• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radom  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.
  Dawny gmach komisji województwa sandomierskiego, obecnie siedziba władz miejskich
  Ulica Żeromskiego, główny deptak miejski

  Radommiasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną, historycznie w Małopolsce.

  Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste co do wielkości miasto w Polsce. Siedziba powiatu radomskiego i kurii diecezji radomskiej. Miasto królewskie w powiecie radomskim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku.

  Huta Józefowska - osiedle w północnej części Radomia (wcześniej wieś pod tą samą nazwą) z dużą ilością nieużytków. Główne ulice to Mścisława i Huta Józefowska. Słabo skomunikowana z resztą miasta. Huta Józefowska została dołączona do Radomia w latach 80. XX wieku. W pobliżu przebiega linia kolejowa łącząca Radom z Warszawą.Polskie Radio Program IV – (Czwórka, Radiowa Czwórka, Program Czwarty Polskiego Radia, dawniej Polskie Radio Bis i Polskie Radio Euro, oficjalny skrót PR4) – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią spółki akcyjnej Polskie Radio S.A. Stacja rozpoczęła regularną emisję programu 2 stycznia 1976 jako program IV Polskiego Radia.

  Według danych GUS z 31.12.2015 roku miasto zamieszkiwało 216 159 mieszkańców.

  Radom jest siedzibą wielu instytucji o regionalnym znaczeniu. Mieszczą się tu: wojewódzki urząd skarbowy, wydział zamiejscowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd okręgowy wraz z prokuraturą okręgową, delegatura urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego. Ponadto ma tu siedzibę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, delegatura ABW i Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji obejmująca swoim działaniem województwo mazowieckie z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej.

  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Miasto jest również organizatorem międzynarodowych pokazów lotniczych Radom Air Show. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy są dziś kulturową wizytówką miasta.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Podział administracyjny
 • 1.3 Klimat
 • 2 Historia
 • 2.1 Toponimia
 • 2.2 Kalendarium
 • 3 Demografia
 • 4 Administracja i polityka
 • 4.1 Prezydenci Radomia
 • 4.2 Rada miejska
 • 5 Architektura
 • 5.1 Zabytkowa zabudowa dzielnic centralnych
 • 5.2 Najważniejsze zabytki
 • 5.2.1 Średniowiecze
 • 5.2.2 Nowożytność
 • 5.2.3 XIX wiek
 • 5.2.3.1 I połowa
 • 5.2.3.2 II połowa
 • 5.2.4 XX wiek
 • 5.3 Galeria
 • 5.4 Place
 • 5.5 Pomniki i miejsca pamięci narodowej
 • 5.6 Zieleń miejska
 • 5.7 Cmentarze
 • 6 Edukacja
 • 7 Bezpieczeństwo publiczne
 • 7.1 Opieka zdrowotna
 • 7.2 Służby porządkowe
 • 8 Media
 • 9 Religia
 • 10 Sport i rekreacja
 • 10.1 Turystyka
 • 10.2 Przyroda
 • 10.2.1 Hydrologia
 • 11 Gospodarka
 • 11.1 Budżet miasta
 • 11.2 Przemysł
 • 11.3 Handel
 • 11.4 Infrastruktura techniczna
 • 11.5 Transport
 • 11.5.1 Transport drogowy
 • 11.5.2 Komunikacja miejska
 • 11.5.3 Transport kolejowy
 • 11.5.4 Transport rowerowy
 • 11.5.5 Transport lotniczy
 • 12 Kultura
 • 12.1 Muzea
 • 12.2 Teatry
 • 12.3 Kina
 • 12.4 Biblioteki
 • 12.5 Orkiestry
 • 12.6 Ośrodki kultury
 • 12.7 Imprezy kulturalne, festiwale i pokazy
 • 12.7.1 Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Radom AIR SHOW
 • 12.7.2 Radomski Festiwal Jazzowy
 • 12.7.3 Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
 • 12.8 Zespoły muzyczne związane z Radomiem
 • 12.9 Filmy kręcone w Radomiu
 • 12.10 Symbole Radomia
 • 12.10.1 Herb
 • 12.10.2 Logo promocyjne
 • 13 Znani radomianie
 • 13.1 Honorowi obywatele Radomia
 • 13.2 Urodzeni w Radomiu
 • 13.3 Związani z Radomiem
 • 14 Współpraca międzynarodowa
 • 15 Zobacz też
 • 16 Przypisy
 • 17 Linki zewnętrzne
 • Michaił Fiodorowicz Orłow (ur. 11 września 1922 w Uroniu) – starszy lejtnant Armii Czerwonej, dowódca kompanii czołgów 65 brygady pancernej. Jako dowódca kompanii czołgów uczestniczył w walkach wojsk radzieckich z niemieckimi o Radom. Honorowy obywatel Radomia. Za udział w walkach z Niemcami i rozbicie niemieckiej kolumny pod Mniszkiem otrzymał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego.Dom Podworskich w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego 37. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.

