• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy pomożesz?

  TAK    NIE
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Rada Państwa PRL  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Stefan Ignar (ur. 17 lutego 1908 w Bałdrzychowie w woj. łódzkim, zm. 23 stycznia 1992) – działacz ruchu ludowego, ekonomista.Jerzy Ozdowski (ur. 19 września 1925 w Pawłowicach koło Leszna, zm. 18 kwietnia 1994 w Warszawie) – polski działacz państwowy, ekonomista, wicepremier, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.
  Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy historii ustroju Polski. Zapoznaj się również z: Rada Państwa – nazwa parlamentu bądź innego kolegialnego organu władzy w niektórych państwach.

  Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952–1989 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła kolegialnie funkcję głowy państwa (była odpowiednikiem prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.

  Ryszard Strzelecki (ur. 31 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 10 stycznia 1988 tamże) – działacz państwowy w okresie PRL, inżynier mechanik.Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.

  Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL (Wojciecha Jaruzelskiego). Zgodnie z ustawą o zmianie Konstytucji z 7 kwietnia 1989 kompetencje Rady Państwa przeszły – co do zasady – na Prezydenta PRL (od 31 grudnia 1989 – Prezydenta RP).

  Wiktor Eugeniusz Kłosiewicz (ur. 21 grudnia 1907 w Warszawie, zm. w lutym 1992) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL, z zawodu murarz.Edward Duda (ur. 27 grudnia 1922 w Podedwórzu w d. woj. bialskopodlaskim, zm. 8 kwietnia 1993 w Warszawie) – działacz ZSL, dziennikarz.

  Spis treści

 • 1 Pozycja ustrojowa (po 1952)
 • 2 Kompetencje Rady Państwa (po 1952)
 • 3 Skład Rady Państwa
 • 3.1 Kadencja 1947–1952
 • 3.1.1 Przewodniczący
 • 3.1.2 Członkowie
 • 3.2 Kadencja 1952–1957
 • 3.2.1 Przewodniczący
 • 3.2.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.2.3 Sekretarz
 • 3.2.4 Członkowie
 • 3.3 Kadencja 1957–1961
 • 3.3.1 Przewodniczący
 • 3.3.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.3.3 Sekretarz
 • 3.3.4 Członkowie
 • 3.4 Kadencja 1961–1965
 • 3.4.1 Przewodniczący
 • 3.4.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.4.3 Sekretarz
 • 3.4.4 Członkowie
 • 3.5 Kadencja 1965–1969
 • 3.5.1 Przewodniczący
 • 3.5.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.5.3 Sekretarz
 • 3.5.4 Członkowie
 • 3.6 Kadencja 1969–1972
 • 3.6.1 Przewodniczący
 • 3.6.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.6.3 Sekretarz
 • 3.6.4 Członkowie
 • 3.7 Kadencja 1972–1976
 • 3.7.1 Przewodniczący
 • 3.7.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.7.3 Sekretarz
 • 3.7.4 Członkowie
 • 3.8 Kadencja 1976–1980
 • 3.8.1 Przewodniczący
 • 3.8.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.8.3 Sekretarz
 • 3.8.4 Członkowie
 • 3.9 Kadencja 1980–1985
 • 3.9.1 Przewodniczący
 • 3.9.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.9.3 Sekretarz
 • 3.9.4 Członkowie
 • 3.10 Kadencja 1985–1989
 • 3.10.1 Przewodniczący
 • 3.10.2 Zastępcy przewodniczącego
 • 3.10.3 Sekretarz
 • 3.10.4 Członkowie
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • Zygmunt Surowiec (ur. 3 grudnia 1920 w Podlesicach k. Zawiercia, zm. 6 marca 2008) – polski działacz polityczny, prawnik.Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.

  Pozycja ustrojowa (po 1952)[ | edytuj kod]

  Według Konstytucji PRL z 1952, Radę Państwa wybierał ze swego grona Sejm na pierwszym posiedzeniu, w składzie: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa i jedenastu członków. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działała aż do wyboru Rady Państwa przez nowo obrany Sejm.

  Stanisław Skrzeszewski (ur. 27 kwietnia 1901 w Nowym Sączu, zm. 20 grudnia 1978 w Warszawie) – działacz partyjny, nauczyciel, minister spraw zagranicznych (1951–1956), minister oświaty (1944–1945, 1947–1950).Jerzy Zawieyski, do 1946 Henryk Nowicki (ur. 2 października 1902 w Radogoszczu, zm. 18 czerwca 1969 w Warszawie) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"; katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji (1957–1969) z ramienia Znaku, członek Rady Państwa (1957–1968).

  Rada Państwa podlegała (według zapisu konstytucyjnego) w całej swojej działalności Sejmowi; działała na zasadzie kolegialności. Na zewnątrz Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa miała władzę wydawania dekretów z mocą ustawy, które były przedstawiane Sejmowi na najbliższej sesji do zatwierdzenia; mogła też dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonywała ona również wykładni prawa. Rada Państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi, przysługiwała jej inicjatywa ustawodawcza, zaś Przewodniczący Rady Państwa podpisywał ustawy uchwalone przez Sejm i zarządzał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

  Zygmunt Modzelewski (ur. 15 kwietnia 1900 w Częstochowie, zm. 18 czerwca 1954 w Warszawie) – polityk i ekonomista, minister spraw zagranicznych.Aleksander Legatowicz (ur. 2 marca 1923 w Warszawie, zm. 7 listopada 2009 w Warszawie) – elektronik i cybernetyk, ekonomista, poseł na Sejm PRL IX kadencji.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Roman Nowak (ur. 21 lipca 1900 w Chorzowie, zm. 26 września 1980) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL, malarz oraz zawodowy wędkarz.
  Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.
  Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa – kolegialny organ doradczy przy przewodniczącym Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wojciechu Jaruzelskim, działający w latach 1986-1989.
  Jerzy Albrecht (ur. 7 października 1914 we Wrzeszczewicach koło Łasku, zm. 8 września 1992 w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, ekonomista.
  Aleksander Juszkiewicz (ur. 26 lutego 1915 we wsi Zaczarna w pow. Wilejka, zm. 24 września 1975 w Warszawie) – działacz ruchu ludowego, dyplomata, ekonomista.
  Jan Szczepański (ur. 14 września 1913 w Ustroniu, zm. 16 kwietnia 2004 w Warszawie) był polskim socjologiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Politycznej oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. Jego prace są poświęcone teorii i historii socjologii oraz badaniom nad przekształceniami struktury społecznej.
  Marian Spychalski, ps. „Marek”, „Orka” (ur. 6 grudnia 1906 w Łodzi, zm. 7 czerwca 1980 w Warszawie) – działacz partyjny i państwowy w okresie PRL, w latach 1944–1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej i poseł na Sejm Ustawodawczy (w październiku 1951 pozbawiony immunitetu), w latach 1957–1972 poseł na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji, członek Komitetu Centralnego i Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Rady Głównej SFOS, prezydent Warszawy (1944–1945), Członek Honorowy PTTK (od 15 maja 1965), przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1968–1971) i przewodniczący Rady Państwa PRL (1968–1970), szef Sztabu Głównego Gwardii Ludowej (1942), szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (1944), szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1956), minister obrony narodowej PRL (1957–1968), Marszałek Polski (od 7 października 1963 – był ostatnią osobą, której nadano ten stopień), z wykształcenia inżynier architekt.

  Reklama

  tt