• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                Biorę udział w badaniu      Nie obchodzi mnie to 
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Rada Państwa PRL  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Stefan Ignar (ur. 17 lutego 1908 w Bałdrzychowie w woj. łódzkim, zm. 23 stycznia 1992) – działacz ruchu ludowego, ekonomista.Jerzy Ozdowski (ur. 19 września 1925 w Pawłowicach koło Leszna, zm. 18 kwietnia 1994 w Warszawie) – polski działacz państwowy, ekonomista, wicepremier, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.
  Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy historii ustroju Polski. Zapoznaj się również z: Rada Państwa – nazwa parlamentu bądź innego kolegialnego organu władzy w niektórych państwach.

  Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952–1989 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła kolegialnie funkcję głowy państwa (była odpowiednikiem prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.

  Ryszard Strzelecki (ur. 31 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 10 stycznia 1988 tamże) – działacz państwowy w okresie PRL, inżynier mechanik.Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.

  Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL (Wojciecha Jaruzelskiego). Zgodnie z ustawą o zmianie Konstytucji z 7 kwietnia 1989 kompetencje Rady Państwa przeszły – co do zasady – na Prezydenta PRL (od 31 grudnia 1989 – Prezydenta RP).

  Wiktor Eugeniusz Kłosiewicz (ur. 21 grudnia 1907 w Warszawie, zm. w lutym 1992) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL, z zawodu murarz.Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.

  Spis treści

 • 1 Pozycja ustrojowa (po 1952)
 • 2 Kompetencje Rady Państwa (po 1952)
 • 3 Skład Rady Państwa
 • 3.1 Kadencja 1947–1952
 • 3.1.1 Przewodniczący
 • 3.1.2 Członkowie
 • 3.2 Kadencja 1952–1957
 • 3.2.1 Przewodniczący
 • 3.2.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.2.3 Sekretarz
 • 3.2.4 Członkowie
 • 3.3 Kadencja 1957–1961
 • 3.3.1 Przewodniczący
 • 3.3.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.3.3 Sekretarz
 • 3.3.4 Członkowie
 • 3.4 Kadencja 1961–1965
 • 3.4.1 Przewodniczący
 • 3.4.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.4.3 Sekretarz
 • 3.4.4 Członkowie
 • 3.5 Kadencja 1965–1969
 • 3.5.1 Przewodniczący
 • 3.5.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.5.3 Sekretarz
 • 3.5.4 Członkowie
 • 3.6 Kadencja 1969–1972
 • 3.6.1 Przewodniczący
 • 3.6.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.6.3 Sekretarz
 • 3.6.4 Członkowie
 • 3.7 Kadencja 1972–1976
 • 3.7.1 Przewodniczący
 • 3.7.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.7.3 Sekretarz
 • 3.7.4 Członkowie
 • 3.8 Kadencja 1976–1980
 • 3.8.1 Przewodniczący
 • 3.8.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.8.3 Sekretarz
 • 3.8.4 Członkowie
 • 3.9 Kadencja 1980–1985
 • 3.9.1 Przewodniczący
 • 3.9.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.9.3 Sekretarz
 • 3.9.4 Członkowie
 • 3.10 Kadencja 1985–1989
 • 3.10.1 Przewodniczący
 • 3.10.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.10.3 Sekretarz
 • 3.10.4 Członkowie
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • Edward Duda (ur. 27 grudnia 1922 w Podedwórzu w d. woj. bialskopodlaskim, zm. 8 kwietnia 1993 w Warszawie) – działacz ZSL, dziennikarz.Zygmunt Surowiec (ur. 3 grudnia 1920 w Podlesicach k. Zawiercia, zm. 6 marca 2008) – polski działacz polityczny, prawnik.

  Pozycja ustrojowa (po 1952)[ | edytuj kod]

  Według Konstytucji PRL z 1952, Radę Państwa wybierał ze swego grona Sejm na pierwszym posiedzeniu, w składzie: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa i jedenastu członków. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działała aż do wyboru Rady Państwa przez nowo obrany Sejm.

  Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.Stanisław Skrzeszewski (ur. 27 kwietnia 1901 w Nowym Sączu, zm. 20 grudnia 1978 w Warszawie) – działacz partyjny, nauczyciel, minister spraw zagranicznych (1951–1956), minister oświaty (1944–1945, 1947–1950).

  Rada Państwa podlegała (według zapisu konstytucyjnego) w całej swojej działalności Sejmowi; działała na zasadzie kolegialności. Na zewnątrz Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa miała władzę wydawania dekretów z mocą ustawy, które były przedstawiane Sejmowi na najbliższej sesji do zatwierdzenia; mogła też dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonywała ona również wykładni prawa. Rada Państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi, przysługiwała jej inicjatywa ustawodawcza, zaś Przewodniczący Rady Państwa podpisywał ustawy uchwalone przez Sejm i zarządzał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

  Jerzy Zawieyski, do 1946 Henryk Nowicki (ur. 2 października 1902 w Radogoszczu, zm. 18 czerwca 1969 w Warszawie) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"; katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji (1957–1969) z ramienia Znaku, członek Rady Państwa (1957–1968).Zygmunt Modzelewski (ur. 15 kwietnia 1900 w Częstochowie, zm. 18 czerwca 1954 w Warszawie) – polityk i ekonomista, minister spraw zagranicznych.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Aleksander Legatowicz (ur. 2 marca 1923 w Warszawie, zm. 7 listopada 2009 w Warszawie) – elektronik i cybernetyk, ekonomista, poseł na Sejm PRL IX kadencji.
  Roman Nowak (ur. 21 lipca 1900 w Chorzowie, zm. 26 września 1980) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL, malarz oraz zawodowy wędkarz.
  Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.
  Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa – kolegialny organ doradczy przy przewodniczącym Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wojciechu Jaruzelskim, działający w latach 1986-1989.
  Jerzy Albrecht (ur. 7 października 1914 we Wrzeszczewicach koło Łasku, zm. 8 września 1992 w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, ekonomista.
  Aleksander Juszkiewicz (ur. 26 lutego 1915 we wsi Zaczarna w pow. Wilejka, zm. 24 września 1975 w Warszawie) – działacz ruchu ludowego, dyplomata, ekonomista.
  Jan Szczepański (ur. 14 września 1913 w Ustroniu, zm. 16 kwietnia 2004 w Warszawie) był polskim socjologiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Politycznej oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. Jego prace są poświęcone teorii i historii socjologii oraz badaniom nad przekształceniami struktury społecznej.

  Reklama

  tt