• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radmor

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Odbiornik Radiowy RADMOR 5102 Stereo HiFi Quasi Quadro (Odbiornik stereofoniczny radiowy OR-5102) – amplituner stereofoniczny produkowany przez gdyński Radmor. Wprowadzony do produkcji w 1979 roku następca modelu 5100.
  WB Electronics – polska, mieszcząca się w Ożarowie Mazowieckim prywatna firma w formie SA, działająca w branży zbrojeniowej, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki elektronicznej i oprogramowania, a także opracowująca i produkująca systemy specjalne, komputery i terminale o wzmocnionej konstrukcji, środki łączności telekomunikacji wojskowej , urządzenia do transmisji danych i integracji wyposażenia elektronicznego pojazdów dla różnych rodzajów wojsk. Firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań w dziedzinie zautomatyzowanych systemów dowodzenia w technologiach informatycznych i łączności sieciowej, określane jako systemy C4IS, czyli Command, Control, Communication, Computer and Intelligence Systems.

  Radmor SA (d. Zakłady Radiowe Radmor) – przedsiębiorstwo mieszczące się w Gdyni, producent urządzeń łączności (m.in. radiostacje, anteny) głównie na potrzeby wojska oraz innych służb np. straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

  Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy Pawła Szulkina 2 grudnia 1947 roku jako „Mors” Morska Obsługa Radiowa Statków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jana z Kolna 4. Firma zatrudniała 7 pracowników a kapitał zakładowy wynosił 6 500 000 złotych. W roku 1949 spółka została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe „MORS”, rozwijając się w następnych latach z warsztatu remontowego w kierunku zakładu usługowo-produkcyjnego. W 1950 roku rozpoczęto produkować pierwsze urządzenia radiotechniczne – autoalarmy, nagłośnienia koncertowe, odbiorniki konturowe, echosondy i morskie odbiorniki komunikacyjne. Od 1953 roku firma rozpoczęła prace badawczo wdrożeniowe nad własnymi produktami urządzeń radiotechnicznych – produkcja pierwszych własnych radiotelefonów rozpoczęła się w 1956 roku, były to FM-252 oraz FM-302.

  DMR (ang. Digital Mobile Radio) – otwarty standard cyfrowej łączności radiowej opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i zatwierdzony w 2005 roku. Specyfikacja standardu DMR jest zawarta w serii dokumentów ETSI TS 102 361 (cz. 1-4).Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Od 1965 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło przeprowadzkę do nowej siedziby – nowo wybudowanej fabryki na terenach przy ul. Hutniczej w Gdyni, gdzie mieści się do dziś.

  W 1971 roku, decyzją Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, z części produkcyjnej MORS powołane zostało samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Radiowe RADMOR, które w następnych latach produkowało do 20 tysięcy różnych urządzeń rocznie, głównie radiotelefonów.

  Paweł Szulkin (ur. 29 sierpnia 1911 w Smorgoniach (woj. wileńskie), zm. 15 września 1987 w Lyonie) – polski fizyk, wykładowca, rektor Politechniki Gdańskiej, członek PAN, przedstawiciel Polski w UNESCO.Odbiornik Radiowy RADMOR 5100 Stereo HiFi Quasi Quadro to amplituner (wzmacniacz oraz tuner w jednej obudowie stanowią jedno urządzenie) klasy HiFi. Produkowany w latach 1977-1979 w zakładach Radmor w Gdyni.

  W latach 70 XX w. i 80 XX w., należało do Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA. Począwszy od lat 70 XX w. aż do końca lat 90 XX w. przedsiębiorstwo produkowało domowy sprzęt audio.

  Pierwszym produktem na rynek cywilny był stereofoniczny odbiornik radiowy „Radmor 5100” powstały w 1977 roku. Zaprojektowany przez znanego projektanta Grzegorza Strzelewicza, skonstruowany we współpracy z Instytutem Telekomunikacji oraz Ośrodkiem Wzornictwa Przemysłowego PTH w Warszawie. Zbudowany w oparciu o zagraniczne podzespoły – był to najbardziej zaawansowany technicznie sprzęt audio tamtych czasów w PRL.

