• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Naczelna ZHP  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Wojciech Jan Katner (ur. 24 stycznia 1950 w Łodzi) – polski działacz państwowy, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, instruktor harcerski, harcmistrz, Przewodniczący ZHP (2001–2005), honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Stypendystów Fulbrighta, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (1992–1997), sędzia Sądu Najwyższego.Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy i okolicznych powiatów, gdzie funkcjonuje Chorągiew Stołeczna ZHP. Siedzibą władz Chorągwi jest Płock.

  Rada Naczelna ZHP – władza naczelna – uchwałodawcza Związku Harcerstwa Polskiego.

  Do 1964 nosiła nazwę Naczelnej Rady Harcerskiej.

   Osobny artykuł: Naczelna Rada Harcerska.

  Kompetencje Rady Naczelnej ZHP[ | edytuj kod]

  Rada Naczelna ZHP:

  Krystyna Cecylia Chowaniec (ur. 22 listopada 1953 w Czarnej) – polska historyk, nauczycielka, wizytator szkolna, harcmistrzyni, instruktorka harcerska, działaczka harcerska, oświatowa i społeczna.Rafał Klepacz (ur. 19 kwietnia 1973 w Radomiu) – socjolog, instruktor harcerski Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, twórca Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.
 • w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku,
 • decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą,
 • zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
 • ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych,
 • określa wysokość składek członkowskich,
 • rozpatruje sprawozdania Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Związku, w tym budżetu Głównej Kwatery, ocenia jej działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP,
 • w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP a także członków pozostałych władz naczelnych,
 • decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach,
 • ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku,
 • wykonuje inne zadania określone w Statucie.
 • W wypadku nieudzielenia przez Radę Naczelną ZHP absolutorium Naczelnikowi ZHP i Głównej Kwaterze ZHP, Rada Naczelna wybiera nowego Naczelnika ZHP oraz, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera Główną Kwaterę ZHP.

  Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.Jerzy Chrabąszcz (ur. 23 kwietnia 1951 r. w Braniewie) – politolog, instruktor harcerski Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz. Od IX/XXVI Zjazdu ZHP (kwiecień 1989) do XXVIII Zjazdu ZHP (grudzień 1990) zastępca, a następnie od września 1989 I zastępca naczelnika ZHP.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bożena Kamińska (ur. 27 sierpnia 1965 w Gołdapi) – polska urzędniczka samorządowa, działaczka kulturalna, instruktorka harcerska, posłanka na Sejm VII kadencji.
  Dariusz Supeł (ur. 1959) – działacz organizacji pozarządowych, instruktor harcerski, od grudnia 2013 przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.
  Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.
  Adam Czetwertyński (ur. 15 stycznia 1945 w Warszawie) – polski nauczyciel i dziennikarz, redaktor w wydawnictwach książkowych, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, samorządowiec. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1971).
  Arkadiusz Godlewski (ur. 1973) − regionalny polityk samorządowy, były wiceprezydent Katowic, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim zasięgiem obejmuje aktualnie 22 hufce działające na terenie województwa pomorskiego. Pod nazwą „Chorągiew Gdańska” funkcjonuje od 1955 roku. Wcześniej jednostka działała jako: Zarząd Okręgu ZHP oraz Chorągiew Harcerzy i Chorągiew Harcerek na terenie Wolnego Miasta Gdańska, po II wojnie powstała Chorągiew Morska Harcerzy, zmieniona później na obecną nazwę ujednoliconą w całym Związku Harcerstwa Polskiego (chorągiew + nazwa zasięgu terytorialnego).
  Maria Zofia Łyczko ps."Szara" (ur. 14 sierpnia 1923, Skawina - zm. 22 czerwca 2004, Kraków) – pedagog, sierżant podchorąży AK, instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, twórczyni "Nieprzetartego Szlaku".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.078 sek.