• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Racibórz Dolny

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Ligota Tworkowska (niem. Ellguth Tworkau) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Lubomia.
  Polder przeciwpowodziowy – zwykle naturalny obszar zalewowy. W okresie wezbrania rzeki pozwala na rozlanie się z koryta nadmiaru wody i jej naturalną retencję.
  Na budynku w Ligocie Tworkowskiej pokazano, gdzie będzie sięgać poziom wody

  Racibórz Dolny – planowany suchy zbiornik przeciwpowodziowy (polder) w dolinie Odry o powierzchni 2626 ha i pojemności 170 milionów metrów sześciennych w etapie II i 320 milionów metrów sześciennych (w tym 150 mln m³ pojemności użytkowej i 170 mln m³ pojemności powodziowej) w III etapie.

  Polder Buków – to sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze, wchodzący w skład przyszłego zbiornika Racibórz Dolny o pojemności ok. 53 mln m³. Okresowo całkowicie zalewany, położony na terenie trzech gmin – Gorzyce i Lubomia w powiecie wodzisławskim i Krzyżanowice w powiecie raciborskim całość na terenie województwa śląskiego.Gmina Lubomia – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2018 r. Rząd rozpatruje przekształcenie zbiornika z suchego w mokry.

  Położenie[]

  Kompleks będzie zlokalizowany w województwie śląskim na terenie dwóch powiatów – raciborskiego (gminy Krzyżanowice i Kornowac) oraz częściowo na terenie miasta Racibórz, gdzie będzie zlokalizowana zapora czołowa i główne budowle hydrotechniczne i powiatu wodzisławskiego (gminy Lubomia i Gorzyce). Największa część zbiornika (2/3) zlokalizowana będzie na terenie powiatu wodzisławskiego.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Program dla Odry 2006 – wieloletni program modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego, przyjęty ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz.U.2001.98.1067).

  Dwie wsie – Nieboczowy i Ligota Tworkowska leżące w powiecie wodzisławskim, położone na terenie przyszłego zbiornika, zostaną przeniesione do końca 2016 roku.

  Zapora czołowa będzie znajdować się na 46,3 km biegu Odry, zamykając zlewnię Odry o powierzchni ok. 6642 km².

  Budowa[]

  Zbiornik powstaje w ramach Programu dla Odry 2006 jako element systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a jego budowa stanowi drugi etap inwestycji (pierwszym etapem już zrealizowanym jest Polder Buków, a realizacja trzeciego etapu – przekształcenie zbiornika Racibórz Dolny z suchego w wielofunkcyjny – rozpocznie się 40 do 50 lat po ukończeniu eksploatacji żwirów zalegających nieckę zbiornika). W 2016 r. pojawiła się koncepcja szybkiego przekształcenia zbiornika z suchego w mokry.

  Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.Powiat wodzisławski – powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski. Powiat wodzisławski jest drugim najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim w Polsce.

  Głównym wykonawcą jest hiszpańska firma Dragados.

  Funkcja[]

  Zbiornik będzie mógł przyjąć 170 milionów metrów sześciennych wody, a jego zasięg oddziaływania ochronnego wraz z Polderem Buków będzie sięgać do Wrocławia. Maksymalny poziom piętrzenia wyniesie 195,20 m.n.p.m. przy wysokości zapory sięgającej 197,50 m.n.p.m. Całkowita długość zapór ziemnych wyniesie 21,8 km.

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Gmina Gorzyce – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Możliwości zbiornika pozwolą zredukować falę powodziową:

 • przy dysponowaniu 48 godzinną prognozą dopływu do zbiornika z wielkości 3120 m³/s do wielkości 1538 m³/s
 • przy dysponowaniu 24 godzinną prognozą dopływu do zbiornika z wielkości 3120 m³/s do wielkości 1800 m³/s
 • Polder po przekształceniu w zbiornik mokry zwiększą się możliwości i funkcja obiektu (będzie mógł on zapobiegać suszy oraz poprawi zdolności żeglugi po Odrze, ponadto będzie mógł pełnić rolę rekreacyjną).

  Powiat raciborski – powiat w południowej Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Racibórz.Nieboczowy (niem. Niebotschau) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Lubomia.

  Przypisy

  1. http://www.radio90.pl/czy-zbiornik-raciborz-bedzie-napelniony-woda.html Czy zbiornik Racibórz będzie napełniony wodą?
  2. http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/MaterialRD92013.pdf Zbiornik Racibórz Dolny – informacja
  3. Dz.U.2001.98.1067 art. 2.
  4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry – Zbiornik Racibórz Opis projektu.
  Gmina Kornowac (od 1954 gmina Pogrzebień) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Metr sześcienny (symbol: m) – pochodna jednostka objętości w układzie SI. Jest to objętość jaką zajmuje sześcian o krawędzi długości jednego metra.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Krzyżanowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř) – miasto i gmina położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, nad rzeką Odrą. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 56 397 mieszkańców.

  Reklama