• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Regencyjna - ujednoznacznienie

  Przeczytaj także...
  Królestwo Polskie (niem. Königreich Polen) – fragmentaryczna państwowość, wyrażająca się w istnieniu instytucji państwowych (sądownictwa i szkolnictwa) pod egidą Rady Regencyjnej, wyposażonej formalnie przez mocarstwa okupujące terytorium Królestwa Polskiego, w atrybuty zwierzchnictwa.Rada Regencyjna Liechtensteinu w 1989 - organ władzy w Liechtensteinie w 1989. Po śmierci Franciszka Józefa II władza przeszła w ręce Rady Regencyjnej. Po koronacji Hansa-Adama Rada podała się do dymisji.
  5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austriackie wydały tzw. Akt 5 listopada gwarantujący Polakom powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego. Nie zostały sprecyzowane granice przyszłej monarchii. Akt zawierał natomiast sformułowania dotyczące stworzenia armii polskiej. Wydanie aktu wiąże się z faktem, że przedłużająca się I wojna światowa zmusiła państwa centralne do poszukiwania rekruta w okupowanym Królestwie Kongresowym.
 • Rada Regencyjna – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla i regenta.
 • Rada Regencyjna – instytucja sprawująca władzę regencyjną w Rumunii, dwukrotnie – w r. 1866 i 19271930.
 • Rada Regencyjna – instytucja sprawująca władzę regencyjną w czasie małoletności króla Jugosławii Piotra II Karadziordziewicia.
 • Rada Regencyjna – instytucja p. o. głowy państwa w Liechtensteinie w 1989.
 • Rada Regencyjna Rumunii – instytucja sprawująca władzę regencyjną w Rumunii, dwukrotnie – w 1866 roku i w latach 1927–1930.Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, na podstawie nadanego przez te władze patentu w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim z 12 września 1917 roku. Objęła urząd 27 października tegoż roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Regent – uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków, np. z powodu małoletności, nieobecności w kraju lub poważnej choroby.
  Piotr II Karadziordziewić (Краљ Петар II Карађорђевић; ur. 6 września 1923 w Belgradzie, zm. 3 listopada 1970 roku w Denver) – ostatni król Jugosławii w latach 1934–1945.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.677 sek.