• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raciążek

  Przeczytaj także...
  Powiat aleksandrowski – powiat ziemski w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Aleksandrów Kujawski.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Klucz raciąski (Klucz Raciąski Ziemskich Posiadłości Biskupstwa Kujawskiego) – historyczna nazwa dóbr ziemskich na Kujawach.

  Raciążekwieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Raciążek.

  Podział administracyjny[]

  W latach 1317-1870 Raciążek posiadał prawa miejskie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa włocławskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Raciążek. Wieś sołecka - zobacz jednostki pomocnicze gminy Raciążek w BIP.

  Gmina Raciążek – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Demografia[]

  W roku 2009 liczył 1704 mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego (III 2011 r.) było ich 1765. Jest największą miejscowością gminy Raciążek.

  Krótki opis[]

  W Raciążku istnieje Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej i Publiczne Gimnazjum), ponadto przedszkole, Ośrodek Zdrowia oraz Gminny Ośrodek Kultury

  Sport[]

  Od 21 lutego 1948 istnieje tu klub sportowy Wzgórze Raciążek. Swoje mecze rozgrywa na stadionie La Kosta (pojemność 330 miejsc, w tym: 152 siedzące). W sezonie 2014/2015 drużyna wywalczyła awans do klasy okręgowej, grupa: kujawsko-pomorska II (największe osiągnięcie zespołu). Po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2015/2016, zespół zajmuje ostatnie, 16. miejsce w klasie okręgowej (16 meczów, 11 pkt, bilans: 3-2-11).

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Kościół Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku – polski rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Raciążku, miejscowości położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie aleksandrowskim, należący do diecezji włocławskiej, dekanatu nieszawskiego.

  Zabytki[]

  Według rejestru zabytków NID na listę zabytków wpisane są:

 • późnogotycko-renesansowy kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych i św. Hieronima z lat 1597-1612, nr rej.: A/466 z 17.02.1981
 • ruiny zamku biskupiego z 1323-1364, rozbudowanego w latach: 1467 i 1533 oraz 1. połowie XVIII w., będące zarazem punktem widokowym na Dolinę Wisły, nr rej.: 315 z 4.06.1955
 • chata drewniana z pierwszej połowy XIX w., przy ul. Nadgórnej 14, nr rej.: 344 z 6.03.1956
 • dom z początku XIX w. przy ul. Zamkowej 39, nr rej.: 83/A z 8.06.1980.
 • Kościół

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Zamek w Raciążku - zamek biskupi znajdujący się w dawnym mieście Raciążek, w gminie Raciążek, w powiecie aleksandrowskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Położony na krawędzi doliny Wisły. Obecnie w stanie ruiny.
 • Ruiny zamku

 • Przypisy

  1. GUS: Ludność - struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.
  2. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych. Poczta Polska S.A., styczeń 2013. [dostęp 2014–08–21]. s. 7.
  3. TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju). Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014–08–21].
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, poz. 200, s. 1867, 2013–02–15. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [dostęp 2015–08–05]. 
  5. Biuletyn informacji publicznej Gminy Raciążek. Urząd Gminy Raciążek. [dostęp 2014–08–21].
  6. Bank danych lokalnych GUS. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-08-28].
  7. portal 90minut.pl
  8. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo kujawsko-pomorskie. 31 marca 2016; 6 miesięcy temu. [dostęp 2016-08-14]. s. 5.

  Zobacz też[]

 • Gmina Raciążek
 • Powiat aleksandrowski
 • Klucz Raciąski
 • Linki zewnętrzne[]

 • Historia Raciążka
 • Raciążek, dawniej Raciąż w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom IX (Pożajście – Ruksze) z 1888 r.
 • Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Województwo włocławskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975 -1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.