• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radomir

  Przeczytaj także...
  Radowuj - staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: Rado- ("radosny, zadowolony") i -wuj ("wuj"). Można to imię rozumieć jako "ten, który raduje wuja".Radosław, Redosław, Radsław, Redsław – staropolskie imię męskie. Powstało ono jako złożenie dwóch członów: przymiotnikowego Rado- (motywowanego przez: rad – ‘być zadowolonym, chętnym, cieszyć się’; radzić – ‘troszczyć się, dbać o coś’; radzić – ‘udzielać rady’) oraz rzeczownikowego -sław (‘sława’). W Polsce imię to odnotowano po raz pierwszy w 1173 jako Radozlaus.
  Radociech – słowiańskie/staropolskie imię męskie, złożone z członu Rado- (motywowany przez rad – "być zadowolonym, chętnym, cieszyć się" lub radzić – "troszczyć się, dbać o coś") oraz członu -ciech ("cieszyć"). Może ono oznaczać "tego, który chętnie się cieszy".

  Radomir, Radomiar, Radmirsłowiańskie/staropolskie imię męskie, złożone z członu Rado- (motywowanego przez rad - "być zadowolonym, chętnym, cieszyć się" lub radzić - "troszczyć się, dbać o coś") oraz członu -mir ("pokój, spokój, dobro"). Może ono oznaczać "tego, który troszczy się o pokój".

  Radsuł – staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: Rad- ("zadowolony, cieszący się") i -suł ("obiecywać" albo "lepszy, możniejszy"). Może oznaczać "ten, który obiecuje radość".Imiona słowiańskie to imiona wywodzące się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej lub tworzone na ich wzór. Należą do nich rdzenne (rodzime) polskie imiona, tj. imiona utworzone ze słów używanych w języku staropolskim.

  Radomir imieniny obchodzi 28 stycznia i 3 lipca.

  Podobne imiona staropolskie: Radociech, Radogost, Radomił, Radosław, Radowit, Radowuj, Radsuł, Radzim.

  Warto wiedzieć że... beta

  Radomił – staropolskie imię męskie, złożone z członu Rado- (motywowany przez rad – "być zadowolonym, chętnym, cieszyć się" lub radzić – "troszczyć się, dbać o coś") oraz członu -mił ("miły"). Może ono oznaczać "tego, który chętnie jest miły".
  Imieniny – zwyczaj świątecznego obchodzenia (czasami hucznego) dnia świętego lub błogosławionego z chrześcijańskiego kalendarza lub innego dnia, tradycyjnie przypisywanego temu imieniu. Zwyczaj szczególnie popularny w Polsce (z wyjątkiem Górnego Śląska i Kaszub), ale także obecny w regionach katolickich np. Bawarii. Imieniny obchodzi się również w Bułgarii, w Grecji, w Szwecji, w Czechach, na Węgrzech i Łotwie, a kiedyś i w Rosji. W Szwecji oficjalną listę imienin publikuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Zwykle wiąże się ze składaniem życzeń i wręczaniem prezentów solenizantowi. Czasem można spotkać się ze zwyczajem, że jeśli jest więcej niż jeden święty lub błogosławiony (patron) imienia (tj. jeśli jest kilka dat imienin w kalendarzu), imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności po urodzinach.
  Radogost - imię męskie o konstrukcji typowej dla imion słowiańskich, niepoświadczone w dawnych źródłach polskich. Znaczenie imienia: "rad gościom (obcym)". Jest odwróceniem imienia Gościrad. Jest to prawdopodobnie jedno z najwcześniej zapisanych imion słowiańskich (w formie Ardagast w VI wieku n.e. - jeśli nie chodziło o inne imię).
  Radowit - staropolskie imię męskie, złożone z członów Rado- ("rad") i -wit ("pan, władca"). Znaczenie imienia: "rad swemu władcy" albo "ten, któremu jest rad jego władca".
  Radzim – forma skrócona od staropolskich imion męskich, rozpoczynających się od członu Rado- (motywowanego przez rad – "być zadowolonym, chętnym, cieszyć się" lub radzić – "troszczyć się, dbać o coś"). Uważa się, że imię to jest odpowiednikiem znaczeniowym imienia Gaudenty – "radosny".
  3 lipca jest 184. (w latach przestępnych 185.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 181 dni. Jest to środkowy dzień roku w latach przestępnych.
  Imię (łac. nomen) – osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz (z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz) z nazwiskiem, czasem patronimikiem (ros. отчество (trans.) otcziestwo), a rzadziej przydomkiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.753 sek.