• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rajmund Rembieliński

  Przeczytaj także...
  Sejm Królestwa Polskiego – najwyższy organ władzy ustawodawczej w Królestwie Polskim w latach 1815-1831. Składał się z króla, Senatu i Izby Poselskiej.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.

  Rajmund Rembieliński herbu Lubicz (ur. we wrześniu 1775 w Warszawie, zm. 12 lutego 1841 w Łomży) – działacz polityczny i gospodarczy w okresie autonomii Królestwa Polskiego, m.in. marszałek Sejmu, radca stanu Królestwa Kongresowego od 13 września do 13 października 1820 i prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, wolnomularz.

  Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.Robert Rembieliński (ur. 27 marca 1894 w Łodzi, zm. 7 sierpnia 1975 w Łodzi) – łódzki farmaceuta, historyk farmacji łódzkiej i ziem polskich. Uczestnik walk o niepodległość Polski w latach 1918-1920. Jego życie, działalność naukowa i społeczna w stowarzyszeniach z dziedziny historii farmacji koncentrowały się wokół rodzinnego miasta i jego społeczności.

  Życiorys[]

  Ród Rembielińskich wywodził się z Rembielina k. Chorzel w powiecie przasnyskim. Rajmund Rembieliński był synem Stanisława i Marianny z Łączyńskich. Żonaty z Agnieszką Heleną z Opackich (małżeństwo to zakończyło się rozwodem). Jego drugą żoną była Antonina z Weltzów, z którą miał synów: Aleksandra i Eugeniusza.

  Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika – historyczny polski order ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odznaczenie było nadawane w: Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim. Od 1831 r. włączone zostało do znaków zaszczytnych Cesarstwa Rosyjskiego. Po 1918 r. nie restytuowane przez władze II Rzeczypospolitej. Za jego kontynuatora uważany jest Order Odrodzenia Polski.Pomnik Początków Miasta Łodzi – pomnik Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi u zbiegu alei Politechniki i ulicy Rembielińskiego przed wejściem do Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja.

  W 1798 roku Rembieliński był jednym z założycieli Towarzystwa Republikanów Polskich. Był prefektem departamentu płockiego Księstwa Warszawskiego. W 1809 został kawalerem Orderu Świętego Stanisława. W 1819 roku był I. wielkim dozorcą Wielkiego Wschodu Narodowego Polski.

  Był głównym pomysłodawcą utworzenia okręgu przemysłu włókienniczego w okolicy Łodzi.

  Ludwik Hass (ur. 18 listopada 1918 w Stanisławowie, zm. 8 kwietnia 2008 w Warszawie) – polski historyk, znawca masonerii, marksista-trockista.Lubicz (Luba, Lubow, Łuba) – polski herb szlachecki. Jeden z polskich herbów szlacheckich, używany w całej Rzeczypospolitej.

  Jednym z jego potomków był prof. Uniwersytetu Łódzkiego Robert Rembieliński (1894–1975) – łódzki farmaceuta, historyk farmacji łódzkiej i ziem polskich.

  Upamiętnienie[]

 • od maja 2008 roku Rajmund Hiacynt Rembieliński jest patronem Gimnazjum nr 10 w Łodzi przy ulicy Harcerskiej 8/10, a wcześniej był patronem Szkoły Podstawowej nr 73 mieszczącej się w tym samym budynku, natomiast od 26 czerwca 2010 r. imię Rodziny Rembielińskich nosi Gimnazjum w Krośniewicach (woj. łódzkie).
 • ul. Rajmunda Rembielińskiego w południowo-zachodniej części Łodzi (od 1933, uprzednio Nowo-Radwańska)
 • patron Koła Przewodników Turystycznych przy oddziale łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza (od 2013).
 • 25 lipca 2015 r. w Łodzi u zbiegu al. Politechniki i ul. R. Rembielińskiego (jako element plastyczny CH-R "Sukcesja") odsłonięto pomnik Rajmunda Rembielińskiego, przedstawiający jego sylwetkę na pierwszej mapie Łodzi z 1823 roku.
 • ulica imienia Rejmunda Rembielińskiego znajduje się również w Płocku.
 • Przypisy

  1. Ludwik Hass, Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980, s. 349.
  2. Władysław Ćwik, Dozorcy miast województwa mazowieckiego (1818-1821), w: Studia z dziejów państwa i prawa, t. V, 2000, s. 170.
  3. Zbigniew Dunin-Wilczyński, Order Św. Stanisława, Warszawa 2006, s. 217.
  4. Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XIV, Kraków 1930, s. 135.
  5. Rajmund Rembieliński, Instrukcja w sprawie regulacji Osady Sukienniczej w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 536, s. 31-35.
  6. przewodnicylodz
  7. Pomnik Początków Miasta Łodzi odsłonięto przed Sukcesją. dzienniklodzki.pl, 2015-07-25. [dostęp 2015-09-29].
  8. Karolina Skubaczewska: Przed Sukcesją stanął pomnik "początków Łodzi". lodz.wyborcza.pl, 2015-07-25. [dostęp 2015-09-29].


  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.Chorzele – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie przasnyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chorzele, nad Orzycem. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. ostrołęckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Aleja Politechniki w Łodzi – ulica w Łodzi, mająca około 2,3 km długości, położona w dzielnicy Górna oraz (odcinek Radwańska – Wróblewskiego) w dzielnicy Polesie. Zaczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Radwańską (jako przedłużenie ul. Żeromskiego), zaś kończy się rondem Lotników Lwowskich. Aleja na całej długości jest dwujezdniowa oraz posiada torowisko tramwajowe.
  Krośniewice – miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. płockiego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Towarzystwo Republikanów Polskich (inna nazwa: Towarzystwo Republikantów Polskich) – tajna polska organizacja niepodległościowa, zawiązana w Warszawie 1 października 1798. Swą działalność prowadziła prawdopodobnie do połowy roku 1801.
  Wielki Wschód Narodowy Polski (od 1812, w latach 1784-1793 Wielki Wschód Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) – przedstawicielstwo polskich symbolicznych lóż wolnomularskich i kapituł, wybierających na rok jednego wielkiego mistrza, jego trzech namiestników i trzynastu wielkich urzędników.
  Ulica Rajmunda Rembielińskiego – ulica na osiedlu Politechniczna, pomiędzy aleją Politechniki a ulicą Inżynierską w Łodzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.