• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rafineria Trzebinia

  Przeczytaj także...
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.

  Rafineria Trzebinia S.A. (RT S.A.) – polska rafineria południowa, zlokalizowana w Trzebini, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim, ok. 30 km od Krakowa. Od 1999 należy do grupy PKN Orlen, pierwsza biorafineria w Polsce.

  Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Historia[]

  Początki rafinerii sięgają roku 1895 kiedy to hrabia Andrzej Potocki rozpoczął jej budowę. W roku 1897 rafineria produkowała już około 1 tys. ton nafty oświetleniowej. W roku 1939 przejęta przez Niemcy i produkująca paliwa na potrzeby Wehrmachtu. W 1944 roku bombardowana przez alianckie lotnictwo. Naloty niszczą ją prawie całkowicie. W latach 1950-1955 Rafineria Nafty Trzebinia była inwestycją planu sześcioletniego. W roku 1995 przedsiębiorstwo państwowe zostaje przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa – Rafinerię Trzebinia S.A.. Od 1999 roku w strukturach Polskiego Koncernu Naftowego. 5 stycznia 2015 po przejęciu przez Rafinerię Trzebinia S.A. podkarpackiej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. (właściciel PKN Orlen S.A.) zmieniono nazwę Rafinerii Trzebinia S.A. na Orlen Południe S.A.

  Rafineria ropy naftowej - podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej.Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Nowe ministerstwo powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.

  Władze i zakres działalności[]

  Obecnym prezesem zarządu jest Konrad Antoni Tajduś, zaś członkami zarządu Grzegorz Salamon, Paweł Stawarz i Krzysztof Topolski.

  Rafineria Trzebinia zajmuje się:

 • destylacją ropy,
 • produkcją biodiesla,
 • magazynowaniem paliw,
 • produkcją parafin.
 • W roku 2008 Rafineria Trzebinia została laureatem nagrody dla linii produktów bio w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku 2008”.

  Skład Grupy Kapitałowej[]

 • Energomedia Sp. z o.o.
 • Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.
 • EkoNaft Sp. z o.o. w likwidacji
 • Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
 • ​RAN-WATT Sp. z o.o. w likwidacji
 • Zarzuty prokuratorskie z 2009[]

  W czerwcu 2009 roku Prokuratura Apelacyjna w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko zarządowi spółki z lat 2002-2004: prezesowi Grzegorzowi Ś. oraz członkom zarządu Eugeniuszowi W. i Pawłowi K. oraz byłemu dyrektorowi Urzędu Statystycznego Marianowi S. Oskarżenie objęło:

  Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).
 • zarzut narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe z tytułu akcyzy w wysokości 298 mln zł w związku z produkcją i dystrybucją tzw. olejów technologicznych;
 • zarzut współudziału w wyłudzeniu 161 mln zł przez sprzedaż tzw. oszustom paliwowym niepełnowartościowych wyrobów, o których wiedzieli, że będą wprowadzone do obrotu jako pełnowartościowe paliwa.
 • Prokuratura początkowo zarzucała Grzegorzowi Ś. spowodowanie strat na szkodę SP w wys. blisko 800 mln zł. W październiku 2008 r. zmieniła ograniczyła zakres czasowy zarzutów, zmniejszyła kwotę uszczupleń do ok. 200 mln zł i dodała współudział w oszustwie.

  Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (GPW: PKN) – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. Koncern utworzony został w wyniku fuzji Petrochemii Płock SA z Centralą Produktów Naftowych (CPN) W skład Orlenu wchodzą rafinerie w Płocku, Trzebini, Jedliczu, trzy w Czechach oraz rafineria w Możejkach na Litwie. Łączne moce przerobowe zakładów w trzech państwach wynoszą 31,7 milionów ton ropy naftowej rocznie. Orlen jest jedyną polską spółką, która znalazła się na liście największych przedsiębiorstw świata (398 miejsce w 2010 roku) magazynu Fortune. 27,52 procent akcji należy do Skarbu Państwa. Orlen ma pierwsze miejsce, w rankingu firm w Polsce. Jego roczne przychody sięgają grubo ponad 100 mld zł. Same stacje sprzedają paliwa za ponad 30 mld zł rocznie. Ogólne przychody przedsiębiorstwa w roku 2012 przekroczyły 90 mld złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 88 mld złotych.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.