• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •  Biorę udział    Informacje o badaniu     Nie obchodzi mnie to 

  Rada Państwa PRL  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Stefan Ignar (ur. 17 lutego 1908 w Bałdrzychowie w woj. łódzkim, zm. 23 stycznia 1992) – działacz ruchu ludowego, ekonomista.Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne.
  Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy historii ustroju Polski. Zapoznaj się również z: Rada Państwa – nazwa parlamentu bądź innego kolegialnego organu władzy w niektórych państwach.

  Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952–1989 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła kolegialnie funkcję głowy państwa (była odpowiednikiem prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.

  Jerzy Ozdowski (ur. 19 września 1925 w Pawłowicach koło Leszna, zm. 18 kwietnia 1994 w Warszawie) – polski działacz państwowy, ekonomista, wicepremier, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.Ryszard Strzelecki (ur. 31 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 10 stycznia 1988 tamże) – działacz państwowy w okresie PRL, inżynier mechanik.

  Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL (Wojciecha Jaruzelskiego). Zgodnie z ustawą o zmianie Konstytucji z 7 kwietnia 1989 kompetencje Rady Państwa przeszły – co do zasady – na Prezydenta PRL (od 31 grudnia 1989 – Prezydenta RP).

  Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.Wiktor Eugeniusz Kłosiewicz (ur. 21 grudnia 1907 w Warszawie, zm. w lutym 1992) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL, z zawodu murarz.

  Spis treści

 • 1 Pozycja ustrojowa (po 1952)
 • 2 Kompetencje Rady Państwa (po 1952)
 • 3 Skład Rady Państwa
 • 3.1 Kadencja 1947–1952
 • 3.1.1 Przewodniczący
 • 3.1.2 Członkowie
 • 3.2 Kadencja 1952–1957
 • 3.2.1 Przewodniczący
 • 3.2.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.2.3 Sekretarz
 • 3.2.4 Członkowie
 • 3.3 Kadencja 1957–1961
 • 3.3.1 Przewodniczący
 • 3.3.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.3.3 Sekretarz
 • 3.3.4 Członkowie
 • 3.4 Kadencja 1961–1965
 • 3.4.1 Przewodniczący
 • 3.4.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.4.3 Sekretarz
 • 3.4.4 Członkowie
 • 3.5 Kadencja 1965–1969
 • 3.5.1 Przewodniczący
 • 3.5.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.5.3 Sekretarz
 • 3.5.4 Członkowie
 • 3.6 Kadencja 1969–1972
 • 3.6.1 Przewodniczący
 • 3.6.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.6.3 Sekretarz
 • 3.6.4 Członkowie
 • 3.7 Kadencja 1972–1976
 • 3.7.1 Przewodniczący
 • 3.7.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.7.3 Sekretarz
 • 3.7.4 Członkowie
 • 3.8 Kadencja 1976–1980
 • 3.8.1 Przewodniczący
 • 3.8.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.8.3 Sekretarz
 • 3.8.4 Członkowie
 • 3.9 Kadencja 1980–1985
 • 3.9.1 Przewodniczący
 • 3.9.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.9.3 Sekretarz
 • 3.9.4 Członkowie
 • 3.10 Kadencja 1985–1989
 • 3.10.1 Przewodniczący
 • 3.10.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.10.3 Sekretarz
 • 3.10.4 Członkowie
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.Edward Duda (ur. 27 grudnia 1922 w Podedwórzu w d. woj. bialskopodlaskim, zm. 8 kwietnia 1993 w Warszawie) – działacz ZSL, dziennikarz.

  Pozycja ustrojowa (po 1952)[ | edytuj kod]

  Według Konstytucji PRL z 1952, Radę Państwa wybierał ze swego grona Sejm na pierwszym posiedzeniu, w składzie: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa i jedenastu członków. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działała aż do wyboru Rady Państwa przez nowo obrany Sejm.

  Zygmunt Surowiec (ur. 3 grudnia 1920 w Podlesicach k. Zawiercia, zm. 6 marca 2008) – polski działacz polityczny, prawnik.Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.

  Rada Państwa podlegała (według zapisu konstytucyjnego) w całej swojej działalności Sejmowi; działała na zasadzie kolegialności. Na zewnątrz Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa miała władzę wydawania dekretów z mocą ustawy, które były przedstawiane Sejmowi na najbliższej sesji do zatwierdzenia; mogła też dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonywała ona również wykładni prawa. Rada Państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi, przysługiwała jej inicjatywa ustawodawcza, zaś Przewodniczący Rady Państwa podpisywał ustawy uchwalone przez Sejm i zarządzał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

  Stanisław Skrzeszewski (ur. 27 kwietnia 1901 w Nowym Sączu, zm. 20 grudnia 1978 w Warszawie) – działacz partyjny, nauczyciel, minister spraw zagranicznych (1951–1956), minister oświaty (1944–1945, 1947–1950).Jerzy Zawieyski, do 1946 Henryk Nowicki (ur. 2 października 1902 w Radogoszczu, zm. 18 czerwca 1969 w Warszawie) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"; katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji (1957–1969) z ramienia Znaku, członek Rady Państwa (1957–1968).


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zygmunt Modzelewski (ur. 15 kwietnia 1900 w Częstochowie, zm. 18 czerwca 1954 w Warszawie) – polityk i ekonomista, minister spraw zagranicznych.
  Aleksander Legatowicz (ur. 2 marca 1923 w Warszawie, zm. 7 listopada 2009 w Warszawie) – elektronik i cybernetyk, ekonomista, poseł na Sejm PRL IX kadencji.
  Roman Nowak (ur. 21 lipca 1900 w Chorzowie, zm. 26 września 1980) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL, malarz oraz zawodowy wędkarz.
  Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.
  Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa – kolegialny organ doradczy przy przewodniczącym Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wojciechu Jaruzelskim, działający w latach 1986-1989.
  Jerzy Albrecht (ur. 7 października 1914 we Wrzeszczewicach koło Łasku, zm. 8 września 1992 w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, ekonomista.
  Aleksander Juszkiewicz (ur. 26 lutego 1915 we wsi Zaczarna w pow. Wilejka, zm. 24 września 1975 w Warszawie) – działacz ruchu ludowego, dyplomata, ekonomista.

  Reklama