• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radomskie Towarzystwo Naukowe

  Przeczytaj także...
  Leszek Kołakowski (ur. 23 października 1927 w Radomiu, zm. 17 lipca 2009 w Oksfordzie) – filozof zajmujący się głównie historią filozofii, historią idei oraz filozofią religii, eseista, publicysta i prozaik. Kawaler Orderu Orła Białego.Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.
  Wiesław Stefan Wasilewski (ur. 1937) – fizyk specjalizujący się w dziedzinach fizyki ciała stałego oraz fizyki przejść fazowych, profesor.

  Radomskie Towarzystwo Naukowe (łac. Societas Scientarium Radomiensis) – stowarzyszenie, którego celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących ziemi radomskiej oraz upowszechnianie ich wyników.

  Działające dziś Towarzystwo kontynuuje tradycje Radomskiego Towarzystwa Naukowego założonego w 1827 z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego. Pierwsza, zakończona niepowodzeniem próba odbudowy RTN miała miejsce w 1959. Działające do dziś Towarzystwo zostało odtworzone 23.10.1969 r. Inicjatorami utworzenia RTNu byli regionalni działacze – mec. Maria Gajewiczowa, Wacław Telus oraz doc. dr hab. Stefan Witkowski, który został pierwszym prezesem Towarzystwa.

  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Towarzystwo jest wydawcą licznych monografii etnograficznych a od 1964 także kwartalnego Biuletynu RTN.

  Siedziba i skład Zarządu[ | edytuj kod]

  Siedziba Towarzystwa mieści się w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

  Obecnie funkcję Prezesa RTNu piastuje mgr Marcin Kępa. Pełny skład Zarządu wygląda następująco:

  Wacław Urban (ur. 28 czerwca 1930 w Niwce, zm. 25 maja 2009 w Krakowie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • mgr Marcin Kępa – prezes
 • mgr Róża Domańska – wiceprezes
 • dr Wiesław Chudoba – wiceprezes
 • mgr Łukasz Zaborowski – sekretarz
 • Członkowie[ | edytuj kod]

  Wśród członków Towarzystwa znaleźli się m.in. doc. dr hab. Stefan Witkowski, prof. dr hab. Jan Bednarczyk, prof. dr hab. Ryszard Brykowski, prof. dr hab. Piotr Paweł Gach, dr hab. inż Radomir Jasiński, prof. Leszek Kołakowski, prof. dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. dr hab. Bożena Wyrozumska, prof. dr hab. Wacław Urban, prof. dr hab. Wiesław Wasilewski, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, prof. dr hab. Andrzej Skrzypek, prof. dr hab. Witold Rakowski, prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, prof. dr hab. Józef Nita, prof. dr hab. Tomasz Mazur, prof. dr hab. Adam Massalski, prof. dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. dr hab. Andrzej Kowalewicz, prof. dr hab. Waldemar Kowalski i mgr inż. Karol Semik.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Poprzednia siedziba RTN znajdowała się przy ul. Traugutta 44, w budynku III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego.
  2. Pełna lista 142 członków znajduje się na oficjalnej stronie towarzystwa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M. Gagacka, W. Rakowski (red.), 40-lecie Wydziału Ekonomicznego. Monografia, 2010.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Informacja w bazie ngo.pl.
 • Oficjalna strona Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Bożena Wyrozumska (ur. 27 czerwca 1933 w Stanisławowie) - polska historyk, mediewistka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodziła się w Stanisławowie. Od 1940 uczęszczała do szkoły podstawowej w Kołomyi. Studiowała historię na UJ w latach 1950-1955 (promotor pracy mgr Roman Grodecki. Doktorat w 1967 pod kierunkiem Sylwiusza Mikuckiego. Związana Zakładem Nauk Pomocniczych Historii IH UJ. Habilitacja w 1997, tytuł profesora w 2002.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Leszek Bednarczyk (ur. 20 kwietnia 1950 w Bukowej) – polski ekonomista specjalizujący się w polityce finansowej i bankowości, nauczyciel akademicki, w latach 1996–2002 prorektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.
  Waldemar Zbigniew Kowalski (ur. 2 maja 1957 w Kielcach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Piotr Paweł Gach (ur. 1 czerwca 1943 w Pilicy) – polski historyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny KUL.
  Ryszard Brykowski (ur. 8 stycznia 1931 w Kołomyi, zm. 5 sierpnia 2017) – polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie drewnianej architektury sakralnej, historii sztuki, inwentaryzacji i konserwacji zabytków.
  Stefan Witkowski (ur. w 1912 w Drzewicy, zm. w 1981 w Radomiu) – polski urbanista, nauczyciel akademicki, założyciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego, działacz społeczny i kulturalny.
  Marianna Kotowska-Jelonek (ur. 3 lipca 1949 w Starachowicach) – polska ekonomistka, nauczyciel akademicki, w latach 2008–2012 prodziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.