• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rafidy

  Przeczytaj także...
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Skóra (łac. cutis, gr. derma) – największy narząd powłoki wspólnej (łac. integumentum commune) kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach; powłoka właściwa.
  Szczawian wapnia – organiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu szczawiowego. Związek ten zawarty jest w roślinach uprawnych, m.in. w szczawiu (jego wakuoli). Jest niewchłaniany przez człowieka. Natomiast w postaci krystalicznej może zaczopować kanaliki nerkowe i doprowadzić do powstawania kamieni nerkowych.
  Rafidy pod mikroskopem

  Rafidykryształy szczawianu wapnia obecne w wakuolach komórek roślinnych, w kształcie igieł złożonych w pęczki. Kryształy mają około 50 μm długości oraz około 850-250 nm szerokości w przekroju. Kryształy o kształcie igieł występują powszechnie w komórkach roślin wyższych.

  Komórka roślinna – podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna budująca organizm rośliny, mająca zdolność wymiany materii z otoczeniem i jej przetwarzania. Pod względem kształtu komórki roślinne można podzielić na:Wakuole, wodniczki – struktury komórkowe występujące u roślin i niektórych pierwotniaków oraz w komórkach grzybów. W komórkach zwierzęcych występuje wiele małych wodniczek (wakuol), natomiast w roślinnych jedna lub kilka dużych. U pierwotniaków występują wodniczki tętniące, odpowiedniki wakuoli, ale od wakuoli o wiele mniejsze. Zajmują do 90% komórki. Ze starzeniem się komórki zachodzi proces rozrośnięcia się i zamienienia wakuoli w jedną wodniczkę.

  Funkcje[ | edytuj kod]

  Jedną z potencjalnych funkcji rafidów jest ułatwienie wnikania toksyn do organizmów roślinożerców. Wykazano obecność rafidów w komórkach wytwarzających toksyny. Kształt kryształów ułatwia uszkodzenie skóry i wniknięcie toksyny. Inną możliwą funkcją rafidów jest regulowanie poziomu wapnia w cytoplazmie komórek roślinnych.

  Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. W objętości ciała cząsteczki zajmują ściśle określone miejsca, zwane węzłami sieci krystalicznej, i mogą jedynie drgać wokół tych położeń.Fitofag (gr. phytón – roślina, phageín – jeść), roślinożerca – organizm roślinożerny, odżywiający się roślinami lub częściami roślin (w tym przechowywanymi przez ludzi nasionami, owocami i suszem).

  Wpływ na zdrowie człowieka[ | edytuj kod]

  Obficie występujące w roślinach Agava tequilana kryształy szczawianu wapnia mogą być przyczyną podrażnień skóry u osób pracujących przy uprawie i przetwórstwie tej rośliny. Także inne rośliny zawierające rafidy mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka i powodować pieczenie oraz bolesne obrzęki jamy ustnej po spożyciu.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. MA. Webb. Cell-mediated crystallization of calcium oxalate in plants. „Plant Cell”. 11 (4), s. 751-61, Apr 1999. PMID: 10213791. 
  2. WS. Sakai, M. Hanson, RC. Jones. Raphides with barbs and grooves in Xanthosoma sagittifolium (Araceae).. „Science”. 178 (4058), s. 314-5, Oct 1972. PMID: 5078251. 
  3. HJ. Arnott, MA. Webb. Twinned Raphides of Calcium Oxalate in Grape (Vitis): Implications for Crystal Stability and Function.. „Int J Plant Sci”. 161 (1), s. 133-142, Jan 2000. PMID: 10648203. 
  4. CJ. Prychid, CA. Furness, PJ. Rudall. Systematic significance of cell inclusions in Haemodoraceae and allied families: silica bodies and tapetal raphides.. „Ann Bot”. 92 (4), s. 571-80, Oct 2003. DOI: 10.1093/aob/mcg172. PMID: 14507742. 
  5. ML. Salinas, T. Ogura, L. Soffchi. Irritant contact dermatitis caused by needle-like calcium oxalate crystals, raphides, in Agave tequilana among workers in tequila distilleries and agave plantations.. „Contact Dermatitis”. 44 (2), s. 94-6, Feb 2001. PMID: 11205412. 
  6. ES. Roach, M. Smith, P. Huttenlocher, M. Bhat i inni. Diagnostic criteria: tuberous sclerosis complex. Report of the Diagnostic Criteria Committee of the National Tuberous Sclerosis Association.. „J Child Neurol”. 7 (2), s. 221-4, Apr 1992. PMID: 1573244. 
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.