• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radiokomitet

  Przeczytaj także...
  Andrzej Drawicz (ur. 20 maja 1932 w Warszawie, zm. 15 maja 1997 tamże) – eseista, krytyk literacki, tłumacz literatury rosyjskiej.Marian Terlecki (ur. 21 września 1954 w Gdańsku, zm. 8 stycznia 2010 w Nadarzynie) – polski reżyser i producent filmowy. Autor kilkunastu reportaży dokumentalnych. Zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej w 2001 w kategorii najlepszy producent za film Prymas. Trzy lata z tysiąca.
  Zdzisław Franciszek Balicki (ur. 27 października 1930 w Niemenczynie koło Wilna, zm. 16 maja 1995 we Wrocławiu) – dziennikarz polski, działacz PZPR, poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i IX kadencji (w latach 1965–1980 i 1985–1989).

  Radiokomitet – potoczne określenie Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio", a następnie Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". Była to instytucja w latach 1951-1993 zajmująca się kontrolą i organizacją pracy państwowych stacji radiowych i telewizyjnych. Pod jego kontrolą były wszystkie ogólnopolskie i lokalne stacje Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W skład jego wchodzili: Przewodniczący, zastępcy przewodniczącego (do spraw radia, do spraw telewizji, do spraw technicznych) oraz członkowie. Formalnie było to ciało kolegialne, w praktyce cała władza była skupiona w rękach przewodniczącego.

  Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.Józef Barecki (ur. 22 listopada 1926 w Krakowie, zm. 29 maja 1999 w Warszawie) – polski dziennikarz i działacz PZPR, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.

  Historia[]

  Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" został utworzony przy Radzie Ministrów 1 października 1951 (dekretem z dnia 2 sierpnia 1951, Dz.U. 1951 nr 41 poz. 308). Został on określony jako organ rządu w zakresie tworzenia i przekazywania programów radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru. Do jego zakresu działania należało m.in. ustalenie wytycznych rozwoju radiofonii i telewizji, także w zakresie programowym, tworzenie programów informacyjnych, muzycznych, literackich, teatralnych i oświatowych, budowa, urządzanie i eksploatacja na zasadach wyłączności rozgłośni radiofonicznych i telewizyjnych oraz popieranie twórczości artystycznej, literackiej i naukowej w dziedzinie radiofonii i telewizji, jak też współpraca międzynarodowa. Jednocześnie zniesiono poprzednio istniejący Centralny Urząd Radiofonii. Przewodniczący Komitetu był mianowany i odwoływany przez Prezydenta RP na wniosek premiera.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Włodzimierz Sokorski, ps. Andrzej Sokora (ur. 2 lipca 1908 w Aleksandrowsku, zm. 2 maja 1999 w Warszawie) – polski wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego, pisarz, dziennikarz i publicysta, działacz partyjny i państwowy, minister kultury i sztuki (1952–1956), przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji (1956–1972), zastępca członka Komitetu Centralnego PZPR, poseł do Krajowej Rady Narodowej (1945–1947) i poseł na Sejm Ustawodawczy, poseł na Sejm PRL I, IV, V i VI kadencji, prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (1980–1983).

  8 grudnia 1960 Komitet do Spraw Radiofonii przekształcono w Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (ustawą z 2 grudnia 1960, Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307), określony jako centralny organ administracji państwowej w sprawach radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru. Zadania Komitetu pozostały zbliżone (doszło do nich m.in. opracowywanie i przedstawianie właściwym organom państwowym wniosków w sprawach planów produkcyjnych odbiorników radiowych i telewizyjnych). Od 1985 do zadań Komitetu doszło ponadto określanie wysokości abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przewodniczący Komitetu powoływany był przez Prezesa Rady Ministrów. Przy Komitecie działały: Rada Programowa i Rada Naukowo-Techniczna, jako organy doradcze i opiniodawcze. W okresie stanu wojennego (13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983) władzę w Komitecie sprawował pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju - komisarz wojskowy gen. bryg. Albin Żyto.

