Rada Naczelna ZHP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Naczelna ZHP – władza naczelna – uchwałodawcza Związku Harcerstwa Polskiego.

Krystyna Cecylia Chowaniec (ur. 22 listopada 1953 w Czarnej) – polska historyk, nauczycielka, wizytator szkolna, harcmistrzyni, instruktorka harcerska, działaczka harcerska, oświatowa i społeczna.Rafał Klepacz (ur. 19 kwietnia 1973 w Radomiu) – socjolog, instruktor harcerski Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, twórca Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

Do 1964 nosiła nazwę Naczelnej Rady Harcerskiej.

 Osobny artykuł: Naczelna Rada Harcerska.

Kompetencje Rady Naczelnej ZHP[ | edytuj kod]

Rada Naczelna ZHP:

Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.Jerzy Chrabąszcz (ur. 23 kwietnia 1951 r. w Braniewie) – politolog, instruktor harcerski Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz. Od IX/XXVI Zjazdu ZHP (kwiecień 1989) do XXVIII Zjazdu ZHP (grudzień 1990) zastępca, a następnie od września 1989 I zastępca naczelnika ZHP.
 • w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku,
 • decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą,
 • zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
 • ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych,
 • określa wysokość składek członkowskich,
 • rozpatruje sprawozdania Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Związku, w tym budżetu Głównej Kwatery, ocenia jej działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP,
 • w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP a także członków pozostałych władz naczelnych,
 • decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach,
 • ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku,
 • wykonuje inne zadania określone w Statucie.
 • W wypadku nieudzielenia przez Radę Naczelną ZHP absolutorium Naczelnikowi ZHP i Głównej Kwaterze ZHP, Rada Naczelna wybiera nowego Naczelnika ZHP oraz, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera Główną Kwaterę ZHP.

  Bożena Kamińska (ur. 27 sierpnia 1965 w Gołdapi) – polska urzędniczka samorządowa, działaczka kulturalna, instruktorka harcerska, posłanka na Sejm VII kadencji.Dariusz Supeł (ur. 1959) – działacz organizacji pozarządowych, instruktor harcerski, od grudnia 2013 przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.
  Adam Czetwertyński (ur. 15 stycznia 1945 w Warszawie) – polski nauczyciel i dziennikarz, redaktor w wydawnictwach książkowych, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, samorządowiec. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1971).
  Arkadiusz Godlewski (ur. 1973) − regionalny polityk samorządowy, były wiceprezydent Katowic, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim zasięgiem obejmuje aktualnie 22 hufce działające na terenie województwa pomorskiego. Pod nazwą „Chorągiew Gdańska” funkcjonuje od 1955 roku. Wcześniej jednostka działała jako: Zarząd Okręgu ZHP oraz Chorągiew Harcerzy i Chorągiew Harcerek na terenie Wolnego Miasta Gdańska, po II wojnie powstała Chorągiew Morska Harcerzy, zmieniona później na obecną nazwę ujednoliconą w całym Związku Harcerstwa Polskiego (chorągiew + nazwa zasięgu terytorialnego).
  Maria Zofia Łyczko ps."Szara" (ur. 14 sierpnia 1923, Skawina - zm. 22 czerwca 2004, Kraków) – pedagog, sierżant podchorąży AK, instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, twórczyni "Nieprzetartego Szlaku".
  Marian Antonik (ur. 1963) – działacz społeczny i samorządowy, historyk, nauczyciel, instruktor harcerski, w latach 2013–2017 wiceprzewodniczący ZHP.
  Naczelna Rada Harcerska – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego w okresie między zjazdami związku (walnymi zjazdami w okresie 1918–1939 oraz Krajowym Zjazdem Działaczy Harcerskich (tzw. Zjazdem Łódzkim) w 1956 a III Zjazdem ZHP w 1964. Po 1964 zaczęto używać współczesnej nazwy: Rada Naczelna ZHP.

  Reklama