• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radiometr

  Przeczytaj także...
  Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali – zob. rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych.Mikrofale – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 ÷ 3·10 Hz, a długości λ = 10 ÷ 0,1 m . Ten zakres pokrywa również pasma UHF oraz EHF (fale milimetrowe).
  Meteorologia (gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, lógos (λόγος)- słowo, wiedza) - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.

  Radiometr - urządzenie rejestrujące intensywność radiacji elektromagnetycznej (promieniowania elektromagnetycznego) danego zakresu długości fal w dowolnej części spektrum elektromagnetycznego.

  radiometr mikrofalowy - rodzaj radiometru, wykorzystujący promieniowanie mikrofalowe. Zbudowany jest z trzech zasadniczych elementów:

  1. anteny odbiorczej
  2. odbiornika
  3. monitora

  Antena przekazuje odebrany sygnał do odbiornika poprzez wzmacniacz. Z odbiornika sygnał elektryczny przekazywany jest do urządzenia wizualizującego - monitora. Mikrofalowe radiometry stosowane w służbie cywilnej charakteryzują się zdolnością rozdzielczą rzędu 5-50 m (jeśli rejestracja następuje z wysokości ok. 1000 m) lub 1,5 - 5,0 km (jeśli rejestracja następuje z wysokości orbitalnych). Radiometry mikrofalowe stosuje się głównie w meteorologii i oceanografii. W radiometry mikrofalowe były zaopatrzone satelity: Nimbus i Seasat. Podstawową zaletą urządzeń tego typu jest możliwość prowadzenia badań w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz o różnych porach dnia.

  Dozymetr (dawkomierz) – przyrząd do pomiaru dawki promieniowania jonizującego lub aktywności promieniotwórczej preparatów.Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • radiometr Crookesa
 • Dozymetr
 • Źródło: Ciołkosz, Miszalski, Olędzki, 1999, Interpretacja zdjęć lotniczych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

  Warto wiedzieć że... beta

  Radiometr Crookesa (wiatraczek słoneczny, młynek Crookesa, ang. light mill) – rodzaj radiometru, przyrząd do pomiaru intensywności światła. Jego pomysłodawcą i konstruktorem był w roku 1873 fizyk angielski William Crookes. Gdy na radiometr pada światło, wiatraczek w jego wnętrzu zaczyna się obracać i prędkość obrotów zależy od intensywności oświetlenia. Po zasłonięciu światła niewielkie opory ruchu osi powodują zatrzymanie wiatraczka. Według koncepcji Crookesa, przyrząd ten miał wykazywać, że światło wywiera ciśnienie na powierzchnię, na którą pada.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.