  Geografia[]

  Położenie[]

  Radom znajduje się w centralnej Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego nad rzeką Mleczną. Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej. Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Kondrackiego miasto położone jest na Wzniesieniach Południowomazowieckich, gdzie większa część miasta położona jest na Równinie Radomskiej, natomiast północny kraniec na Równinie Kozienickiej.

  Port lotniczy Radom-Sadków – lotnisko wojskowe i planowany port lotniczy dla Radomia. Lotnisko znajduje się 3,5 km od centrum Radomia.Południe - osiedle Radomia, położone w południowej części miasta. Składa się z dwóch jednostek rozgraniczonych korytem Potoku Malczewskiego wzdłuż, którego powstał Park Południe.

  Radom znajduje się na terenie o wysokościach od 130 do 207 m n.p.m.

  Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 111,80 km².

  Podział administracyjny[]

  Podział administracyjny Radomia
   Osobny artykuł: Dzielnice i osiedla Radomia.

  Do niemal połowy 2012 roku w Radomiu nie istniał żaden oficjalny podział na dzielnice.

  Konsultacje społeczne w sprawie podziału Radomia na obszary dla potrzeb Systemu Informacji Miejskiej (w skrócie: SIM) zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Radomiu oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Były one przeprowadzone w okresie od 14 grudnia 2011 r. do 13 stycznia 2012 r.. W wyniku zatwierdzenia przez Radę Miasta Radomia (Uchwała nr 330/2012) przygotowanego podziału miasta na obszary SIM (zwyczajowo odpowiadające dzielnicom i osiedlom – co ma również odzwierciedlenie w nazwach poszczególnych obszarów, jak też zostało uwypuklone w podsumowaniu konsultacji), miasto zostało podzielone na 56 obszarów (osiedli i dzielnic).

  Obozisko (inna nazwa Osiedle Jacka Malczewskiego) - jedna z dzielnic mieszkaniowych Radomia, usytuowana w pn.-zach. części miasta, zajmująca powierzchnię ok. 0,6 km. Ograniczone jest rzeką Mleczną od zachodu, ulicą Rybną od północy, ulicami: Warszawską i Jacka Malczewskiego od wschodu oraz od południa ulicą Stanisława Wernera. Od zachodu sąsiaduje z Kapturem, od północy z Koniówką, od wschodu XV Leciem, a od południa i południowego wschodu ze Śródmieściem. Przez dzielnicę przepływa Potok Północny.Radio Rekord – komercyjna rozgłośnia radiowa, powstała w Radomiu 29 października 1994 r. Nadaje na częstotliwości 106,2 MHz, korzystając z nadajnika o mocy 0,4 kW (koncesyjnie).

  Miasto według SIM dzieli się na następujące dzielnice i osiedla:

