• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Języka Polskiego

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Władysław Miodunka (ur. 1 stycznia 1945 w Wojsławiu koło Mielca) – polski filolog, profesor, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Wiesław Przyczyna (ur. 1953 w Annopolu) – katolicki prezbiter, były redemptorysta, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Studium Homiletycznego, teolingwista. Jest członkiem Rady Programowej Podyplomowego Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Krakowie, a także wykładowcą homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz wydawcą serii Redemptoris Missio.

  Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. RJP została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku.

  Siedziba Rady mieści się w pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

  Andrzej Jacek Blikle (ur. 24 września 1939 w Warszawie) – polski informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy.Jerzy Bralczyk (ur. 23 maja 1947 w Ciechanowie) – polski językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

  Opis[]

  Działalność Rady została znormalizowana przez ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, na mocy której RJP funkcjonuje od maja 2000 roku.

  Pierwszym przewodniczącym RJP został Walery Pisarek, od maja 2000 roku zastąpił go Andrzej Markowski. Wiceprzewodniczącymi RJP są Jerzy Bralczyk, Anna Dąbrowska i Maciej Zieliński, sekretarzem – Katarzyna Kłosińska. W jej skład wchodzą znawcy następujących dziedzin: antropologii kultury, dziennikarstwa, historii, historii i kultury polskiej, informatyki, językoznawstwa, językoznawstwa angielskiego, literatury, medycyny, oświaty, prawa, publicystyki, semiotyki, teatru, teologii, teorii literatury, translatoryki.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Ustawa o języku polskim – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię prawną związaną z językiem polskim. Została wprowadzona z następujących powodów:

  Do zadań RJP należy rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, zajęcie stanowiska wobec przepisów ortograficznych i interpunkcyjnych, opiniowanie w wątpliwych sprawach, związanych z używaniem języka polskiego oraz o formie językowej tekstów z dziedziny komunikacji publicznej, a także w kwestiach nazw proponowanych dla nowych towarów lub usług, wskazanie rozwiązań w zakresie stosowania języka polskiego w różnych dziedzinach naukowych i technicznych, opieka nad kulturą języka polskiego w edukacji.

  Nowy Świat – jedna z najbardziej znanych warszawskich ulic, część historycznego Traktu Królewskiego. Kiedyś potocznie nazywany Nowikiem.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Zgodnie z artykułem 12 ust. 2 ustawy o języku polskim Rada nie rzadziej niż co dwa lata przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego. Sprawozdanie jest publikowane w postaci druku sejmowego (senackiego).

  Struktura[]

  W strukturach RJP działa dziewięć zespołów problemowych:

  1. Zespół Dydaktyczny (przewodniczący Tadeusz Zgółka)
  2. Zespół Języka Religijnego (przewodniczący Wiesław Przyczyna)
  3. Zespół Języka Prawnego (przewodniczący Maciej Zieliński)
  4. Zespół Terminologii Informatycznej (przewodniczący Andrzej Blikle)
  5. Zespół Języka w Mediach (przewodnicząca Małgorzata Tułowiecka)
  6. Zespół Języka Medycznego (przewodniczący Marek Kulus)
  7. Zespół Języka Polskiego poza Granicami Kraju (przewodniczący Władysław T. Miodunka)
  8. Zespół Ortograficzno-Onomastyczny (przewodnicząca Danuta Krzyżyk)
  9. Zespół Kultury Żywego Słowa (przewodnicząca Ewa Kołodziejek)

  Przypisy

  1. Podstawowe informacje o Radzie, Rada Języka Polskiego.
  2. Historia Rady, Rada Języka Polskiego.
  3. Skład Rady, Rada Języka Polskiego.
  4. Zespoły Rady (i podstrony), Rada Języka Polskiego.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Rady Języka Polskiego
 • Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego w latach 2012–2013 przedstawione przez Radę Języka Polskiego w 2015 roku (druk sejmowy 3849)
 • Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010–2011 przedstawione przez Radę Języka Polskiego w 2013 roku (druk sejmowy 1083)
 • Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Walery Pisarek (ur. 31 maja 1931 w Rabce) – polski językoznawca i prasoznawca. Specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Maciej Jan Zieliński (ur. 5 lutego 1940 w Żelechowie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista z dziedziny logiki prawniczej i teorii prawa, w szczególności teorii wykładni prawa i problematyki zasad prawa.
  Pałac Staszica, właśc. pałac Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – pałac w Warszawie, w Śródmieściu Północnym, na Dynasach, przy Trakcie Królewskim, u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, klasycystyczny, wzniesiony w latach 1820–1823 z inicjatywy Stanisława Staszica według projektu Antonia Corazziego dla Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; przebudowany w latach 1892–1893, rewaloryzowany w latach 1924–1926 według projektu Mariana Lalewicza, zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1947–1950 według projektu Piotra Biegańskiego; siedziba Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.