• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Ministrów NRD

  Przeczytaj także...
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Rada Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej (niem. Staatsrat der DDR) – kolektywna głowa państwa istniejąca w latach 1960–1990 w NRD.
  Siedziba Rady Ministrów NRD we wschodnio berlińskim Starym Ratuszu (1955-1990)
  Pierwsza siedziba Rady Ministrów NRD w budynku b. Pruskiego Landtagu (1949-1955)

  Rada Ministrów NRD (Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik) – od listopada 1950 nazwa rządu NRD. Była utworzona przez SED na mocy konstytucji jako najwyższy organ zarządzania państwem. W 1950 składała się z 18 członków, zaś w 1989 z 39 kierowników poszczególnych resortów.

  Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SPJN, niem. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) – partia polityczna sprawująca rządy w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD).Volksgerichtshof (VGH) (pol. Trybunał Ludowy (TL)) – sąd specjalny, ustanowiony w 1934 roku przez władze III Rzeszy poza konstytucyjnymi ramami prawa, do osądzania takich przestępstw jak zdrada stanu (niem. Hochverrat) i zdrada państwa narodowo-socjalistycznego (niem. Landesverrat); zakres jego kognicji i jurysdykcji był systematycznie poszerzany (m.in. o defetyzm, sabotaż gospodarczy, szpiegostwo). W 1936 przekształcony w sąd zwyczajny. Rozwiązany przez Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec 20 października 1945.

  Premierzy NRD[]

   Osobny artykuł: Premierzy NRD.

  Siedziba[]

 • Pierwsza siedziba Rady Ministrów NRD mieściła się w obiekcie b. Pruskiego Landtagu (Preußischer Landtag) z 1898 przy Leipziger Straße i Niederkirchnerstraße (1949-1955). Landtag zajmował obiekt do 1933, do 1918 również tzw. Pruskie Ministerstwo Państwa (Preußisches Staatsministerium). W 1933 ulokowany był w nim Trybunał Ludowy (Volksgerichtshof), przemianowany został na Dom Pruski (Preußenhaus), później będący w gestii Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy (Reichsluftfahrtministerium) na Dom Lotnika (Haus der Flieger); po II wojnie światowej kolejno – część Niemieckiej Komisji Gospodarczej (Deutsche Wirtschaftskommission) (1947-1949), Rada Ministrów NRD, Komisja Planowania (Staatliche Plankommission) (1961-). Od 1993 budynek zajmuje Landtag Berlina.
 • Następnie siedzibę Rady Ministrów NRD przeniesiono do budynku b. Starego Ratusza (Altes Stadthaus) z 1911 przy Klosterstraße 47 (1955-1990).
 • Zobacz też[]

 • Komitet Centralny Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec
 • Rada Państwa NRD
 • Przypisy

  1. Odpowiednik Rady Ministrów.

  Bibliografia[]

 • Behördengeschichte der DDR
 • Reichsluftfahrtministerium (Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy), w skrócie RLM, ministerstwo lotnictwa w okresie nazistowskich Niemiec (1933-1945). Jest to również oryginalna nazwa kompleksu budynków Detlev Rohwedder-Haus na Wilhelmstraße 81-85, obecnie 97, w centrum Berlina, w którym obecnie mieści się Federalne Ministerstwo Finansów (Bundesministerium der Finanzen).Niemiecka Komisja Gospodarcza (Deutsche Wirtschaftskommission - DWK, Немецкая/Германская экономическая комиссия) – niemiecka struktura wykonawcza Radzieckiej Administracji Wojskowej w Niemczech, która funkcjonowała do chwili utworzenia NRD (1947-1949). De facto pełniła rolę rządu gospodarczego w radzieckiej strefie okupacyjnej. Radziecka Administracja Wojskowa nadała jej uprawnienia legislacyjne. Jej przewodniczącym był Heinrich Rau, zaś członkami Komisji prezydenci administracji centralnych - przemysłu, handlu, transportu, rolnictwa i leśnictwa, a także paliwa i energii. Również przewodniczący central związkowych - FDGB i VdgB.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komitet Centralny Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec - (Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland) – centralna instancja partii, wykonująca polecenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego (Politbüro des Zentralkomitees), de facto organ zarządzania wszystkimi dziedzinami życia w NRD.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.