• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rafał Marcin Leszczyński

  Przeczytaj także...
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Jednota, w podtytule: Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii – ekumeniczne pismo wydawane przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w którym prezentowane są artykuły, wywiady, reportaże i wiadomości z życia mniejszości wyznaniowych, kazania, modlitwy, felietony i recenzje. Ukazuje się z przerwami od 1926 roku.
  Nagroda im. Jana Długosza – nagroda za najlepszą książkę roku w dziedzinie szeroko rozumianej humanistyki przyznawana od 1998 roku na Targach Książki w Krakowie. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną i statuetkę dłuta autorstwa Bronisława Chromego.

  Rafał Marcin Leszczyński (ur. 1972 w Łodzi) – polski teolog i filozof, doktor habilitowany nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii historycznej, publicysta, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

  Życiorys[]

  Jest synem slawisty Rafała Leszczyńskiego.

  Rafał Andrzej Leszczyński (ur. 1933) – polski językoznawca, profesor filologii zachodniosłowiańskiej, tłumacz Biblii, członek Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego, autor około 500 publikacji. Pracował na Uniwersytecie Łódzkim. Jego synem jest Rafał Marcin Leszczyński, teolog i publicysta.Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.

  W latach 1991-1996 był duszpasterzem zboru Ewangelicko-Reformowanego w Żyrardowie.

  Specjalizuje się w filozofii starożytnej i patrologii. Publikował między innymi w dwumiesięczniku religijno-społecznym ”Jednota”. Autor ok. 80 artykułów o tematyce teologiczno-filozoficznej. Jego książka "Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa" była w 2004 r. nominowana do nagrody im. Jana Długosza oraz zaliczona do dziesięciu najlepszych książek na Krakowskich Targach Książki.

  Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.

  Autor podręcznika akademickiego ”Główne problemy i kierunki w filozofii”, stanowiącego oryginalne zestawienie relacji między filozofią a teologią.

  Wybrane publikacje[]

 • Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2003, "Semper", ISBN 83-89100-36-3
 • Główne problemy i kierunki w filozofii, Warszawa 2010, ChAT, ISBN 978-83-60273-15-9
 • Paweł Hulka-Laskowski. Pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog. Materiały z konferencji odbytej w Łodzi 20-30 maja 2015 roku, (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna", Łódź 2016, ISBN 978-83-939175-4-9
 • Przypisy

  1. Archiwum artykułów w dwumiesięczniku religijno-społecznym ”Jednota” z 2004 r., na stronie http://www.jednota.pl
  2. Recenzja prof. zw. dr hab. Karola Toeplitza na tylnej okładce książki pt. ”Główne problemy i kierunki w filozofii”

  Linki zewnętrzne[]

 • Rafał Marcin Leszczyński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Karol Toeplitz (ur. 20 marca 1936 w Sopocie) – polski filozof, etyk i tłumacz, profesor dr habilitowany, wykładowca wielu uczelni; wykładał m.in. na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do 2009 r.Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP – chrześcijański kościół protestancki w Polsce, posiadający ponad 3,5 tys. wiernych, należący do kościołów kalwińskich, wywodzących się z reformacji szwajcarskiej. Kościół należy do Polskiej Rady Ekumenicznej i Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Od 1926 r. wydawane jest czasopismo "Jednota". Zwierzchnikiem Kościoła jest Prezes Konsystorza, Paweł Wolski-Brodziński. Biskupem Kościoła jest ks. Marek Izdebski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Żyrardów (jid. זשיראַרדאָוו; Żirardow) – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Pisią Gągoliną, 45 km na południowy zachód od Warszawy i 90 km na północny wschód od Łodzi.

  Reklama