• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada - dopływ Sanu

  Przeczytaj także...
  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.
  Drohojów – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Orły, nad rzeką Radą.

  Radastruga, dopływ Sanu. Płynie w powiatach przemyskim i jarosławskim województwa podkarpackiego. Ma długość około 22 km, powierzchnia dorzecza około 140 km. Jej źródła znajdują się u podnóża Góry Łysej między Ujkowicami i Maćkowicami. Po połączeniu z lewym dopływem Rudką w Zamojscach, płynie przez Skołoszów w kierunku północnym, uchodząc w Radymnie do Sanu starym jego korytem. W Skołoszowie i Radymnie znajdowały się na rzece niewielkie zapory zniszczone przez powodzie. W Zabłotcach, Zamojscach i Skołoszowie były młyny wodne. U ujścia Rady do Sanu znalazły sobie siedlisko bobry.

  Rudka – potok w województwie podkarpackim, lewy dopływ Rady, długości ok. 12 km. Jego źródła znajdują się w Lesie Zawarcie w pobliżu wsi Maćkowice. Potok płynie w kierunku północno-wschodnim, uchodząc do Rady koło mostu drogowego w Zamojscach.Powiat przemyski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), istniał już w I Rzeczypospolitej, miał wówczas o wiele rozleglejsze granice niż obecnie (w jego skład wchodziły wówczas m.in. Rzeszów i Mościska), zlikwidowany w 1975, utworzony powtórnie w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedziba znajduje się w Przemyślu.

  Lewy dopływ: Rudka – długości ok. 12 km.

  Miejscowości położone nad Radą:

 • Maćkowice,
 • Ujkowice,
 • Orzechowce,
 • Hnatkowice,
 • Wacławice,
 • Drohojów,
 • Zabłotce,
 • Zamojsce,
 • Skołoszów,
 • Radymno.
 • Zobacz też[]

 • Rada
 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. Wykaz wód płynących Polski. [dostęp 2014-11-04].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bóbr europejski, bóbr zwyczajny, bóbr rzeczny, bóbr wschodni (Castor fiber) – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.
  Skołoszów – wieś w gminie Radymno, pow. jarosławski, województwo podkarpackie. Od 23 grudnia 1920 do 18 sierpnia 1945 znajdowała się na terenie województwa lwowskiego. W latach 1945–1974 wchodziła w skład woj. rzeszowskiego. Po zmianie podziału administracyjnego kraju w latach 1975–1998 wieś należała do woj. przemyskiego.
  Hnatkowice (w latach 1977-1981 Ignaców) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Orły.
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
  Zamojsce – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Radymno. Miejscowość leży około 4 km na południe od Radymna w pobliżu ujścia Rudki do Rady.
  Radymno (ros. Радымно, ukr. Ради́мно; jid. רעדעם, Redem) – miasto i gmina w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. Dawna rezydencja biskupów przemyskich. Od 23 grudnia 1920 do 18 sierpnia 1945 znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. W latach 1945–1974 wchodziło w skład woj. rzeszowskiego. Po zmianie podziału administracyjnego kraju w latach 1975–1998 miasto należało do woj. przemyskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.