• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Racławice - województwo podkarpackie

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Tympanon (lub tympan) – w architekturze klasycznej (starożytna Grecja, starożytny Rzym) wewnętrzne trójkątne pole frontonu, gładkie lub wypełnione rzeźbą, stanowiące charakterystyczny element monumentalnych budowli Grecji i Rzymu oraz monumentalnych budynków nowożytnych kształtowanych pod wpływem architektury antycznej (klasycyzm i eklektyzm historyczny). W architekturze romańskiej i gotyckiej półkoliste lub ostrołukowe pole wypełniające przestrzeń między nadprożem a łukiem (archiwoltą) portalu, wypełnione najczęściej płaskorzeźbą.
  Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  Racławicewieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Nisko. W latach 1975–1998 miejscowość należała do województwa tarnobrzeskiego.

  Kwietnik (inaczej ogród kwiatowy) - różnego kształtu i wielkości teren porośnięty roślinnością ozdobną, głównie kwiatową, posadzoną lub posianą według zamierzonego planu w celach dekoracyjnych. Kwietniki są ozdobą ogrodów, parków, ozdabiają budynki i ich wejścia.Cmentarz parafialny w Racławicach – jedna z najstarszych nekropolii powiatu niżańskiego usytuowana przy drodze krajowej nr 77. Na jej terenie znajduje się ponad 80 zabytkowych nagrobków pochodzących z XIX i początku XX wieku.

  Zabytki, miejsca pamięci i kultu religijnego[]

 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika: Świątynia należąca do najstarszej w okolicy parafii, erygowanej ok. 1270 r. po II najeździe tatarskim na Polskę poprzez wydzielenie z parafii w Bielinach.
 • Dzwonnica: Murowana budowla pochodząca z 1911 r. z narożami korpusu ujętymi w lizeny. Umieszczone są w niej dzwony: Maryja Bogurodzica (750 kg), Święty Stanisław (289 kg) i Święty Wojciech (220 kg).
 • Plebania z przełomu XVIII i XIX wieku (nr rej. 438/A z 10.06.1991): Parterowy budynek nakryty czterospadowym dachem, posiadający ganek z trójkątnym drewnianym tympanonem wsparty na dwóch kolumnach doryckich.
 • Figura św. Antoniego Padewskiego z XIX wieku: Figura przedstawiająca św. Antoniego trzymającego Dzieciątko Jezus, stojąca w centrum kolistego klombu kwiatowego przed plebanią.
 • Kurhan z krzyżem: Zbiorowa mogiła chłopskich partyzantów poległych 28 marca 1656 r. w bitwie pod Niskiem, w trakcie walk rozgrywających się w Racławicach.
 • Cmentarz kościelny z XIV wieku (nr rej. 438/A z 10.06.1991).
 • Cmentarz parafialny z początku XIX wieku (nr rej. 383/A z 17.06.1988).
 • Park dworski „Waldekówka” z początku XX wieku (nr rej. 243/A z 5.05.1977 i z 25.06.2008).
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Mieczysław Barnat, Potop szwedzki. Bitwa pod Niskiem 28 marca 1656 r., Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, Nisko-Racławice 2013, ISBN 978-83-63615-02-4.
 • Ks. Tomasz Moskal, Zarys dziejów parafii Racławice, maszynopis.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Racławice (1) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom IX (Pożajście – Ruksze) z 1888 r.
 • Racławice w Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis Jana Długosza, t. II, s. 362-363 (s. 381-382 w przeglądarce, tłumaczenie: "Sztafeta", nr 32, 9 sierpnia 2007, s. 8)
 • Cmentarz kościelny w Racławicach – najstarsza nekropolia powiatu niżańskiego wpisana do rejestru zabytków znajdująca się przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Usytuowana jest na obrzeżu terasy Sanu przy ul. Rudnickiej w pobliżu drogi krajowej nr 77.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Porządek dorycki (styl) – jeden z najbardziej znanych porządków architektonicznych czasów starożytnych. Charakteryzuje się on ciężkimi proporcjami, surowością i monumentalizmem. Walory artystyczne ustępowały w nim miejsca funkcjonalizmowi.
  Gmina Nisko – to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Powiat niżański – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nisko.
  Antoni z Padwy, Antoni Padewski, właśc. Fernando Martins de Bulhões, pol. Ferdynand Bulonne (ur. 1195 w Lizbonie, zm. 13 czerwca 1231 w Arcelli k. Padwy) – portugalski teolog, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i doktor Kościoła.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.