• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radio Fiat

  Przeczytaj także...
  Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

  Katolickie Radio Fiatkatolicka rozgłośnia radiowa. Powstała 10 sierpnia 1991 roku na Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie. Rozgłośnia należy do archidiecezji częstochowskiej. Jej dyrektorem jest ks. Piotr Zaborski, a zastępcą ks. dr. Zdzisław Wójcik.

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Radio Fiat pośredniczy w świadczeniu pomocy osobom potrzebującym, m.in. poprzez stałą zbiórkę odzieży. Za działalność charytatywną odpowiedzialne jest Koło „Caritas” prowadzone przez wolontariuszy. Przy radio zgromadziła się również grupa lokalnych przedsiębiorców i osób publicznych, zrzeszona w klubie Gospodarczej Rady Inicjatyw Lokalnych. Przy współpracy Koła „Caritas”, klubu oraz radiosłuchaczy możliwe było zorganizowanie wielu akcji charytatywnych. Do najważniejszych należą: pomoc powodzianom, stała pomoc Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie, organizowanie kolonii dla dzieci, stała opieka nad polskimi szkołami na Litwie.

  Archidiecezja częstochowska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją 28 października 1925 bullą papieża Piusa XI Vixdum Poloniae Unitas i archidiecezją 25 marca 1992 bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus.Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  Od 2006 roku prowadzi transmisje spotkań żużlowych oraz od 2007 – siatkarskich. Promuje również w magazynie sportowym inne drużyny sportowe z Częstochowy i okolic.

  Wiele audycji rozgłośnia tworzy we współpracy z Radiem Maryja.

  Rozgłośnia patronuje ważnym inicjatywom, m.in. powołaniu częstochowskiego państwowego uniwersytetu. Obejmuje też patronat mediowy podczas licznych imprez kulturalnych i religijnych. Lokalizacja stacji nadawczych

 • Częstochowa – 94,7 MHz – ERP 10 kW
 • Wieluń – 88,1 MHz – ERP 1 kW
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Radia Fiat
 • ERP (ang. Effective Radiated Power) to efektywna moc wypromieniowana stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika względem anteny dipolowej.Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Światowe Dni Młodzieży – odbywające się co dwa-trzy lata spotkania młodych katolików, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku.
  Radio Maryja – polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona w Toruniu w 1991 przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest jedyną rozgłośnią radiową o charakterze religijnym słyszalną w całej Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizją Trwam.
  Odzież – okrycie ludzkiego ciała. Istnieją takie typy odzieży jak: służbowa (np. mundur, kitel), wizytowa (garnitur, suknia wieczorowa), sportowa (dres), ochronna (np. fartuch ochronny, rękawice ochronne), zwykła (domowa, np. szlafrok). Istnieje także odzież dla zwierząt.
  Wieluń (łac. Velun, ros. Велюнь, jid. וויעלון, czes. Věluň) – miasto w woj. łódzkim, na krańcu Wyżyny Wieluńskiej, siedziba powiatu wieluńskiego oraz gminy Wieluń.
  Wileńszczyzna (lit. Vilniaus kraštas, biał. Віленшчына), Wileńskie – terytorium leżące obecnie w granicach Litwy i Białorusi.
  Caritas – katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213 – 215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.