  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.YouTube – serwis internetowy, stworzony w lutym roku 2005, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, oglądanie filmów oraz live streaming. Używa technologii FLV do wyświetlania szerokiego wyboru filmów zamieszczonych przez użytkowników (tzw. user-generated content), takich jak zwiastuny filmowe lub telewizyjne, teledyski, jak i dzieła amatorskie: wideoblogi i krótkie własne filmy. Większość materiałów została załadowana na YouTube przez prywatne osoby, ale wiele firm (na przykład Columbia Broadcasting System, BBC, Universal Music Group, w Polsce Polska Agencja Prasowa, Grupa TVN, CD Projekt), różne instytucje i organizacje oferują część swoich materiałów przez YouTube jako część programu partnerskiego.

  Obecnie przedsiębiorstwo kontynuuje produkcję urządzeń i systemów łączności analogowych i cyfrowych (TETRA, DMR) głównie na potrzeby służb mundurowych na podstawie kontraktów rządowych w Polsce i na eksport.

  W 1994 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Od 2011 r. większość akcji należy do «WB Electronics».

  Produkty[ | edytuj kod]

 • radiostacje morskie: R2432
 • radiostacje wojskowe: 3501, 35010, 3507, 9310, 9210
 • radiotelefony cywilne: przewoźny 3005, przewoźny 3801, doręczny 31030, przenośny 4433, przenośny FM315
 • radiotelefony stacjonarne: R2432
 • odbiorniki radiowe: Radmor 5100, Radmor 5412
 • odbiorniki radiokomunikacyjne: OMNK, OK-106, MORS OK-102 i inne
 • anteny: przewoźne, stacjonarne dookolne i kierunkowe: 3289, 3287
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • OMNK odbiornik radiokomunikacyjny morski

  Służby mundurowe - zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań, takich jak:TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio)) – stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
 • Ok-102/I odbiornik radiokomunikacyjny morski

 • Radmor 3033/6 radiotelefon przewoźny

 • Antena radiotelefoniczna UKF, kierunkowa

 • Amplituner Radmor 5412

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zbigniew Lentowicz: Radmor Zamiast debiutu inwestor branżowy. Presspublica, 2010-01-28. [dostęp 2010-02-08].
  2. „Monitor Polski” Nr 6 z 21 stycznia 1948

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Radmor S.A..
 • RADMOR Biuletyn Informacyjny. Radmor. S.A..
 • Firma RADMOR podczas MSPO 2012 w serwisie YouTube
 • Opis radiotelefonów Radmor. Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN.
 • Wieża audio – zwyczajowa nazwa zestawu odrębnych urządzeń elektroakustycznych, ułożonych jeden na drugim (stąd nazwa) i tworzących po wzajemnym podłączeniu efektowną wieżę.Amplituner – połączenie wzmacniacza elektroakustycznego (amplifier) i odbiornika radiowego (tuner) we wspólnej obudowie i zazwyczaj wspólnym zasilaczem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przedsiębiorstwo państwowe - przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa. Jest osobą prawną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981). Należy je odróżnić od spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które z prawnego punktu widzenia nie są przedsiębiorstwami państwowymi, ale spółkami uregulowanymi w Kodeksie spółek handlowych.
  Presspublica – spółka działająca od 1991 będąca w 100% własnością należącej do Grzegorza Hajdarowicza spółki Gremi Media.
  Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.
  Antena – urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie. Jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji. W XX w. najbardziej rozpowszechnione były anteny odbiorników radiowych i telewizyjnych; w XXI w. antena częściej kojarzona jest z elementem wyposażenia radia samochodowego, bezprzewodowych sieci komputerowych lub z odbiorem sygnałów TV z satelitów.
  Radiostacja (łac.) – zestaw urządzeń do nadawania lub odbierania sygnałów radiowych. Składa się z nadajnika lub odbiornika radiowego, anteny, linii kablowych itp. Czasami zalicza się do niej także budynki, w których się znajduje. Uproszczoną wersją radiostacji są radiotelefony.
  Echosonda - urządzenie do pomiaru głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych. Odległości te oblicza się mierząc czas powrotu dźwięku odbitego od dna, przeszkody, okrętu podwodnego, ławicy ryb itp. W praktyce morskiej, przez słowo sondowanie rozumie się mierzenie głębokości, dawniej wykonywane ręcznie za pomocą ołowianki. Natomiast słowo echosonda wskazuje na użycie fal dźwiękowych w celu określenia aktualnej głębokości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.