Rachmistrz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rachmistrz – osoba zawodowo zajmująca się liczeniem (głównie przeliczaniem ksiąg przychodów i rozchodów). Dawniej rachmistrz zatrudniony był w każdym większym przedsiębiorstwie. Obecnie podobną funkcję (z nieco szerszym zakresem obowiązków) pełni księgowy.

Artyleria - to jeden z podstawowych rodzajów wojsk, na uzbrojenie którego wchodzą działa (armaty, haubice, moździerze) oraz wyrzutnie rakietowe, a w przeszłości także machiny miotające. Zadaniem artylerii jest zwalczanie celów naziemnych, powietrznych i nawodnych ogniem dział i pociskami rakietowymi. Wykonując swoje zadania, artyleria służy zwykle do wsparcia innych rodzajów wojsk lub działa samodzielnie. W skład artylerii wchodzi także sprzęt i służby umożliwiające skuteczne wykonywanie zadań ogniowych: systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznania i wykrywania celów (w tym radary artyleryjskie), służby pomiarowe i inne.Spis statystyczny - spis dostarczający informacji niezbędnych do ustalenia stanu i struktury zjawisk w ściśle określonym momencie. Spisy dostarczają informacje dotyczące ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., jak również informacji o innych wielkościach, w tym charakteryzujących gospodarkę. Przeprowadzane są również spisy nieruchomości, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich.

2. Wojsko – żołnierz w artylerii zajmujący się określaniem danych do prowadzenia ognia.

3. Rachmistrz spisowy – osoba, która zbiera w trakcie spisów statystycznych dane w drodze bezpośredniego wywiadu z badanym (zarówno w badaniu reprezentacyjnym jak i w badaniu pełnym). Rachmistrzowie spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego, na wniosek gminnego komisarza spisowego (wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta).

Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba: pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, korzystająca z pełni praw publicznych. Rachmistrz spisowy obowiązany jest do zachowania tajemnicy statystycznej, co potwierdza złożeniem przyrzeczenia o ustawowo określonej treści.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011. (Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 277)

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Rachmistrz spisowy – kandydat idealny. [dostęp 2020-05-12].
  • Reklama