 • osiedle Akademickie
 • Borki
 • Brzustówka
 • Długojów
 • Długojów Górny
 • Dzierzków
 • Firlej
 • Glinice
 • Godów
 • Gołębiów
 • Gołębiów 1
 • Etiuda
 • Gołębiów 2
 • Halinów
 • Huta Józefowska
 • Idalin
 • Janiszpol
 • Jeżowa Wola
 • Józefów
 • Kaptur
 • Kierzków
 • Koniówka
 • Kończyce
 • Kozia Góra
 • Krychnowice
 • Krzewień
 • Malczew
 • Malenice
 • Miasto Kazimierzowskie
 • Michałów
 • Mleczna
 • Młodzianów
 • Młynek Janiszewski
 • osiedle Nad Potokiem
 • Nowa Wola Gołębiowska
 • Nowiny Malczewskie
 • Obozisko
 • Planty
 • Południe
 • Potkanów
 • Prędocinek
 • Pruszaków
 • Rajec Poduchowny
 • Rajec Szlachecki
 • Sadków
 • Stara Wola Gołębiowska
 • Stare Miasto
 • Śródmieście
 • Ustronie
 • Wacyn
 • Wielogóra
 • Wincentów
 • Wośniki
 • Wólka Klwatecka
 • osiedle XV-lecia
 • Zamłynie
 • Żakowice
 • Klimat[]

  Według klasyfikacji Wincentego Okołowicza Radom leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Według uaktualnionej klasyfikacji Köppena-Geigera Radom leży w strefie Dfb – klimatu umiarkowanego kontynentalnego.

  Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół garnizonowy św. Stanisława Biskupa w Radomiu – rzymskokatolicki kościół garnizonowy w Radomiu. Mieści się przy Placu Konstytucji 3 Maja, w dzielnicy Śródmieście.
  Droga wojewódzka nr 740 (DW740) – droga wojewódzka o długości 30,9 km łącząca drogę krajową 7 w Radomiu z drogą krajową 48 w Potworowie.
  Zamek Królewski w Radomiu – zamek wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego wraz z systemem murów miejskich Nowego Radomia. Jego rozbudowa nastąpiła jeszcze w dobie gotyku w XV wieku za pierwszych Jagiellonów. W latach 1515-1520 przebudowany i rozbudowany w stylu renesansowym, przez starostę radomskiego Mikołaja Szydłowieckiego. Według lustracji z 1554 roku "Brama miała z boku lokal burgrabiego. Na prawo w dziedzińcu dom piętrowy z kuchnią i gospodarskiemi izbami na dole, a jadalnią na górze, która gankiem oszklonym łączyła się z domem wielkim. ten na dole miał jedną, na górze dwie izby i kila komnat; drugie piętro miało salę wkoło opatrzoną oknami. Od podwórza były krużganki. Między obu domami stała wieża a wniej 4 sklepy. Ku wschodowi za dużym domem była wieża "biała" (dla złoczyńców) i przy plebanii druga wieża (dla szlachty). Ztąd do bramy stroną północną ciągnął się mur trzyrosztowy bez blanków, wzdłuż niego taras. Budynki były z muru podskorupione lub gontem kryte, na piwnicach. Okna z błonami szklanemi okratowane lub z żelaznymi okiennicami. W jednej komnacie strop malowany z pozłacaniem. Za murem przekop z trzema sadzawkami i wał, na który wychodziło się furtą, bo tu był ogród, łaźnia i browar. Spalony przez Szwedów, wielokrotnie później remontowany i przebudowywany.
  Czasznica olbrzymia (Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd) – gatunek grzybów należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae)
  Potok Malczewski (według nazewnictwa MPHP Dopływ spod Janiszpola) – jeden z cieków źródliskowych rzeki Mlecznej. Trudno określić obszar źródliskowy Potoku Malczewskiego, najprawdopodobniej dawniej były to okolice Malczewa lub Idalina. Szybki rozwój miasta po II wojnie światowej i duże zapotrzebowanie na wodę (budowa stacji pomp na Idalinie) spowodował powstanie dużego leja depresyjnego, co w połączeniu z małą retencją tych okolic spowodowało okresowe wysychanie koryta potoku. Koryto potoku biegnie przez Malczew, w jego biegu znajduje się Staw Malczewski, potem prowadzi przez łąki Godowskie, gdzie łączy się z dopływającym od południa Strumieniem Godowskim (według nazewnictwa MPHP ciek spod Mazowszan) i dalej jako jeden ciek przepływa przez tzw. Bramę Godowską, os. Południe, Żakowice, Wośniki, gdzie wpada do Mlecznej.
  System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim.
  Maria Fołtyn (ur. 28 stycznia 1924 w Radomiu, zm. 2 grudnia 2012 w Warszawie) – polska śpiewaczka i reżyser operowy, założycielka i prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.212 sek.