• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Miasta Poznania

  Przeczytaj także...
  Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (także Miejska Rada Narodowa stołecznego miasta Poznania) – rada narodowa powstała 26 marca 1945 i funkcjonująca do 1990 w Poznaniu. Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Honorowi obywatele Poznania – lista osób, którym Rada Miasta Poznania przyznała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania” – szczególny tytuł otrzymywany za wyjątkowe zasługi dla Polski i Poznania. Wyróżnione tytułem osoby otrzymują dyplom, kwiaty oraz statuetkę.

  Rada Miasta Poznania – organ stanowiący i kontrolny Miasta Poznań. Jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkańców Poznania. W szczególności określa politykę rozwoju Miasta.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Działalność Rady jest jawna z wyjątkiem spraw których ograniczenie jawności wynika z ustaw. Obywatel ma do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji rady. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Prezydent Poznania, jego zastępcy oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.

  Rada Miasta Poznania (1919–1939) – polski organ samorządowy gminy miejskiej Poznania, funkcjonujący od momentu przejęcia władzy w mieście przez Polaków w 1919 do wybuchu II wojny światowej w 1939.

  Rozstrzygnięcia rady spisywane są w formie uchwał. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

 • Przewodniczący Rady
 • Prezydent miasta
 • Komisja Rady
 • Klub Radnych
 • każdy radny
 • każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 5000 innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta
 • osiedle, w sprawach dotyczących wyłącznie obszaru jego działania określonych w statucie osiedla, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta
 • W obrębie Rady pracują komisje powoływane w określonych celach, np. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty i Wychowania, Komisja Polityki Przestrzennej, Komisja Rewitalizacji, Komisja Rewizyjna, Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Samorządowa.

  Na wniosek Rady Miasta Poznania corocznie przyznawany jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

  Kadencje[ | edytuj kod]

  Rada wybierana jest na okres 5-letniej kadencji (do 2018 4-letniej). Działalność i skład rad w poszczególnych okresach opisana jest w osobnych artykułach:

 • Rada Miasta Poznania (1919–1939)
 • Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (1945–1990)
 • Rada Miasta Poznania (1990–1994)
 • Rada Miasta Poznania (1994–1998)
 • Rada Miasta Poznania (1998–2002)
 • Rada Miasta Poznania (2002–2006)
 • Rada Miasta Poznania (2006–2010)
 • Rada Miasta Poznania (2010–2014)
 • Rada Miasta Poznania (2014–2018)
 • Liczba radnych[ | edytuj kod]

      Zmiany liczby radnych w okresie od 1919
      

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. §12.2 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [1]
  2. §12.1 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [2]
  3. §11 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [3]
  4. §14 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [4]
  5. §16 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [5]
  6. Honorowi i zasłużeni obywatele Miasta Poznania – Wstęp (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-08-03].
  7. zaznaczone lata w których nastąpiły zmiany liczby

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [6]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • bip.poznan.pl - Rada Miasta: dyżury, interpelacje (od 2009), zapytania (od 2009), sesje (od 2002), komisje, uchwały (od 1990) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.