• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rahonawis  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Unenlagia (Unenlagia) – ptakopodobny dinozaur z rodziny dromeozaurów. Żył w późnej kredzie na terenach Ameryki Południowej (Argentyna). Długość ciała 2-2,5 m.Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Rahonawis (Rahonavis syn. Rahona) – rodzaj niewielkiego teropoda występującego na terenach północno-zachodniego Madagaskaru w późnej kredzie (83,5–70,6 mln lat temu). Znany z niekompletnego szkieletu (UA 8656) znalezione w kamieniołomie Berivotra (prowincja Mahajanga). Był ptakopodobnym drapieżnikiem, wielkości mniej więcej archeopteryksa. Miał długi kostny ogon i uzębione szczęki.

  Archaeopteryx – rodzaj późnojurajskego teropoda z rodziny Archaeopterygidae. Archaeopteryx był średnich rozmiarów zwierzęciem wielkości kruka. Miał czteropalczastą stopę, z których pierwszy palec był przeciwstawny pozostałym. Przednia kończyna była trójpalczasta, ogon kostny zbudowany z wielu kręgów, długi i prosty. Archaeopteryx miał zęby, a na palcach skrzydeł pazury.Unenlagie (Unenlagiinae) – klad teropodów z grupy maniraptorów (Maniraptora). Jego pozycja filogenetyczna jest niepewna – większość analiz kladystycznych sugeruje przynależność do dromeozaurów (Dromaeosauridae), w 2011 roku Agnolín i Novas – na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy, opartej na zmodyfikowanej macierzy danych z analizy Hu i in. – zasugerowali, że Unenlagiinae (autorzy używali nazwy Unenlagiidae, by podkreślić odrębność tej grupy) są bliżej spokrewnione z ptakami niż z deinonychozaurami (już wcześniej niektórzy autorzy wskazywali na bliższe pokrewieństwo rodzaju Unenlagia z ptakami niż z deinonychozaurami). Teorię o ich bliskim pokrewieństwie zdaniem autorów wspierają cechy takie, jak m.in.: kości zębowe z wyraźnie wyodrębnionymi płytami międzyzębowymi, przedpanewkowa część kości biodrowej znacznie dłuższa od zapanewkowej, znacznie oddzielone dystalne końce kości kulszowych czy kość krucza z acrocoracoideum.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Klasyfikacja rahonawisa jest niepewna – niektórzy naukowcy klasyfikują go jako bliższego ptakom, inni – dromeozaurom. Początkowo z powodu obecności struktur, na których u ptaków umieszczone są lotki na kości łokciowej, został uznany za ptaka, mimo że reszta jego szkieletu posiadała cechy dromeozaurów. Z powodu teorii, według której nielotne dromeozaury pochodzą od prymitywnych ptaków, trudno było ustalić miejsce latającego rahonawisa między dromeozaurami. Rahonavis mógł być blisko spokrewniony z archeopteryksem (jak początku zasugerowane), ale jego miednica nieco różni się od miednicy archeopteryksa. Peter Makovicky i współpracownicy uznali, że Rahonavis jest blisko spokrewniony z rodzajami Unenlagia i Buitreraptor i zaliczyli go do podrodziny Unenlagiinae, umieszczonej wśród dromeozaurów. Obecnie teoria ta jest powszechnie przyjmowana. Norell i inni (2006) uznali rahonawisa za takson siostrzany unenlagii, a w 2007 Alan Turner i inni uznali te dwa rodzajowe, za blisko ze sobą spokrewnione. Natomiast z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Godefroita i współpracowników (2013) wynika, że rahonawis był bazalnym ptakiem i taksonem siostrzanym do rodzaju Shenzhouraptor. Rahonavis początkowo został opisany pod nazwą Rahona, ale później okazało się, że jest ona już zajęta przez pewną ćmę i została zmieniona na Rahonavis.

  Vorona (malgaskie „ptak”, V. berivotrensis, „z Berivotra”) – wymarły monotypowy rodzaj ptaka. Został opisany na podstawie skamieniałości znalezionych w kamieniołomie w formacji Maevarano w pobliżu wioski Berivotra, w prowincji Mahajanga na Madagaskarze. Żył w późnej kredzie, najprawdopodobniej w kampanie (70,6-83,5 MLT). V. berivotrensis jest znany z rozproszonych skamieniałości, być może jednego osobnika (UA 8651 i FMNH PA715).Nomen dubium (l. mn. nomina dubia; z łac. nomen, nominis = imię, nazwanie; dubius, -a, -um = wątpliwy, wahający się, niezdecydowany) – w nazewnictwie zoologicznym określenie nazwy naukowej o nieznanym lub wątpliwym zastosowaniu. W ICBN i ICNB fraza nomen dubium nie ma statusu.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa siostrzana (ang. sister–group) – w systematyce kladystycznej grupa organizmów powstała z jednej linii ewolucyjnej (grupy macierzystej) po jej rozszczepieniu. Dwie grupy siostrzane wraz ze swym wspólnym przodkiem stanowią grupę monofiletyczną. Gatunki należące do grupy siostrzanej charakteryzują się pewnymi specyficznymi, wspólnymi cechami (synapomorfiami), które nie występują jednak w grupie macierzystej (są ewolucyjnie nowe).
  Larry Dean Martin (ur. 1943, zm. 9 marca 2013) – amerykański paleontolog, kustosz Natural History Museum and Biodiversity Research Center na University of Kansas. Doktorat uzyskał z systematyki i ekologii na University of Kansas. Jego specjalizacją jest badanie gadów triasu i kopalnych ptaków. Uczestniczył w wyprawach paleontologicznych, które odkryły ponad 200 000 skamieniałości kręgowców. Do nazwanych przez niego taksonów należą m.in. nimrawid Barbourofelis i wczesny ptak Confuciusornis. Martin bywa określany jako „czołowy oponent teorii, że współczesne ptaki są żyjącymi dinozaurami”. Był autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Zauropody (Sauropoda) – infrarząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia). Należały do niego największe zwierzęta lądowe, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi. Wszystkie były roślinożerne. Odkryto, że ostatnie z zauropodów, żyjące około 65 mln lat temu na terenie dzisiejszych Indii, mogły żywić się także trawami, na co wskazują przeprowadzone przez Caroline Stromberg i współpracowników badania skamieniałych odchodów znalezionych w Indiach. Wcześniej uważano, że trawy pojawiły się długo po wymarciu dinozaurów (w oligocenie).
  Teropody (Theropoda) – podrząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia); nazwa ("theropod") oznacza "stopa bestii".
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Tytanozaur – zauropod z rodziny tytanozaurów. Jego skamieliny są znane z formacji Lameta w Indiach, a skamieliny przypisanych do niego gatunków także z Europy i Ameryki Południowej. Osiągał 9-12 m długości i ok. 13 t wagi. Jego nazwa oznacza "tytaniczny jaszczur" i odnosi się do tytanów, którzy byli bogami w mitologii greckiej. Występował w mastrychtcie (późna kreda). Rodzaj ten był długo traktowany jako "takson worek", do którego gatunków zaliczano fragmentaryczne skamieliny, znalezione w różnych miejscach świata. Opisany na podstawie kości kończyn i kręgów. W ciągu lat zaliczono do tego rodzaju bardzo wiele gatunków, na podstawie kilku cech wspólnych. Obecnie jest on uważany za nomen dubium - rodzaj niepewny. Najbardziej znany gatunek - T.colbert jest obecnie uważany za synonim rodzaju Isisaurus.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.