• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radziłów - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.
  Radziłów-Kolonia – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Radziłów.

  Radziłówgmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  Siedzibą gminy jest Radziłów.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5142 osoby.

  Gmina Jedwabne – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Powiat grajewski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Grajewo.

  Historia[]

  Gmina Radziłów powstała za Królestwa Polskiego – 31 maja 1870 w powiecie szczuczyńskim w guberni łomżyńskiej w związku z utratą praw miejskich przez miasto Radziłów i przekształceniu jego w wiejską gminę Radziłów w granicach dotychczasowego miasta z dołączniem niektórych wsi z sąsiedniej (znoszonej) gminy Mścichy.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gmina Wąsosz – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Radziłów ma obszar 199,38 km², w tym:

 • użytki rolne: 70%
 • użytki leśne: 9%
 • Gmina stanowi 20,61% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Radziłów w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Radzilow.png

  Sołectwa[]

  Barwiki, Borawskie-Awissa, Brodowo, Czachy, Czerwonki, Dębówka, Dusze, Glinki, Janowo, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Konopki, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo, Łoje-Awissa, Mikuty, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Racibory, Radziłów (sołectwa: Radziłów I i Radziłów II), Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Słucz, Sośnia, Szlasy, Szyjki, Święcienin, Wiązownica, Wypychy, Zakrzewo.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.

  Miejscowości niesołeckie[]

  Borawskie-Awissa-Kolonia, Brychy, Czaple, Grąd, Kolonie Słucz, Łazy, Łoje-Gręzko, Radziłów-Kolonia, Święcienin-Kolonia, Zawisie.

  Sąsiednie gminy[]

  Goniądz, Grajewo, Jedwabne, Przytuły, Trzcianne, Wąsosz

  Przypisy

  1. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  2. 19 maja 1870 według kalendarza juliańskiego.
  3. Postanowienie z 30 stycznia (11 lutego) 1870, ogłoszone 19 (31) maja 1870 (Dziennik Praw, rok 1870, tom 70, nr 241, s. 81).
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Radzilow, w oparciu o dane GUS.

  Linki zewnętrzne[]

 • Urząd Gminy w Radziłowie
 • Jewish history of Radziłów {en}
 • Gmina Przytuły (hist. gmina Kubra) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Gmina Goniądz – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Święcienin-Kolonia – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Radziłów.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Borawskie-Awissa-Kolonia – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Radziłów.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Powiat szczuczyński – powiat istniejący w latach 1866-1948 na terenie obecnego województwa podlaskiego, poprzednik obecnego powiatu grajewskiego. Początkowo ośrodkiem administracyjnym powiatu był Szczuczyn, lecz podczas I wojny światowej siedziba starostwa została przeniesiona do Grajewa.
  Gmina Mścichy – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni łomżyńskiej. Siedzibą władz gminy był Mścichy.
  Województwo łomżyńskie - jedno z 49 województw Polski powstałe w wyniku podziału administracyjnego z 1975 roku, a zlikwidowane w wyniku przeprowadzenia kolejnej reformy administracyjnej w 1999 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.