• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Racibórz  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Księstwo raciborskie (łac. Ducatus Ratiboria, czes. Ratibořské knížectví, niem. Herzogtum Ratibor) – historyczne księstwo śląskie leżące nad Odrą, ze stolicą w Raciborzu.

  Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego.

  Racibórz jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Mury miejskie – fortyfikacje miejskie otaczające Stare Miasto w Raciborzu. Do dziś zachowało się tylko kilka ich fragmentów.

  Według danych z 31 grudnia 2015 r. miasto miało 55 492 mieszkańców

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Geologia
 • 2.2 Morfologia terenu
 • 2.3 Hydrologia
 • 2.3.1 Wody podziemne
 • 2.3.2 Wody powierzchniowe
 • 2.4 Klimat
 • 2.5 Użytkowanie gruntów
 • 2.6 Morfologia gleb
 • 2.7 Zasoby kopalin
 • 2.8 Zasoby przyrodnicze
 • 2.8.1 Bioróżnorodność
 • 2.8.2 Obszary prawnie chronione
 • 2.8.3 Obiekty prawnie chronione
 • 2.8.4 Ogrody botaniczne
 • 2.8.5 Lasy
 • 3 Dzielnice
 • 4 Demografia
 • 4.1 Prognoza demograficzna
 • 5 Nazwa
 • 6 Historia
 • 6.1 Kalendarium historyczne
 • 7 Architektura
 • 7.1 Zabytki
 • 7.2 Zieleń miejska
 • 8 Symbole
 • 9 Kultura
 • 9.1 Cykliczne imprezy kulturalne
 • 10 Edukacja
 • 11 Wspólnoty wyznaniowe
 • 12 Gospodarka
 • 12.1 Bezrobocie
 • 13 Transport
 • 13.1 Komunikacja miejska
 • 13.2 Transport kolejowy
 • 13.3 Tranzyt
 • 13.4 Transport lotniczy
 • 14 Media
 • 15 Polityka
 • 15.1 Władze miasta
 • 15.2 Rada Miasta
 • 15.3 Współpraca międzynarodowa
 • 15.4 Urzędy i instytucje
 • 16 Raciborzanie
 • 17 Sport
 • 17.1 Kluby sportowe
 • 18 Turystyka
 • 18.1 Szlaki turystyczne
 • 18.2 Trasy rowerowe
 • 18.3 Baza noclegowa
 • 19 Ochrona środowiska
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • 22 Linki zewnętrzne
 • Arboretum Bramy Morawskiej – ogród botaniczny usytuowany we wschodniej części Raciborza obejmujący całym swoim zasięgiem las komunalny Obora.Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.

  Położenie[]

  Racibórz znajduje się w południowej części Polski, a jego współrzędne geograficzne to 18º 13' długości geograficznej wschodniej i 50º 05' szerokości geograficznej północnej. Miasto jest oddalone o 30 km od Ostrawy, 75 km od Katowic, 75 km od Opola, 145 km od Krakowa, 160 km od Wrocławia oraz 350 km od Warszawy.

  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Droga wojewódzka nr 916 (DW916) – droga wojewódzka w województwie śląskim prowadząca do dawnego przejścia granicznego na granicy polsko-czeskiej Pietraszyn-Sudice, gdzie spotyka się z czeską drogą krajową nr 46.

  Racibórz pod względem administracyjnym leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie raciborskim, niedaleko granicy z Czechami. Graniczy od północy z gminami Rudnik i Nędza, od wschodu z gminami Kornowac i Lyski, od zachodu z gminą Pietrowice Wielkie, a od południa z gminami Krzanowice, Krzyżanowice i Lubomia.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Kuźnia Raciborska (śl. Raciborskô Kujźnia, niem. Ratiborhammer) – miasto w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kuźnia Raciborska, nad rzeką Rudą. W latach 1945-1950 miejscowość administracyjnie należała do województwa śląskiego (nieoficjalna nazwa śląsko-dąbrowskie), 1950-1975 do województwa opolskiego, a w latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. katowickiego.

  Racibórz jest centralnym miastem powiatu, który tworzą obok Raciborza miasta Kuźnia Raciborska i Krzanowice, jak również duże gminy wiejskie Krzyżanowice, Nędza, Rudnik, Kornowac i Pietrowice Wielkie. Swoją siedzibę w mieście mają Starostwo Powiatowe, a także oddziały instytucji takich jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Parafia Matki Bożej Raciborskiej – raciborska, rzymskokatolicka parafia, która swym zasięgiem obejmuje południowo-wschodnią część Nowych Zagród - jednej z dzielnic miasta. Parafia należy do dekanatu raciborskiego w diecezji opolskiej.

  Miasto położone jest częściowo na Płaskowyżu Głubczyckim oraz w Kotlinie Raciborskiej, mezoregionach Niziny Śląskiej. Racibórz leży nad rzeką Odrą w dolinie górnej Odry. Sąsiadująca z nią Kotlina Raciborska otoczona jest od południa przez Pogórze Karpackie, od zachodu przez Góry Opawskie, należące do Sudetów Wschodnich, a od północy przez próg Wyżyny Śląskiej. Niewielki obszar zachodniej części miasta leży na Płaskowyżu Rybnickim będącym mezoregionem Wyżyny Śląskiej.

  Czerwionka-Leszczyny (1977-91 gmina Leszczyny) – gmina miejsko-wiejska położona w subregionie zachodnim województwa śląskiego, w powiecie rybnickim. W skład gminy wchodzi miasto Czerwionka-Leszczyny oraz sześć sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice. Miejscowość bez statusu sołectwa: Jesionka. Historycznie miasto położone jest na Górnym Śląsku. W latach 1977-1991 zarówno miasto jak i gmina nosiły nazwę Leszczyny.Fritz Otto Bernert (ur. 6 marca 1893 w Raciborzu, zm. 18 października 1918 tamże) – syn burmistrza Raciborza, niemiecki żołnierz i pilot podczas I wojny światowej.

  Historycznie Racibórz jest położony na Górnym Śląsku. Administracyjnie od 1741 r. jest w powiecie raciborskim. Do 1945 r. pozostawał w granicach Niemiec, choć jedna z dzielnic Raciborza, Brzezie (do 1975 r. samodzielna wieś) znalazła się po polskiej stronie granicy już w 1922 r. W latach 1950–1975 miasto administracyjnie należało do województwa opolskiego, natomiast w latach 1975–1998 do województwa katowickiego.

  Czasznica olbrzymia (Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd) – gatunek grzybów należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae)Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae).

  Według danych z 31 grudnia 2009 r. powierzchnia Raciborza wynosi 75,01 km², co stanowi 13,78% powierzchni powiatu. Stawia to miasto na 56. pozycji w Polsce pod względem powierzchni.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nocek rudy (nocek nadwodny, nocek Daubentona, Myotis daubentonii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, pospolity w całej Polsce, z wyjątkiem terenów ubogich w zbiorniki i cieki wodne.
  Zarządcy Raciborza – lista osób zarządzających Raciborzem (od 1721 roku). Od 1 lipca 1975 roku miastem zarządza prezydent. Obecnie, od roku 2006 jest nim Mirosław Lenk.
  Ciechowice (niem. Schichowitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Nędza, na prawym brzegu Odry.
  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Raciborzu – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska, należąca do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, mająca siedzibę w Raciborzu, przy ul. Polnej 28.
  Chałupki (niem. Annaberg) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Krzyżanowice nad granicą z Czechami przy dawnym przejściu granicznym Chałupki-Bogumin. Historycznie na Górnym Śląsku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.211 sek.