• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Miasta Poznania - 1998-2002  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Podstawowym aktem normującym jej status jest ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Rada Miasta Poznania III kadencji (1998 – 2002)

 • Przewodniczący: Dariusz Lipiński
 • Wiceprzewodniczący: I wiceprzewodniczący - Filip Kaczmarek , II wiceprzewodniczący - Antoni Szczuciński (od 20 lipca 1999)
 • Sekretarz: Janina Paprzycka, Elżbieta Sikorska, Marcin Ożminkowski, Jacek Kurzyca, Michał Grześ (do 1 grudnia 1999), Jacek Tomczak, Krzysztof Antkowiak (od 1 grudnia 1999; w miejsce M. Grzesia), Sekretarz Miasta Poznań Wojciech Kulak (do 21 września 1999), Dariusz Jędraszak (od 21 września 1999; w miejsce W. Kulaka)
 • Działalność Rady[]

  Do najważniejszych osiągnięć Rady należy połączenie Ośrodków Pomocy Społecznej w jeden Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przekształcenie zakładów budżetowych w jednostki budżetowe, uzyskanie terenu Fortu VII, rozpoczęcie przekształcania ZOZ w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

  Odwach w Poznaniu – budynek odwachu na Starym Rynku w Poznaniu powstał w XVIII w. Pierwszy drewniany budynek zastąpiono nowym, zbudowanym w latach 1783-1787 według projektu warszawskiego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera, w stylu klasycystycznym. Budowę sfinansował starosta generalny Wielkopolski – Kazimierz Raczyński. Służył jako siedziba dla straży miejskiej, a później policji.Fort VIII (Grolman, Kazimierza Grudzielskiego) – jeden z 18 fortów wchodzących w skład Twierdzy Poznań. Znajduje się na Grunwaldzie przy ulicy Rumuńskiej.

  1998[]

 • wybór prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i jego zastępców
 • utworzenie komisji do przekształcenia zespołów opieki zdrowotnej: Grunwald, Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda, dla Szkół Wyższych oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • 1999[]

 • nowo powstałe: Osiedle Lotników Wielkopolskich, Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady, Osiedle Św. Marcin, Osiedle Marysieńki, Osiedle Kopernika-Raszyn, Osiedle Górczyn, ul. Szwajcarska (nowy odcinek), ul. Szwedzka
 • zmiany nazw: os. Ludowego Lotnictwa Polskiego na Osiedle Lotnictwa Polskiego
 • ustanowienie Nagrody Sportowej Miasta Poznania
 • połączenie Ośrodków Pomocy Społecznej Poznań-Grunwald, Poznań-Jeżyce, Poznań-Nowe Miasto, Poznań-Stare Miasto, Poznań-Wilda w jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • przekształcenie zakładów budżetowych: Ośrodka dla Bezdomnych przy ul. Michałowo 68 w jednostkę budżetową Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1, Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej 15 w jednostkę budżetową Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1, Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 18 w jednostkę budżetową Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1, Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowy Świat 7/11 w jednostkę budżetową Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2, Dziennego Domu Pomocy Społecznej na os. Piastowskim 101 w jednostkę budżetową Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 "Klub Promień", Dziennego Klubu Seniora Oddział Starówka przy ul. Wielkiej 1 w jednostkę budżetową Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 "Klub Starówka", Dziennego Klubu Seniora Oddział Winogrady na os. Kosmonautów 15 w Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 "Klub Winogrady", Ogród Zoologiczny w jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny, "Palmiarnia Poznańska" w jednostkę budżetową "Palmiarnia Poznańska", Usługi Komunalne w jednostkę budżetową Usługi Komunalne, Przedszkola w jednostki budżetowe – Przedszkola
 • wniesienie przez Miasto aportu w postaci nieruchomości położonych przy ul. Palacza 3 i 5, ul. Kosynierskiej 7 do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wielkopolska" Sp. z o.o. , nieruchomości położonych przy ul. Folwarcznej do spółki "Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o.
 • przystąpienie do spółki "Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.
 • 2000[]

