• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Naukowa NBP

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.Alojzy Z. Nowak (ur. 29 marca 1956), prof. dr hab. – profesor tytularny nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Jego praca naukowa jest przede wszystkim skupiona na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz rynku kapitałowym. Doktorat (1991) związany był z polityką pieniężną, natomiast habilitacja (1995) dotyczyła finansów i bankowości. W latach 1996-2002 profesor ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2002 – przyznanie tytułu profesora tytularnego na tym uniwersytecie. Studia zagraniczne: Stany Zjednoczone (Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign) i Wielka Brytania (Exeter University) oraz Niemcy (Wolny Uniwersytet Berlina). Długoletni dziekan Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Warszawski) i pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej NBP. Od czerwca 2012 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2012 Członek Rady Nadzorczej PZU SA. Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i jeszcze większej liczby artykułów w renomowanej prasie naukowej.
  Roman Marian Głowacki (ur. 1929) - profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (od roku 1978), absolwent elitarnej Harvard Business School. W roku 1965 zdobył stopień doktora habilitowanego, natomiast w roku 1971 i 1978 następne tytuły naukowe: odpowiednio profesor nadzwyczajny i zwyczajny. Był profesorem w Szkole Głównej Planowania i Statystyk (obecnie SGH), równocześnie pracując w Instytucie Handlu. Prof. Głowacki prowadził również przez 8 lat wykłady na uczelniech amerykańskich. Lata 1993-98 poświęcił na tworzenie Central and Eastern European Teachers Program (z inicjatywy Harvard Business School), którego celem był poprawa kwalifikacji wykładowców przedmiotów menedżerskich (szczególny nacisk kładziono na ekonomię wolnorynkową, która była dotąd nieznana dla krajów stosujących dotychczas gospodarkę centralnie planowaną). Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych (w tym kilkunastu książek).

  Rada Naukowa NBP była to instytucja doradczo-opiniotwórcza wspierająca pracę Zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP), powołana na mocy Uchwały Zarządu NBP Nr 16/2007 z 24 maja 2007 r. Dnia 7 sierpnia roku 2007 rada ta zainaugurowała swoją działalność pierwszym posiedzeniem. Głównym powodem powołania tej instytucji była chęć skorzystania z dorobku naukowego polskich, prominentnych ekonomistów, którzy są uznanymi autorytetami w dziedzinie ekonomii i finansów. Ponadto reprezentowali oni największe i najbardziej uznane uczelnie ekonomiczne w kraju.

  Marek Kazimierz Ratajczak (ur. 16 marca 1954 w Jarosławiu) – polski ekonomista, wykładowca akademicki, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na bankowości, rynkach kapitałowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Wydział Finansów i Statystyki). W 2000 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej (nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kariera w Szkole Głównej Handlowej: wicedyrektor Instytutu Ekonometrii (1985-91), prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999), dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005). Autor ponad 180 publikacji naukowych (w tym książki, podręczniki, monografie, w których występuje głównie jako współautor). Promotor 25 prac doktorskich (finanse i bankowość). W 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu uhonorował „Bankowość – podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej nagrodą zespołową – wśród zespołu nagrodzonych znalazł się także prof. J. Nowakowski.

  Skład[ | edytuj kod]

  1. Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący
  2. Prof. dr. hab. Roman M. Głowacki (Uniwersytet Warszawski)
  3. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
  4. Prof. dr hab. Józef Kolonko (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
  5. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (Szkoła Główna Handlowa)
  6. Prof.dr hab Jacek Osiewalski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
  7. Prof. dr hab. Marek Ratajczak (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

  Zadania[ | edytuj kod]

  Do głównych zadań tej instytucji należało:

  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.
 • wspieranie NBP w podejmowaniu wiążących dla polskiej gospodarki decyzji;
 • realizacja analiz, ekspertyz, badań na prośbę Zarządu NBP i Prezesa NBP;
 • wybór rodzaju prac analityczno-naukowych realizowanych przez NBP (w ramach których przeznaczone są stypendia Prezesa NBP), ocena ich przebiegu i wskazywanie ewentualnych możliwości implementacji ich efektów; a także
 • inne projekty przygotowywane na potrzeby Zarządu NBP.
 • Krzysztof Jajuga (ur. 11 kwietnia 1956 we Wrocławiu) – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.Józef Kolonko – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). W swojej działalności naukowej skupia się przede wszystkim na ekonometrii i statystyce oraz finansach. 1981-87 – dyrektor Instytutu Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie – kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz kierownik Zakładu Statystycznej Analizy Danych w Katedrze Statystyki AE. Założyciel NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor wielu publikacji naukowych (w tym książek – przede wszystkim jego najważniejsza pozycja: „Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowanie w ekonomii”)
  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Jacek Osiewalski – (ur. 6 sierpnia 1956 roku w Krakowie) – polski ekonomista (doktor habilitowany nauk ekonomicznych) i profesor zwyczajny w Katedrze Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawna Akademia Ekonomiczna).
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawn. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna (1906 Warszawa, 1925 Kraków, 1926 Poznań, 1937 Katowice, 1947 Wrocław), największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1947 roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. W roku 1950 została upaństwowiona i przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami, zaś w październiku 1974 uczelnia uzyskała nazwę Akademia Ekonomiczna. Z dniem 6 maja 2008 nastąpiła zmiana nazwy na obecną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.