• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Miasta Poznania - 1919-1939  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Pomnik Woodrowa Wilsona w Poznaniu – pomnik przedstawiający postać 28. prezydenta USA – Thomasa Woodrowa Wilsona, zlokalizowany w Parku Wilsona w Poznaniu przy głównym wejściu od strony ul. Głogowskiej.Osiedle robotnicze na Górczynie – jedno z pierwszych osiedli, jakie miasto Poznań zbudowało dla uboższych warstw społecznych po I wojnie światowej, celem złagodzenia wielkiego głodu mieszkaniowego, jaki dotykał rozwijające się wówczas miasto. Osiedle położone jest w kwartale ulic Głogowska – Krzywa – Andrzejewskiego.

  Rada Miasta Poznania (1919–1939)polski organ samorządowy gminy miejskiej Poznania, funkcjonujący od momentu przejęcia władzy w mieście przez Polaków w 1919 do wybuchu II wojny światowej w 1939.

  Spis treści

 • 1 Organizacja
 • 2 Zadania i uprawnienia
 • 3 Rada Miasta 1919 – 1921
 • 3.1 Lista członków
 • 4 Rada Miasta 1922 – 1925
 • 4.1 Lista członków
 • 5 Rada Miasta 1926 – 1929
 • 5.1 Lista członków
 • 6 Rada Miasta 1930 – 1933
 • 6.1 Okres sprawozdawczy: 1930
 • 6.2 Lista członków
 • 7 Okres sprawozdawczy: 1930 – 1931
 • 7.1 Lista członków
 • 8 Okres sprawozdawczy: 1931 – 1932
 • 8.1 Lista członków
 • 9 Okres sprawozdawczy: 1932 – 1933
 • 9.1 Lista członków
 • 10 Okres sprawozdawczy: 1933
 • 10.1 Lista członków
 • 11 Rada Miasta 1934 – 1937
 • 11.1 Lista członków
 • 11.2 Okres sprawozdawczy: 1934 – 1935
 • 11.2.1 Lista członków
 • 11.3 Okres sprawozdawczy: 1935 – 1936
 • 11.3.1 Lista członków (do 26 września 1935)
 • 11.4 Okres sprawozdawczy: 1936 – 1937
 • 11.4.1 Lista członków (7 grudnia 1936 – 25 stycznia 1937)
 • 12 Rada Miasta 1937 – 1938
 • 13 Rada Miasta 1938 – 1939
 • 14 Prezydium Rady Miasta
 • 15 Przypisy
 • 16 Bibliografia
 • Jarogniew Mikołaj Drwęski h. Gozdawa (ur. 6 grudnia 1873 w Glinnie, zm. 14 września 1921 w Poznaniu) – prawnik, polski działacz narodowy i społeczny w Wielkopolsce, prezydent Poznania.Narcyz Putz (ur. 1877 w Sierakowie, zm. 1942 w Dachau) – polski duchowny katolicki, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, administrator i proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Bydgoszczy (1920-1925), proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu (1925-1939), działacz społeczny i polityczny.

  Organizacja[]

  Ordynacja miejska z 1853 gwarantowała gminie miejskiej samorząd. Gmina we własnym zakresie powoływała do życia organy samorządowe i administrację. Od 1919 zmienił się sposób wyboru Rady Miejskiej. Dotychczasowa Rada, wybrana za czasów pruskich, została rozwiązana przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 14 stycznia 1919. Regulamin wyborczy z 18 lutego 1919 znosił system plutokratyczny na rzecz wyborów równych, tajnych, bezpośrednich, powszechnych i proporcjonalnych.

  Stefan Cybichowski (ur. 2 sierpnia 1881 w Poznaniu, zm. 6 stycznia 1940 w Poznaniu) – polski architekt i działacz społeczny. Jego symboliczna mogiła znajduje się na Cmentarzu Parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu.Walenty Machowski (ur. 22 stycznia 1888 w Kaliszu, zm. 17 czerwca 1937 w Poznaniu) – polski lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny, radny Poznania.

