• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radziemice - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Gmina Racławice (powstała 1 kwietnia 1991 z podziału gminy Racławice-Pałecznica) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

  Radziemice (do 1954 gmina Łętkowice) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Gmina obejmuje następujące wsie:

 • Błogocice
 • Dodów
 • Kaczowice
 • Kąty
 • Kowary
 • Obrażejowice
 • Lelowice
 • Łętkowice
 • Łętkowice-Kolonia
 • Przemęczany
 • Przemęczanki
 • Radziemice – siedziba gminy
 • Smoniowice
 • Wierzbica
 • Wola Gruszowska
 • Wrocimowice
 • Zielenice
 • Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3443 osoby.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Radziemice ma obszar 57,85 km², w tym:

  Rędzina – (również gleby darniowe-węglanowe) płytka międzystrefowa gleba kalcymorficzna powstała na skałach wapiennych. Rędziny są na ogół glebami żyznymi jednakże z powodu trudności w uprawianiu są zakwalifikowane jako gleby klas od IIIa do V. W niektórych systemach klasyfikacji gleb (FAO, WRB) rędziny odpowiadają niektórym typom leptosoli i kambisoli.Gmina Słomniki – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
 • użytki rolne: 94%
 • użytki leśne: 1%
 • Gmina stanowi 13,95% powierzchni powiatu. Charakteryzuje się bardzo dobrymi glebami zaliczanymi do klas bonitacyjnych I – III. Są to gleby o bardzo dobrej wartości rolniczej typu rędziny, gleby brunatne, czarnoziemy i mady. Klimat umiarkowanie ciepły.

  Łętkowice-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Radziemice.Gmina Koniusza – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Radziemice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Radziemice.png


  Zabytkowe obiekty na terenie gminy[ | edytuj kod]

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Koniusza, Miechów, Pałecznica, Proszowice, Racławice, Słomniki

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Radziemice w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Mady (l. poj.: mada)(fluwisole, ang. alluvial soils) – gleby powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy mogą cechować się skrajnie różnym składem granulometrycznym lub zbliżonym. W zależności od typu utworów dominujących w profilach glebowych wyróżnia się mady:
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Powiat proszowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Proszowice.
  Gmina Pałecznica – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. Gmina powstała 1 kwietnia 1991 z podziału gminy Racławice-Pałecznica. Siedzibą władz gminy jest Pałecznica.
  Czarnoziemy – bardzo żyzne gleby powstałe na podłożach lessowych i lessopodobnych, czasem na glinach marglistych, bogatych w związki wapnia (w warstwie ornej często obecny jest węglan wapnia) i magnezu.
  Gmina Łętkowice (od 1973 gmina Radziemice) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim i woj. krakowskim. Siedzibą władz gminy były Łętkowice.
  Gmina Miechów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Województwo krakowskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski ze stolicą w Krakowie, istniejąca w latach 1975–1998. Od 1 czerwca 1975 do 30 czerwca 1984 nosiło nazwę województwo miejskie krakowskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.894 sek.