• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radzymin  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Nizina Południowopodlaska (318.9) – makroregion fizycznogeograficzny Nizin Środkowopolskich, położony na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Zachodniego. Teren w północnej części jest lekko falisty, z ostańcami moren, ozów i kemów związanych z zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (według poprzedniej terminologii - stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego). Południową część regionu przecina Pradolina Wieprza. Wyniosłość do 223 m n.p.m. na północ od Kałuszyna. W części północnej nizina obejmuje mezoregiony:Legionowo – miasto powiatowe w województwie mazowieckim, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.
  Zabytki[ | edytuj kod]
  Kolegiata Przemienienia Pańskiego i budynek dawnego przytułku dla ubogich z XVIII wieku

  Do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane są następujące obiekty z Radzymina:

 • klasycystyczny kościół z lat 1779–1780 wraz z wolno stojącą dzwonnicą (nr rej.: 1093/634/62 z 5.04.1962), według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera, przebudowany i powiększony w latach 1897–1919 według projektu Konstantego Wojciechowskiego, obecnie kolegiata; w kościele zachowały się XVIII w. obrazy i rzeźby; obok kościoła znajduje się plebania z 2. poł. XVIII w.
 • cmentarz (tzw. stary cmentarz), 1779–XX w., nr rej.: 1475 z 23.09.1992
 • cmentarz (tzw. nowy cmentarz), 1912, 1930–32, nr rej.: 1321 z 11.10.1988, na cmentarzu są pochowani żołnierze uczestniczący w walkach o Radzymin w 1920, 1939 i 1944
 • kaplica, 1927
 • brama
 • dom przycmentarny (dozorcy), nr rej.: 1594 z 10.08.1995
 • pozostałości parku typu krajobrazowego z XVIII w. wraz z dawnym domem administratora parku (tzw. „dworek”), nr rej.: 1593-A z 12.07.1995
 • dawne starostwo, 1830, nr rej.: 1095/34 z 20.09.1954
 • szkoła późnoklasycystyczna z lat 1834–1844 według projektu Antonia Corazziego; obecnie siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida, w latach 1844–1994 placówka kształcenia nauczycieli szkolnictwa poziomu podstawowego, nr rej.: 1094/635/62 z 5.04.1962
 • dom, ul. Konstytucji 3 Maja 4, pocz. XX, nr rej.: 4-A z 18.12.2000
 • Inne obiekty historyczne:

  Województwo warszawskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998. Stolicą była Warszawa. Województwo graniczyło z województwami: ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, skierniewickim, płockim.Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity (Calluna vulgaris (L.) Hull) – jedyny gatunek (monotypowy) rośliny wieloletniej z rodzaju wrzos (Calluna Salisb.) należącego do rodziny wrzosowatych (Ericaceae Juss.).
 • budynek d. szkoły elementarnej i przytułku dla ubogich z 1779 (tzw. „przy świętym Janie”), który znajduje się obok kościoła. Obecnie siedziba m.in. Towarzystwa Przyjaciół Radzymina. Przed budynkiem znajduje się barokowa figura św. Jana Nepomucena z 2. poł. XVIII w.
 • d. szpital wojskowy neoklasycystyczny z 1843 według projektu Henryka Marconiego, obecnie siedziba niektórych instytucji samorządu miejskiego i powiatowego
 • Edukacja[ | edytuj kod]

  Gmach Instytutu Nauczycieli Elementarnych, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida (1834–1844)

  Szkoły podstawowe[ | edytuj kod]

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka, ul. 11 Listopada 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej, ul. Marii Konopnickiej 24
 • Szkoły średnie i policealne[ | edytuj kod]

 • Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Konstytucji 3 Maja 26
 • Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych, aleja Jana Pawła II 18
 • Transport[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: Radzymin Wąskotorowy, Cmentarz PoległychLeopoldynów.
  Wagon spalinowy Pesa 214M Kolei Mazowieckich do Sierpca na stacji Radzymin

  Radzymin posiada regularne połączenia autobusowe, zapewniane przez prywatnych przewoźników z Radzymina i Wyszkowa, z Warszawą, Wyszkowem, Wołominem i innymi okolicznymi miejscowościami. 17 października 2009 linię 738 uruchomił warszawski ZTM.

  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.

  Połączenia ze stacji kolejowej do Tłuszcza i Sierpca (przez Legionowo) (i dalej – z Warszawą Gdańską) zapewniają Koleje Mazowieckie. Przewoźnik w latach 2006-2008 uruchamiał także w okresie czerwiec–wrzesień specjalne połączenie „Zegrzyk” na trasie Warszawa Gdańska–Radzymin.

  Od 2 stycznia 2020 siedem par pociągów SKM Warszawa (trzy w szczycie porannym i cztery w popołudniowym) linii S3 z Lotniska Chopina zostanie wydłużonych przez Nieporęt do Radzymina.

  Juliusz Dudziński (ur. 25 stycznia 1893 w Radzyminie, zm. 17 września 1939 w Lublinie) – polski polityk, poseł na Sejm IV i V kadencji w II RP.Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.

  Do roku 1974 kursowała kolejka wąskotorowa w relacji Radzymin–Marki–Warszawa.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Wincenty Witos (ur. 21 stycznia 1874 w Wierzchosławicach koło Tarnowa, zm. 31 października 1945 w Krakowie) – polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej.
  Jezioro Zegrzyńskie (pot. Zalew Zegrzyński, Zbiornik Zegrzyński, Zbiornik Dębe) – zbiornik retencyjny na Narwi, utworzony w 1963, położony w Kotlinie Warszawskiej, w powiecie legionowskim.
  Eleonora Monika Czartoryska de domo Waldstein (12 kwietnia 1710-1795) – księżna, żona kanclerza wielkiego litewskiego Michała Czartoryskiego.
  Jałowiec (Juniperus L.) – rodzaj roślin iglastych należący do rodziny cyprysowatych. Liczy ok. 50–71 gatunków, z których w Polsce w warunkach naturalnych występują 2. Rodzaj należy obok sosen do najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli iglastych na Ziemi. Jałowce rosną w strefie klimatu umiarkowanego i subpolarnego na wszystkich kontynentach półkuli północnej, a także w górach w strefie międzyzwrotnikowej. Wiele gatunków i ich odmian uprawianych jest jako rośliny ozdobne.
  Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych. Ich łączna objętość wynosi ok. 60 000 tys. km³, co stanowi ok. 4,12‰ ogólnej objętości zasobów hydrosfery Ziemi. Strefa nasycenia wodami podziemnymi nosi nazwę strefy saturacji, i położona jest poniżej strefy nasycenia powietrzem glebowym i innymi gazami czyli strefy aeracji. W strefie aeracji mogą występować wody, ale tylko jako wody zawieszone albo związane (woda higroskopijna, woda błonkowata, woda kapilarna). Miejsce wypływu wód podziemnych na powierzchnię w zależności od obfitości i sposobu wypływu to źródło, młaka, wykap lub wysięk.
  Nieporęt – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Nieporęt 25 kilometrów od centrum Warszawy, 11 km od granic stolicy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.