• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radian  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Kwarta (łac.pars minuta quarta czwarta część mała) – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 tercji czyli 1/3600 sekundy czyli 1/216000 minuty czyli 1/12960000 stopnia oznaczana przez 1⁗. Nie należy do układu SI.Długość krzywej – wielkość charakteryzująca krzywą; jeśli jest ona dobrze określona, to daną krzywą nazywa się prostowalną lub rektyfikowalną.
  Przybliżenie małych kątów[]
   Zapoznaj się również z: przybliżaniefunkcje trygonometryczne.

  Miara łukowa kąta z jednostką radialną jest wygodna szczególnie do przybliżania małych kątów ze względu na własności funkcji trygonometrycznych: ,

  przy czym zależności te nie są prawdziwe dla kątów wyrażonych w innych jednostkach (precyzję przybliżenia można ocenić na podstawie tabelki obok).

  Wartość (wielkość, liczba) niemianowana – wartość nieposiadająca jednostki; najczęściej używana do przedstawienia wzajemnego stosunku dwóch wielkości (np. niepewności względnej, liczba okrążeń w ruchu po okręgu).Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.

  Zobacz też[]

 • miara kąta
 • steradian


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kąt środkowy – kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona wyznaczone są przez wychodzące z niego promienie. W sytuacji na rysunku, kąt AOB jest środkowy i mówimy, że jest oparty na łuku AB.
  Miara łukowa kąta – miara kąta wyrażona przez stosunek długości łuku okręgu opartego na tym kącie do długości promienia okręgu
  Sekunda – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 minuty czyli 1/3600 stopnia oznaczana 1″. Nie należy do układu SI.
  Stopień – jednostka miary kąta płaskiego, równa 1/360 kąta pełnego czyli 1/90 kąta prostego. Oznaczana jest przez 1°, spotyka się również oznaczenie 1 deg (ang. degree). Nie jest jednostką układu SI.
  Miara kąta to wielkość kąta wyrażona w odpowiednich jednostkach. W matematyce i jej zastosowaniach teoretycznych używa się miary łukowej.
  Tercja (łac.pars minuta tertia trzecia część mała) – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 sekundy czyli 1/3600 minuty czyli 1/216000 stopnia oznaczana przez 1‴. Nie należy do układu SI, .
  Aproksymacja – proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle sprecyzowanym sensie. Zazwyczaj aproksymuje się byty (np. funkcje) skomplikowane bytami prostszymi. Często stosowana w przypadku szukania rozwiązań dla danych uzyskanych metodami empirycznymi, które mogą być obarczone błędami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.