• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Państwa Imperium Rosyjskiego

  Przeczytaj także...
  Piotr III Fiodorowicz, Пётр III Федорович (ur. 21 lutego 1728 w Kilonii, zm. 17 lipca 1762 w Ropszy k. Sankt Petersburga) – cesarz Rosji od 5 stycznia do 9 lipca 1762, książę Holsztynu, syn Anny, siostry Elżbiety.Najwyższa Tajna Rada (ros. Верховный тайный совет) – najwyższy organ władzy wykonawczej w Rosji w latach 1726-1730; stworzyła ją cesarzowa Katarzyna I.
  Ziemstwa – w Rosji carskiej organ samorządowy. Istniał na przestrzeni lat 1864-1917. W skład wchodzili ziemianie, mieszczanie i zamożni chłopi. Ziemstwo decydowało o najważniejszy sprawach dla społeczności lokalnej (np.:budowa dróg, opieka lekarska). Wybory do ziemstw były przeprowadzane w systemie kurialnym.
  Rada Państwa Imperium Rosyjskiego - posiedzenie z dnia 7 maja 1901 r. – obraz pędzla Ilji Riepina z 1903 r. Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu
  Oficjalne stroje członków Rady Państwa z 1856 roku.
  Posiedzenie Rady Państwa z 27 kwietnia 1906 roku.

  Rada Państwa (ros. Государственный Совет) – najwyższy organ ustawodawczy w Imperium Rosyjskim oraz najwyższy organ doradczy carów rosyjskich w latach 1810-1906. W latach 1906-1917 Rada Państwa stanowiła izbę wyższą parlamentu Imperium Rosyjskiego.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.

  Geneza[]

  Początkowe rady te były mało liczne i skupiały się na zagadnieniach spraw zagranicznych.

  Piotr I założył Najwyższą Tajną Radę, której rola zmieniała się w czasie.

  Piotr III Romanow założył Radę Imperatorską ("Императорский Совет"), oficjalnie zwaną "Radą Najwyższego Dworu" ("Совет при высочайшем дворе"). Została ona rozwiązana wkrótce po przejęciu władzy przez Katarzynę II.

  1810-1917[]

  Rada Państwa została ponownie założona przez Aleksandra I w 1810 w ramach reform Sperańskiego. Planowana pierwotnie jako izba wyższa parlamentu, stała się ciałem doradczym, składającym się z zaufanych osób imperatora. Po założeniu Rada składała się z 35 członków; w 1890 było ich 60. Głównym zadaniem Rady była analiza, ogłaszanie i uchylanie aktów prawnych.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.

  W latach 1906-1917 forma Rady Państwa była określona w Konstytucji z 1906. Jej przewodniczący był wybierany przez Cesarza. Połowa radców była wybierana przez władcę za cywilne i wojskowe osiągnięcia, a druga połowa w wyborach:

 • 56 mandatów dla Ziemstwa (po jednym z każdej guberni)
 • 18 mandatów dla Zgromadzenia Szlacheckiego
 • 6 mandatów dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: 3 z nich dla duchowieństwa i 3 dla czarnego duchowieństwa (mnichów)
 • 12 mandatów dla przedstawicieli komisji giełdowych, izb handlowych i organizacji gospodarczych
 • 6 mandatów dla Rosyjskiej Akademii Nauk
 • 2 mandaty dla Parlamentu Finlandii, który wysyłał swoich delegatów
 • Rada Państwa była izbą wyższą parlamentu, podczas gdy Duma Państwowa Imperium Rosyjskiego była izbą niższą. W przeciwieństwie do współczesnych sobie brytyjskiej Izby Lordów oraz pruskiej Izby Panów, była powoływana bardziej demokratycznie, bowiem połowa członków była wybierana.