  Rada swoją działalność opierała na pruskim regulaminie z 12 grudnia 1900 (spolszczonym i zatwierdzonym w 1922). Przewidywał on istnienie wewnątrz Rady komisji stałych (np. prawnicza, finansowo-budowlana, wyborcza, tramwajowa) i powoływanych doraźnie (np. Komisja dla Spolszczenia Ulic). Posiedzenia odbywały się raz w tygodniu, brali w nich udział także członkowie Zarządu Miasta. Obowiązywał zakaz łączenia stanowiska radnego ze stanowiskiem w Magistracie.

  Leon Surzyński (ur. 8 kwietnia 1891 w Inowrocławiu, zm. 28 września 1967 w Londynie) – polski lekarz, organizator chórów, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm i wicemarszałek Sejmu w II RP, działacz emigracyjny.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Rady Miasta funkcjonowały w okresach 4-letnich. Wybierano 60 radnych (po zmianie prawa w 1934: 64 radnych, a w 1938: 72 radnych); liczba ta była ustalana na podstawie liczebności miasta, jednak mimo wzrostu liczby mieszkańców Poznania nie zmieniano jej do 1934 (np. w 1931 liczba radnych powinna wynosić 72). W momencie ustąpienia radnego lub jego śmierci był on zazwyczaj zastępowany inną osobą. Rada na pierwszym posiedzeniu w wyborach tajnych wybierała Prezydium w składzie: przewodniczący (na okres 1 roku), zastępca przewodniczącego (na okres 1 roku), sekretarz, zastępca sekretarza, ławnik. Po zmianie prawa w 1934 przewodniczącym Prezydium był prezydent miasta.

  Witold Hedinger (ur. 3 kwietnia 1876 w Poznaniu, zm. 10 lutego 1932 w Poznaniu) – radny miasta Poznania, senator, inżynier, działacz gospodarczy i społeczny.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Rok sprawozdawczy Rady Miasta zaczynał się 1 kwietnia i trwał do 31 marca kolejnego roku. Sprawozdania przez pierwsze 10 lat od 1919 publikowano na wzór wcześniejszych pruskich sprawozdań, w celach porównawczych. Od roku sprawozdawczego 1929/1930 publikowane były w corocznym Sprawozdaniu Zarządu Stołecznego Miasta Poznania.

  Hotel Polonia w Poznaniu – okazały, zabytkowy gmach dawnego hotelu, o klasycznych formach, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16-18 (róg Stolarskiej). Po wybudowaniu był największym hotelem w Polsce pod względem liczby łóżek. W latach 1945-2012 mieścił się w nim szpital wojskowy, a obecnie Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM.Józef Englich (ur. 14 stycznia 1874 w Śremie, zm. 22 grudnia 1924 w Poznaniu) – polski działacz gospodarczy i społeczny, prawnik, minister skarbu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Walenty Dymek (ur. 31 grudnia 1888 w Połajewie, zm. 22 października 1956 w Poznaniu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy poznański w latach 1929–1946, arcybiskup metropolita poznański w latach 1946–1956.
  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).
  Edward Taylor (ur. 28 września 1884 w Kielcach, zm. 9 sierpnia 1964 w Poznaniu) – ekonomista polski, twórca tzw. Poznańskiej szkoły ekonomicznej, organizator studiów ekonomicznych i prawa skarbowego na Uniwersytecie Poznańskim, przeciwnik etatyzmu i zwolennik indywidualizmu gospodarczego, przedstawiciel neoklasycznej szkoły w ekonomii, działacz narodowy, publicysta walczący o wolność gospodarczą i rozwój klasy średniej, radny w radzie miejskiej Poznania (1930–1932), tłumacz klasyki ekonomii (w tym J. S. Milla).
  Magistrat miasta Poznania (1919–1939) (od 1934: Zarząd Miejski) – polski organ władzy wykonawczo-zarządzającej w gminie miejskiej działający w Poznaniu w okresie 1919-1939.
  Stanisław Mróz (ps. „Stefan Nowak”) (ur. 18 grudnia 1890 w Tarnowie, zm. 20 lutego 1972 w Poznaniu) – polski nauczyciel, działacz społeczny, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) w II Rzeczypospolitej.
  Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, zwany też Operą Poznańską – teatr w Poznaniu przy ul. Fredry 9 (Dzielnica Cesarska).
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.146 sek.