Rak sutka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Częstość występowania guzów piersi w zależności od lokalizacji (widok prawego sutka)

Rak sutka, rak gruczołu sutkowego, potocznie rak piersi (łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego wywodzący się z tkanki nabłonkowej. Na świecie rak ten jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Rak sutka pojawia się także u mężczyzn, jednak jest rzadki i zwykle późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na tę chorobę i tendencja ta utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

Papirus Ebersa – staroegipski papirus medyczny, napisany najpóźniej około 1550 r. p.n.e., zakupiony od pewnego Araba przez niemieckiego egiptologa Georga Ebersa w 1873. Sprzedający twierdził, że znalazł ten zwój w 1862 r. między nogami dobrze zachowanej mumii w Tebach.Nadwaga – nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie przekraczające optymalne ilości zdrowotne. Nadwaga staje się typową cechą w populacjach, gdzie nie ma problemów z brakiem żywności i dominuje styl życia pozbawiony aktywności fizycznej.

Spis treści

 • 1 Epidemiologia
 • 2 Klasyfikacja
 • 2.1 Lokalizacja ogniska pierwotnego
 • 2.2 Typy histologiczne
 • 2.3 Zaawansowanie
 • 3 Czynniki ryzyka
 • 3.1 Czynniki o dobrze udokumentowanym wpływie
 • 3.1.1 Płeć
 • 3.1.2 Czynniki geograficzne
 • 3.1.3 Czynniki genetyczne
 • 3.1.4 Wiek
 • 3.1.5 Przebieg miesiączkowania
 • 3.1.6 Przebieg ciąży
 • 3.1.7 Choroby sutka
 • 3.1.8 Rak drugiej piersi i trzonu macicy
 • 3.1.9 Ekspozycja na promieniowanie jonizujące
 • 3.2 Czynniki o gorzej udokumentowanym wpływie
 • 3.2.1 Przyjmowanie zewnątrzpochodnych estrogenów
 • 3.2.1.1 Zastępcza terapia estrogenowa
 • 3.2.1.2 Doustne środki antykoncepcyjne
 • 3.2.2 Nadwaga
 • 3.2.3 Dieta wysokotłuszczowa
 • 3.2.4 Spożycie alkoholu
 • 3.2.5 Ćwiczenia fizyczne
 • 3.2.6 Palenie tytoniu
 • 3.3 Kwestionowane czynniki ryzyka
 • 4 Objawy i przebieg
 • 4.1 Nawroty i przerzuty
 • 5 Rokowanie
 • 6 Rozpoznanie
 • 6.1 Diagnostyka przerzutów
 • 7 Leczenie
 • 7.1 Postępowanie pierwotne
 • 7.2 Leczenie uzupełniające
 • 7.2.1 Radioterapia
 • 7.2.2 Chemioterapia
 • 7.2.3 Hormonoterapia
 • 7.2.4 Terapia celowana
 • 7.3 Leczenie nawrotów i uogólnionej choroby nowotworowej
 • 7.4 Rehabilitacja
 • 8 Profilaktyka
 • 8.1 Badania przesiewowe
 • 9 Historia
 • 10 Zobacz też
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Epidemiologia[ | edytuj kod]

  Liczba nowo odnotowanych przypadków nowotworów złośliwych sutka w Polsce w 2010 roku
 • Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (American Cancer Society) w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano 192 200 nowych przypadków inwazyjnego raka piersi u kobiet i 40 860 zgonów.
 • Ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet w USA wynosi 1:8.
 • Z nieznanych powodów stwierdza się na świecie wzrost częstości występowania, na przykład w Stanach Zjednoczonych o 3–4% rocznie od lat 80., obecnie plateau (111/100 000 kobiet).
 • W Polsce nowotwory złośliwe piersi (głównie rak) stanowią 20% zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. W 2004 r. zostały rozpoznane u ponad 12 000 kobiet. Liczba zgonów nimi spowodowana wyniosła niespełna 5000. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów rak sutka jest od lat najczęstszym kobiecym nowotworem złośliwym i drugą przyczyną zgonów pacjentek onkologicznych. W 2004 roku nowotwory piersi rozpoznano u 106 mężczyzn.
 • Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Obraz histologiczny raka przewodowego in situ
  Obraz histologiczny raka przewodowego inwazyjnego

  Podział według:

  Czynniki wzrostowe – peptydy wydzielane przez niektóre typy komórek zwierzęcych, pobudzające inne komórki do podziału albo różnicowania.Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.
 • lokalizacji ogniska pierwotnego (brodawka, przewody, zrazik)
 • typu histologicznego (oceniany mikroskopowo) według WHO:
 • inwazyjności (przedinwazyjny, inwazyjny)
 • Lokalizacja ogniska pierwotnego[ | edytuj kod]

  Rzadsze i klinicznie mniej istotne są nowotwory części sutka innych niż gruczoł: brodawki sutkowej).

  Rak skóry piersi jest klasyfikowany (ICD-10) osobno. Rokowanie i leczenie jest inne.