 • nowo powstałe: Osiedle Zwycięstwa, Osiedle Przyjaźni, Osiedle Wichrowe Wzgórze, Osiedle Chartowo, Osiedle Pod Lipami, Osiedle Żegrze, Osiedle Starówka, Osiedle Targowe, Osiedle Fabianowo-Kotowo, park Gustawa Manitiusa
 • nadanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu
 • przekształcenie jednostek budżetowych – Przedszkoli w zakłady budżetowe – Przedszkola
 • ustanowienie nagród Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania, Poznański Strażak Roku
 • wniesienie przez Miasto do spółki Poznańska Energetyka Cieplna S.A. aportem nieruchomości przy ul. Sielskiej 46a (zabudowanej budynkiem kotłowni osiedlowej)
 • wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Starego Marycha, pomnika Cyryla Ratajskiego, pomnika Józefa Piłsudskiego, pomnika Adolfa Bnińskiego
 • deklaracje przystąpienia przez Miasto do Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald", TBS Nasz Dom Sp. z o.o., TBS "Koziołki" Sp. z o.o.,
 • ustanowienie "Fundacji 750-lecia lokacji Poznania"
 • wymiana gruntów między Skarbem Państwa a Miastem: Skarb Państwa otrzymuje nieruchomość zbudowaną przy ul. Trójpole 21 (Sąd Apelacyjny) oraz nieruchomości przy ul. Solnej (pod budowę Prokuratury), Miasto otrzymuje nieruchomości przy ul. Libelta 16/20 i ul. Kościuszki 100/106 (Delegatura Urzędu Miasta), między Agencją Mienia Wojskowego a Miastem: AWM otrzymuje Fort VIII, Miasto otrzymuje Fort VII
 • 2001[]

 • nowo powstałe: Osiedle Dębina, Osiedle Zielone Rataje, Osiedle Komandoria-Pomet, Osiedle Radojewo, Osiedle Edwardowo, Osiedle Kosmonautów, Osiedle Komandoria-Podwale
 • zmiany granic: Osiedle Warszawskie, Osiedle Komandoria-Pomet
 • deklaracja przystąpienia do spółki Zachodnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., utworzenia TBS "Koziołki" Sp. z o.o., KKS-Lech Poznań – Sportowa S. A.
 • wystąpienie Miasta ze spółki Budimex S. A.
 • wniesienie aportem przez Miasto do spółki TBS "Nasz Dom" Sp. z o.o. nieruchomości przy ul. Katowickiej
 • wyrażenie zgody na prywatyzację spółki Poznańska Energetyka Cieplna S. A.
 • wyrażenie zgody na wzniesienie pomników Przemysła I i Przemysła II
 • działania mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej Odwachu
 • nadanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania Wandzie Marii Błeńskiej
 • zobowiązanie Zarządu do podjęcia prac związanych z utworzeniem ośrodka przygotowań olimpijskich przy jeziorze Malta
 • pierwsza emisja Obligacji Miasta Poznania
 • 2002[]

