• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raciechowice - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Jodłownik – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Raciechowicegmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Siedziba gminy to Raciechowice.

  Według danych z 31 grudnia 2006 gminę zamieszkiwało 6023 osób.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Obszar gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Gmina zaliczana jest do terenów nie należących do tzw. „obszaru ekologicznego zagrożenia”. Podstawowe funkcje gminy to rolnictwo, turystyka oraz wypoczynek.

  Gmina Dobczyce – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Gmina Wiśniowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji „zdrowej żywności” i agroturystyki.

  Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych. Wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,4%. W gminie jest zarejestrowanych 388 bezrobotnych, w tym 169 kobiet. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie w wieku 18-24 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 100% ogólnej liczby przedsiębiorstw. 84% to zakłady prywatne.W latach 80-tych XX wieku gmina należała do najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin woj. krakowskiego ( dwa razy pierwsze miejsce w rankingu gmin w województwie). Obecnie zajmuje ( na koniec 2017 roku) 177 miejsce na 181 gmin w woj. małopolskim w gospodarowaniu ( gigantyczne zadłużenie gminy mimo ogromnego potencjału rolniczego).

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Zegartowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Raciechowice ma obszar 60,97 km², w tym:

 • użytki rolne: 64%
 • użytki leśne: 26%
 • Gmina stanowi 9,06% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2006:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Raciechowice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Raciechowice.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.

  Kawec – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. Znajduje się na Pogórzu Wiśnickim w dolinie rzeki Stradomka. Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Dobczyce, Gdów, Jodłownik, Łapanów, Wiśniowa

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Żerosławice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice.Poznachowice Górne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Raciechowice – wieś w Polsce położona w środkowej części województwa małopolskiego, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice.
  Województwo krakowskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski ze stolicą w Krakowie, istniejąca w latach 1975–1998. Od 1 czerwca 1975 do 30 czerwca 1984 nosiło nazwę województwo miejskie krakowskie.
  Czasław – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.
  Powiat myślenicki - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Myślenice.
  Gmina Łapanów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.