• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Polityki Pieniężnej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Eugeniusz Gatnar (ur. 16 sierpnia 1960 w Wodzisławiu Śląskim) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

  Adam Glapiński (ur. 9 kwietnia 1950 w Warszawie) – polski polityk, ekonomista, były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz minister współpracy gospodarczej z zagranicą, poseł na Sejm I kadencji, senator IV kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej.Internetowy System Aktów Prawnych – baza z informacjami o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie, stanowiąca część najstarszego i jednego z najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, powszechnie dostępna na stronie Sejmu RP.

  Spis treści

 • 1 Zadania Rady
 • 2 Skład Rady
 • 2.1 I kadencja (1998–2004)
 • 2.2 II kadencja (2004–2010)
 • 2.3 III kadencja (2010–2016)
 • 2.4 IV kadencja (2016–2022)
 • 3 Wynagrodzenie
 • 4 Zobacz też
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiesława Ziółkowska (ur. 21 maja 1950 w Poznaniu) – polski polityk, ekonomista, posłanka na Sejm X, I i II kadencji.
  Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) – systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe.
  Eryk Mariusz Łon (ur. 30 maja 1970 w Łowiczu) – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022.
  Jerzy Pruski (ur. 15 marca 1959 w Pabianicach) – polski ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej i były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, doradca społeczny Prezydenta RP ds. ekonomicznych i jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego.
  Andrzej Kaźmierczak (ur. 12 lipca 1950 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej.
  Jan Czekaj (ur. 22 września 1950 w Pozowicach) – polski ekonomista, były wiceminister przekształceń własnościowych oraz były wiceminister finansów, były członek Rady Polityki Pieniężnej.
  Elżbieta Chojna-Duch (ur. 22 maja 1948 w Warszawie) – polska prawniczka, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, była wiceminister finansów, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.