• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Racemoramid

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających.Moramidu półprodukt (kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy) – organiczny związek chemiczny, prekursor moramidu objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku. W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku (wraz z poprawką w 1972) – traktat międzynarodowy, którego celem jest ograniczenie dostępu do przetworów konopi (marihuana, haszysz itp.), kokainy (wraz z innymi estrami ekgoniny) i narkotyków opioidowych (morfina, heroina, kodeina itp.) w celach pozamedycznych.

  Moramidorganiczny związek chemiczny stosowany jako syntetyczny lek opioidowy. Objęty jest Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest ujęty w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ma dwa stereoizomery – lewomoramid (nieaktywny, ale również objęty kontrolą) i dekstromoramid (aktywny farmakologicznie, dostępny handlowo pod nazwą Palfium). Mieszanina racemiczna określana jest jako racemoramid.

  Opioidy – grupa substancji działających na receptory opioidowe, wliczając naturalnie występujące w ludzkim organizmie peptydy, (endorfiny, dynorfiny, enkefaliny) oraz leki opioidowe. Najważniejsze substancje opioidowe to: kodeina, morfina, heroina. Są one zaliczane także do opiatów ze względu na ich naturalne pochodzenie roślinne. Kodeina i morfina są szeroko stosowane w medycynie jako narkotyczne środki w zwalczaniu silnego bólu. Najczęściej są one stosowane gdy inne leki opioidowe (słabsze) nie dają efektu. Morfina najczęściej stosowana jest przy i po zabiegach operacyjnych oraz w bólach nowotworowych u pacjentów w stanie agonii, kodeina natomiast jest stosowana jako substytut morfiny (środek zastępczy) o podobnym do niej działaniu, lecz około dwukrotnie słabszym. Heroina ze względu na silne właściwości uzależniające jest substancją nielegalną z wyjątkiem stosowania w Anglii w przypadkach nieskuteczności morfiny.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • moramidu półprodukt
 • Przypisy[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.