  W medycynie remisja (łac. remissio) to okres schorzenia, który charakteryzuje się brakiem objawów chorobowych. Określenie to jest stosowane w odniesieniu do chorób przewlekłych o przebiegu nawracającym (np. hematologia, onkologia, psychiatria, laryngologia, urologia).Sredniowieczna medycyna świata islamu - kontynuacja medycyny greckiej. Arabowie podjęli dorobek greckiego antyku głównie przejmując nauki Hipokratesa i Galena, ale modyfikowali go w ciągu co najmniej czterech wieków, tak że w końcu wieku XI medycyna arabska była już medycyną inną niż ta przejęta od starożytnych. Lekarze rekrutowali się spośród Syryjczyków, Persów i Greków; nie wszyscy zatem byli muzułmanami i Arabami. Ich aktywność translatorska była intensywna: dzieła Galena i Hipokratesa najpierw tłumaczono na syryjski a potem na arabski. Potem dopiero na łaciński w ciągu całego średniowiecza. Arabowie zajmowali się szeroko postępem w medycynie wschodniej od wieku X do XVI. Wielcy medycy arabscy znaleźli się na Półwyspie Iberyjskim, w uniwersyteckich miastach hiszpańskich. Wymienić można Awenzoara (1090 – 1162) w Sewilli czy Abul–Kassisa znanego jako Albucasis (912 – 1013) i Awerroesa w Kordobie.

  Typy histologiczne[ | edytuj kod]

  Typy histologiczne (klasyfikacja uproszczona):

 • nowotwory złośliwe sutka przedinwazyjne:
 • rak przewodowy in situ (carcinoma intraductale, DCIS), najczęstszy nieinwazyjny nowotwór piersi, często naddiagnozowany
 • rak zrazikowy in situ (carcinoma lobulare in situ, LCIS)
 • nowotwory złośliwe sutka inwazyjne (naciekające):
 • rak przewodowy inwazyjny (NOS, NST, IDC, najczęstszy nowotwór piersi, ponad 50% diagnozowanych przypadków)
 • rak zrazikowy inwazyjny (ILC, 5-10% inwazyjnych nowotworów piersi)
 • rak rdzeniasty
 • rak śluzowy
 • rak cewkowy (rak cewkowaty)
 • rak z metaplazją
 • rak apokrynalny
 • rak brodawkowaty (rak brodawkowy)
 • Zaawansowanie[ | edytuj kod]

  Zaawansowanie według klasyfikacji TNM:

  Inhibitory aromatazy – grupa leków stosowanych w hormonoterapii hormonozależnych (posiadających ER lub PGR) nowotworów sutka i jajnika po menopauzie, poprzez hamowanie aktywności aromatazy (inhibitor enzymatyczny), doprowadzając do hipoestrogenizmu.Grzybice, mikozy (łac. mycoses) – grupa wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt wywołana przez mikroskopijne grzyby (około 200 gatunków z 250 tys. opisanych).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Termografia medyczna – bezinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, służąca do oceny układu kostnego, stawowego i mięśniowego człowieka oraz zmian fizjologicznych poprzez obrazowanie temperatury wybranych obszarów ciała. Jest dodatkowym badaniem wspierającym wykrywanie i analizę procesów fizjologicznych i metabolicznych. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego.
  Opiaty – substancje psychoaktywne pochodzące z opium. Najważniejsze z nich to morfina, kodeina, tebaina, narkotyna i papaweryna.
  Metaplazja (przetwarzanie) - pojęcie z zakresu patomorfologii; określa pojawienie się komórek odmiennych czynnościowo i morfologicznie od swojej macierzy. Dotyczy tkanki łącznej lub nabłonkowej. Na podłożu metaplazji (zwłaszcza w tkance nabłonkowej) częściej rozwijają się nowotwory.
  Olej lniany (łac. Oleum Lini) - poprzez tłoczenie na zimno nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) otrzymywany jest olej roślinny o żółtawym zabarwieniu i intensywnym, cierpkim zapachu. Znany już w starożytnym Egipcie, do niedawna szeroko wykorzystywany do celów spożywczych i przemysłowych. Jako tłuszcz jadalny stracił na znaczeniu ze względu na stosunkowo wysoką cenę i specyficzny smak. Jako surowiec przemysłowy olej lniany był wykorzystywany ze względu na zdolność polimeryzacji pod wpływem światła i tlenu atmosferycznego.
  Dół pachowy (łac. fossa axillaris) – przestrzeń, która oddziela klatkę piersiową od ramienia. Powiększa się podczas unoszenia kończyny górnej, największa jest zaś przy odwiedzonym ramieniu pod kątem 45 stopni.
  Rak (łac. carcinoma, z łac. cancer – "rak, krab", z gr. καρκινος /karkinos/ – "rak, krab morski") – nazwa grupy chorób nowotworowych będących nowotworami złośliwymi wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej.
  Angiogeneza (gr. Angeion = naczynie + genesis = pochodzenie, powstawanie), inaczej neowaskularyzacja - to proces tworzenia nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może także zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako proces fizjologiczny jak i patologiczny.

  Reklama