  Zbigniew Romaszewski (ur. 2 stycznia 1940 w Warszawie) – polski polityk, działacz opozycji w okresie PRL, doktor fizyki, wieloletni senator, sprawujący nieprzerwanie urząd przez siedem kadencji od czasu ponownego powołania Senatu w 1989 do 2011 (I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji), od 2007 do 2011 wicemarszałek Senatu VII kadencji. Od 2011 członek Trybunału Stanu. Kawaler Orderu Orła Białego.Janusz Zaorski (ur. 19 września 1947 w Warszawie) – polski scenarzysta, reżyser i producent filmowy, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

  Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” zniesiono z końcem lutego 1993 ustawą o radiofonii i telewizji z 1992. Część jego zadań przeszła na publicznych nadawców radia i telewizji, a kompetencje administracyjne na nowo utworzoną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

  22 października jest 295. (w latach przestępnych 296.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 70 dni.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przewodniczący Radiokomitetu[]

 • Włodzimierz Sokorski od kwietnia 1956 do października 1972
 • Maciej Szczepański od października 1972 do sierpnia 1980
 • Józef Barecki od sierpnia 1980 do września 1980
 • Zdzisław Balicki od września 1980 do lipca 1981
 • Władysław Loranc od lipca 1981 do grudnia 1982
 • Jerzy Bajdor, kierownik od grudnia 1982 do marca 1983
 • Mirosław Wojciechowski od marca 1983 do lipca 1986
 • Janusz Roszkowski od lipca 1986 do kwietnia 1989
 • Jerzy Urban od kwietnia 1989 do września 1989
 • Andrzej Drawicz od września 1989 do 7 stycznia 1991
 • Marian Terlecki od 12 stycznia 1991 do 22 października 1991
 • Janusz Zaorski od 22 listopada 1991 do 19 maja 1992 i od 5 czerwca 1992 do 31 marca 1993
 • Zbigniew Romaszewski od 22 maja 1992 do 5 czerwca 1992
 • Przypisy

  1. Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" (Dz. U. z 1951 r. Nr 41, poz. 308)
  2. Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 307)
  3. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34).
  Jerzy Urban, pseudonimy: Wanda Borkowicz Jerzy Kibic, Jan Rem, Klakson (ur. 3 sierpnia 1933 w Łodzi) – polski dziennikarz, publicysta, satyryk, pisarz i polityk, w latach 1981–1989 rzecznik prasowy Rady Ministrów, od 1990 redaktor naczelny tygodnika „NIE” i właściciel wydającej go spółki Urma.Polskie Radio SA (PR SA) – jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysław Loranc (ur. 5 grudnia 1930 w Biernej koło Żywca) – polski dziennikarz, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).
  Maciej Szczepański, pseud. Barabasz, Krwawy Maciek (ur. 7 lipca 1928 w Sosnowcu) – polski publicysta i dziennikarz, działacz PZPR.
  Mirosław Jan Wojciechowski (ur. 23 sierpnia 1931 w Dąbrowie Górniczej) – dziennikarz polski, oficer (ostatni stopień: pułkownik) LWP, dyplomata. Członek PZPR od 1953.
  Telewizja Polska S.A. (oficjalny skrót TVP S.A.) – spółka akcyjna Skarbu Państwa, jedyny publiczny nadawca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawca kanałów telewizyjnych: TVP1, TVP 1 HD, TVP2, TVP 2 HD, TVP Polonia, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia, TVP Kultura, TVP HD, TVP Parlament, TVP Seriale oraz TVP Rozrywka i TVP Regionalna. Nadaje w systemie cyfrowym, przy użyciu cyfrowego multipleksu DVB-T (MUX-3), który pokrywa zasięgiem cały kraj, po wyłączeniu telewizji analogowej 23 lipca 2013 roku. Jako jedyna telewizja z 3 największych nadawców w Polsce nie posiada własnej satelitarnej platformy cyfrowej.
  Janusz Ryszard Roszkowski (ur. 11 marca 1928 w Łapach) – polski dziennikarz i dyplomata, ambasador w Królestwie Danii (1989–1991).
  Albin Żyto ur. 9 kwietnia 1924 w Bruay en Artois (obecnie część Bruay-la-Buissière), departament Pas-de-Calais (Francja) - generał brygady Sił Zbrojnych PRL, politruk, wieloletni zastępca Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP - szef Zarządu Kultury i Oświaty, przewodniczący Komisji Centralnej ds. Działalności Przeciwalkoholowej w Wojsku.
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213 – 215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.