  Konstytucja Rosji z 1906 – wielka rewizja ustaw Imperium Rosyjskiego z 1832, która zmieniała ustrój Rosji z monarchii absolutnej na monarchię parlamentarną. Została ratyfikowana 23 kwietnia 1906, w wieczór przed otwarciem pierwszej Dumy Państwowej. Pierwsza konstytucja Rosji była rewizją wcześniejszego Zwodu praw Imperium Rosyjskiego (ros.: Свод законов Российской империи, przed reformacją: Сводъ законовъ Россiйской имперiи) z 1832. Konstytucja była wynikiem rewolucji z 1905 roku, w której społeczeństwo rosyjskie domagało się szanowania jego praw przez rząd imperialny.Wielka Encyklopedia Radziecka (ros. Большая советская энциклопедия) – jedna z największych encyklopedii światowych w języku rosyjskim, wydawana w ZSRR w trzech edycjach (1926–1947, 1950–1958, 1969–1978). Obecnie w internecie istnieją edycje online wszystkich trzech wydań.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Rady Państwa Imperium Rosyjskiego.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy posłowie do Rady Państwa Imperium Rosyjskiego.

  Przypisy

  1. Artykuł Gosudarstwiennyj sowiet, w: Wielka Encyklopedia Radziecka, wydanie 3, 1969–1978.
  2. Artykuł Gosudarstwiennyj sowiet, w: Słownik encyklopedyczny Brockhausa i Efrona, 1890-1906.
  3. Rosyjskie Obrazowanije z 1810.
  4. Artykuł Gosudarstwiennyj sowiet, w: Wielka Encyklopedia Radziecka, wydanie 3, 1969–1978.
  Państwowe Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu (ros. Государственный Русский музей, Gosudarstwiennyj Russkij Muziej) – muzeum zawierające największy w Sankt Petersburgu zbiór sztuki rosyjskiej i jeden z dwóch największych w Rosji (obok moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej). Główny budynek muzeum znajduje się na ul. Inżeniernaja 4 - jest to Pałac Michajłowski, neoklasycystyczna siedziba wielkiego księcia Michała - brata carów Aleksandra I i Mikołaja I. Niektóre z sal muzealnych Pałacu zachowały bogaty wystrój w stylu włoskim.Aleksander I Pawłowicz (Александр I Павлович), (ur. 12 grudnia/23 grudnia 1777 w Petersburgu, zm. 19 listopada/1 grudnia 1825 w Taganrogu) – cesarz Rosji od 1801, wielki książę Finlandii od 1809, król Polski od 1815 (Królestwo Polskie), syn Pawła I z dynastii Romanowów, starszy brat księcia Konstantego oraz Mikołaja, swojego następcy na tronie Rosji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Izba Lordów (ang. House of Lords) – izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i Suwerena (panującej rodziny królewskiej). Nie jest to ciało wybieralne, lecz jego skład i struktura jest uwarunkowana wielowiekową tradycją.
  Katarzyna II Wielka (ur. 2 maja 1729 w Szczecinie – zm. 17 listopada 1796 w Petersburgu) – księżniczka anhalcka Zofia Fryderyka Augusta, , żona wielkiego księcia, później cesarza rosyjskiego Piotra III, a po dokonaniu zamachu stanu samodzielna cesarzowa Rosji w latach 1762-1796. Podziwiana przez zachodnich filozofów za mądrość, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, nazywana przez nich „Semiramidą Północy”, w rzeczywistości rządziła niezwykle twardą ręką. Zezwoliła szlachcie na handel chłopami i zsyłanie buntowników na Syberię, krwawo stłumiła bunty kozackie i chłopskie. Uczestniczyła w rozbiorach Polski.
  Ilja Jefimowicz Riepin (ros. Илья Ефимович Репин; ur. 5 sierpnia 1844 w Czugujewie, zm. 29 września 1930 w Kuokkala) – rosyjski malarz, przedstawiciel realizmu.
  Eduskunta (szw. Riksdagen) – jednoizbowy parlament w Finlandii, wybierany raz na cztery lata w wyborach powszechnych (system proporcjonalny). Liczy 200 członków.
  Słownik encyklopedyczny Brockhausa i Efrona (ros. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона), pierwsza rosyjska encyklopedia powszechna wydana w latach 1890–1907 w 82 tomach podstawowych i 4 tomach uzupełniających.
  Michaił Michajłowicz Sperański (także Spieranski, Sperański, Speranski) (ros.) Михаил Михайлович Сперанский (ur. 12 stycznia 1772, zm. 23 lutego (według innych źródeł 23 kwietnia) 1839) – rosyjski polityk i prawnik, reformator, wolnomularz.
  Gubernia (ros. губерния) – jednostka podziału administracyjnego wyższego szczebla w Rosji i krajach przez nią zajętych: w Finlandii i Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.108 sek.