• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radomír Malý

  Przeczytaj także...
  Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).Fundacja Nasza Przyszłość - wydawnictwo istniejące od 1995 roku, z siedzibą w Szczecinku. Współpracuje ściśle z Radiem Maryja i instytucjami towarzyszącymi mu. Oprócz wielu książek, płyt CD i DVD, wydaje co roku Kalendarz Rodziny Radia Maryja. W latach 1997-2009 wydawała miesięcznik Rodzina Radia Maryja, a od roku 2010 miesięcznik W Naszej Rodzinie.
  Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.

  Radomir Malý (ur. 4 czerwca 1947 w Kroměříž) − czeski historyk, dziennikarz, polityk, dr filozofii, wykładowca Historii Kościoła i Patrystyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach, tłumacz języka polskiego. W czasach komunizmu (prawie przez cały okres jego trwania) pisał pod pseudonimem Karel Bor.

  Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Życiorys[]

  Radomir Malý ukończył studia na wydziale Sztuk Pięknych, dzisiejszym Uniwersytecie Masaryka. Następnie pracował jako historyk w Muzeum w Kroměřížu, z którego został zwolniony ze względów politycznych. Aktywnie działał w podziemnym wydawnictwie Samizdat i stał się sygnatariuszem Karty 77. Przez komunistów nazywany był “religijnym fanatykiem”. Za swoją działalność był prześladowany przez StB. Po Aksamitnej Rewolucji był w Brnie zastępcą redaktora gazety Ludowa Demokracja, a między 1993 a 1994 redaktorem tygodnika Chrześcijańskie światło. Od 1994 jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Budziejowicach. W 2004 bezskutecznie kandydował do czeskiego Senatu z listy Narodowego Zjednoczenia z okręgu Brno-prowincja. W drugiej połowie lat 90 rozpoczął współpracę z polskim Radiem Maryja i Telewizją Trwam, na antenie których kilkukrotnie uczestniczył w Rozmowach niedokończonych. Od 2006 współpracuje z wydawanym w Czechach dwumiesięcznikiem katolickim Te Deum.

  Niedziela. Tygodnik katolicki – czasopismo wydawane z przerwami od 1926 w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Dorobek twórczy[]

  Radomír Malý jest autorem szeregu artykułów i publikacji, m.in. na temat masonerii, lewicy i walki z Kościołem. Jest znawcą działalności politycznej i poglądów Tomáša Masaryka, z którymi często się utożsamia oraz powołuje w swoich publikacjach. W Polsce jego artykuły publikuje katolicki tygodnik Niedziela, dwumiesięcznik Christianitas oraz Nasz Dziennik, natomiast książki wydaje Fundacja Nasza Przyszłość i Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu. Wielką popularnością cieszyła się w środowiskach chrześcijańskich w Czechach przetłumaczona przez niego książka prof. Jerzego Roberta Nowaka pt."Kościół a rewolucja francuska".

  Aksamitna rewolucja – to określenie wydarzeń roku 1989 w Czechosłowacji, które doprowadziły do obalenia systemu demokracji ludowej oraz elit sprawujących władzę, a także transformacji ustrojowej, która niedługo później nastąpiła, pozwalając Czechosłowacji wstąpić na drogę demokracji parlamentarnej.Christianitas – kwartalnik poświęcony analizom religijnym, społecznym i cywilizacyjnym z perspektywy duchowości i dziedzictwa łacińskiej tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego. Ukazuje się od 1999 r. Aktualnie wydawany jest przez Fundację św. Benedykta.

  Wybrane publikacje[]

 • Historia Kościoła, str. 283, opr. Matrix cyrilometodějská Olomouc 2001, ​ISBN 80-7266-083-7
 • Alfred Fuchs: człowiek o podwójnej konwersji, red. Ścieżka Brno 1990, str. 51, ​ISBN 80-900087-4-7
 • Humanizm czy satanizm?, Historia wolnomularstwa, str. 83, opr. Clown Brno 1997
 • Religijność, czeski dramat narodowy, str. 148, opr. Michael SA Frydek-Mistek 2003, ​ISBN 80-239-9993-1
 • Frantisek Susil, obrońca Kościoła i ojczyzny, str. 82, opr. Orel Brno 2004, ​ISBN 80-85010-65-8
 • Czy wolno bronić inkwizycji?, Str. 73, opr. Michael SA Frydek-Mistek, ​ISBN 978-80-254-1299-2
 • Świadectwo wiary w oświeceniu, Klemens Maria Hofbauer, opr. Orel Brno 2006
 • Przeciwko człowiekowi, rodzinie i Bogu. Liberalizm, lewica, relatywizm, masoneria, 2008
 • Linki zewnętrzne[]

 • Radomir Malý w Radiu Maryja
 • Przypisy

  Czesi (czes. Češi) – naród słowiański zamieszkujący głównie obszar Czech i będący jej głównym składnikiem ludnościowym; mniejsze zbiorowości występują także w USA, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, Argentynie, Australii, Austrii, Szwajcarii i in. Przynależność do narodu czeskiego deklaruje ok. 12 mln osób.Telewizja Trwam – polska stacja telewizyjna o charakterze edukacyjno-poradnikowym i religijnym, z siedzibą w Toruniu, należąca do Fundacji Lux Veritatis zarejestrowanej w Warszawie. Telewizja posiada własny teletekst – „TRWAM-TEXT”. Stacja posiada studia telewizyjne w Toruniu, Warszawie, Lublinie, Chicago i Toronto.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Státní bezpečnost, w skrócie StB (czes. Státní bezpečnost w skrócie StB, słow. Štátna bezpečnosť w skrócie ŠtB, pol. Bezpieczeństwo państwa), aparat bezpieczeństwa Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej , istniejący w latach 1945-1990. Státní bezpečnost była częścią składową Ministerstva vnitra.
  Jerzy Robert Nowak (wcześniej również Robert Nowak; ur. 8 września 1940 w Terespolu) – polski historyk, publicysta, doktor habilitowany nauk politycznych, specjalizujący się w problematyce węgierskiej, tłumacz książek Radomíra Malego.
  Telewizja Trwam – polska stacja telewizyjna o charakterze edukacyjno-poradnikowym i religijnym, z siedzibą w Toruniu, należąca do Fundacji Lux Veritatis zarejestrowanej w Warszawie. Telewizja posiada własny teletekst – „TRWAM-TEXT”. Stacja posiada studia telewizyjne w Toruniu, Warszawie, Lublinie, Chicago i Toronto.
  Wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg) – wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura (PRL, ZSRR itp.). Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (w Polsce do 1989 był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk), niejednokrotnie ignorujące prawo autorskie. Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne ("podziemne") wydawnictwa lub przez osoby prywatne. Niektóre z takich nielegalnych instytucji po roku 1989 przekształciły się w normalnie prosperujące instytucje wydawnicze (np. "NOWA").
  Narodowe Zjednoczenie (czes. Národní souručenství, NS) – czeska kolaboracyjna organizacja polityczna w Protektoracie Czech i Moraw podczas II wojny światowej.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Radio Maryja – polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona w Toruniu w 1991 przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest jedyną rozgłośnią radiową o charakterze religijnym słyszalną w całej Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizją Trwam.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.