożyca opylona (Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.) – gatunek grzybów należący do rodziny odnożycowatych Ramalinaceae. Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.828 sek.