 • wniesienie aportem przez Miasto do spółki Poznańskie TBS Sp. z o.o. nieruchomości w rejonie ul. Szyperskiej i ul. Piaskowej, do spółki "Port Lotniczy Poznań-Ławica" Sp. z o.o. udziału w nieruchomości przy ul. Bukowskiej 285
 • deklaracja w sprawie utworzenia spółki "Termy Maltańskie" Sp. z o.o.
 • wystąpienie Miasta ze spółki Tarpan Sp. z o.o. w likwidacji
 • likwidacja zakładu budżetowego pod nazwą Usługi Komunalne i utworzenie jednostki budżetowej – Usługi Komunalne
 • uchwalenie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu realizacji Programu Rewitalizacji Kamienic
 • działania mające na celu przyspieszenie budowy trasy tramwajowej na Rataje
 • uchwała w sprawie inwestycji sportowych służących do przeprowadzenia w Poznaniu Letniej Uniwersjady w 2007
 • utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5
 • działania mające na celu rozpoczęcie prac badawczych oraz prac nad rekonstrukcją wybranych fragmentów murów miejskich
 • zmiany nazw: ul. Piotra Bardowskiego na ul. Henryka Zygalskiego, ul. Mirosława Krajewskiego na ul. Mariana Rejewskiego, ul. Józefa Strzelczyka na ul. Jerzego Różyckiego, ul. Juliana Bruna na ul. Leopolda Okulickiego, ul. Marcelego Nowotki na ul. Romana Kozaka, ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Tadeusza Vetulaniego, ul. Mariana Buczka na ul. Karola Buczka, ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego, ul. Salomona Jaszuńskiego na ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego, ul. Róży Luksemburg na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Hanki Sawickiej na ul. Władysława Zamoyskiego, ul. Witolda Kolskiego na ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Józefa Wieczorka na ul. Henryka Sucharskiego, ul. Karola Wójcika na ul. Zbigniewa Kiedacza, ul. Wawrzyna Dizmanna na ul. Kazimierza Pużaka
 • nowo utworzone: ul. Krotoszyńska
 • zmiany nazw: Estrada Poznańska w Poznaniu na Estrada Poznańska
 • zmiany granic: Osiedle Górczynek
 • Michał Stuligrosz (ur. 17 września 1950 w Poznaniu) – polski polityk, geograf, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji, samorządowiec.Wojciech Szczęsny Kaczmarek (ur. 24 marca 1942, zm. 26 maja 2009) – polski samorządowiec, prezydent Poznania w latach 1990–1998.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wanda Maria Błeńska (ur. 30 października 1911 w Poznaniu, zm. 27 listopada 2014 tamże) – polska lekarka, misjonarka.
  Jadwiga Kazimiera Rotnicka (ur. 20 listopada 1943 w Lubochni) – polska profesor hydrologii i polityk, samorządowiec, od 2007 senator VII i VIII kadencji.
  Jezioro Maltańskie, nazywane też Zbiornikiem Maltańskim – sztuczny zbiornik wodny położony w Poznaniu na prawym brzegu Warty, powstały w 1952 roku w wyniku spiętrzenia Cybiny. Zbiornik zajmuje maksymalnie obszar 67,5 ha (zależy od stopnia spiętrzenia) zaś jego długość to około 2,2 km (obwód 5,6 km) co czyni go największym sztucznym zbiornikiem wodnym miasta, a drugim co do wielkości w ogóle (po Jeziorze Kierskim). Średnia głębokość to nieco ponad 3,13 m a maksymalna to około 5 m.
  Maciej Krzysztof Frankiewicz (ur. 14 grudnia 1958 w Poznaniu, zm. 16 czerwca 2009 w Śremie) – działacz polityczny, samorządowy i sportowy; w latach 1999–2002 wiceprezydent, od 2002 do śmierci – zastępca prezydenta Poznania. W Zarządzie Miasta odpowiadał za oświatę, sport oraz kulturę.
  Plac Wiosny Ludów – jeden z placów w Poznaniu, położony na południowy zachód od średniowiecznej części miasta, u zbiegu dawnych duktów z wiejskich osad przed nieistniejącą Bramą Wrocławską.
  Ulica Jana Pawła II - jedna z głównych ulic Nowego Miasta w Poznaniu. Ulica jest wspólnym fragmentem dla I ramy oraz II ramy komunikacyjnej. Do momentu otwarcia Wschodniej Obwodnicy miasta stanowiła część drogi krajowej nr 5 oraz trasy europejskiej nr E261.
  Ryszard Grobelny (ur. 17 kwietnia 1963 w Poznaniu) – polski samorządowiec, polityk i ekonomista, od 1998 prezydent Poznania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.