• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • RV JOIDES Resolution

  Przeczytaj także...
  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Sikorsky SH-3 Sea King lub Sikorsky S-61 (z ang. „Król morza”) – amerykański dwusilnikowy, śmigłowiec wielozadaniowy konstrukcji Sikorsky Aircraft Corporation. Używany przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych i siły zbrojne wielu państw świata.

  JOIDES Resolutionstatek badawczy przeznaczony do wierceń podmorskich w celu wydobycia próbek geologicznych (rdzeni).

  Zbudowany w 1978 jako typowa jednostka do wierceń w poszukiwaniu ropy i gazu i nazwany Sedco/BP 471 przez 6 lat pracował dla British Petroleum i Schlumbergera. W 1984 Schlumberger przekształcił statek w jednostkę badawczą i nazwał JOIDES Resolution. JOIDES jest akronimem od Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling zaś Resolution nawiązuje do Resolution – statku Jamesa Cooka. W 1985 statek został wydzierżawiony dla Ocean Drilling Program – międzynarodowego związku organizacji i instytucji badawczych. W 2003 ODP zakończył działalność, a jego następcą został Integrated Ocean Drilling Program (IODP), w ramach którego współpracuje 14 instytucji naukowych z USA i 21 instytucji z innych państw.

  Przewód wiertniczy – służy do przekazywania ruchu obrotowego ze stołu wiertniczego (lub urządzenia Top Drive) na świder.Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

  Dane techniczne[]

  Statek o długości 143 metrów i szerokości 21 m ma zainstalowaną wieżę wiertniczą o wysokości 61,5 m ponad poziom wody, która może opuścić przewód wiertniczy o długości do 8235 metrów przez „moonpool” – studnię wiodącą poprzez kadłub statku o średnicy około 7 metrów. Dzięki systemowi kompensacji ruchu statku na fali, wiercenia można prowadzić przy falowaniu nie większym niż 5 metrów.

  Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X, promienie X) – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy nadfioletem i promieniowaniem gamma.Wieża wiertnicza (maszt wiertniczy) – jest to wieża zbudowana z metalowych kratownic, o wysokości do kilkudziesięciu metrów, służąca do wprowadzania przewodu wiertniczego do otworu wiertniczego.

  Statek napędzają dwie śruby, silniki główne mają moc 9000 SHP. Do utrzymania statku na pozycji w czasie wierceń wykorzystywany jest system dynamicznego pozycjonowania, który używa 12 pędników azymutalnych. Pomieszczenia mieszkalne mogą pomieścić 135 osób. Zazwyczaj załoga statku i personel wiertniczy liczy około 65 osób. Oprócz nich na statku przebywa około 50-osobowa ekipa naukowa. Autonomiczność jednostki wynosi maksymalnie 75 dni, lecz poszczególne rejsy trwają zazwyczaj 2 miesiące.

  Śruba okrętowa, śruba napędowa, śruba statku – rodzaj pędnika o napędzie mechanicznym, służący do napędzania statku wodnego. Przetwarza ruch obrotowy wału śrubowego na siłę naporu poruszającą statek.James Cook (ur. 27 października/7 listopada 1728 w Marton koło Middlesbrough, zm. 14 lutego 1779 na wyspie Hawaiʻi) – angielski kapitan, żeglarz i odkrywca.

  Do badań wydobytych rdzeni i próbek przeznaczony jest obszar o powierzchni 1114 m², położony na 7 pokładach. Obszar ten zawiera 10 laboratoriów, między innymi: paleontologiczne, chemiczne, mikroskopowe, właściwości fizycznych, rentgenowskie, paleomagnetyczne. Wydobyte rdzenie mogą być przechowywane w specjalnie chłodzonym pomieszczeniu.

  Mikroskop (stgr. μικρός mikros – "mały" i σκοπέω skopeo – "patrzę, obserwuję") – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem, albo przyjrzenia się subtelnym detalom obiektów małych, aczkolwiek widocznych nieuzbrojonym okiem. Mikroskop pozwala spojrzeć w głąb mikroświata.Pędnik azymutalny - pędnik okrętowy, w którym urządzeniem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest śruba zamocowana pod kadłubem statku na obracającym się (do 360°) wokół pionowej osi ramieniu.

  Na rufie znajduje się lądowisko śmigłowców, mogące przyjmować śmigłowce do wielkości Sikorsky SH-3 Sea King.

  Popularyzacja nauki[]

  W skład ekipy naukowej, oprócz naukowców badających wydobyte próbki, wchodzi kilka osób związanych z edukacją, które mogą z bliska obserwować pracę naukowców, aby następnie przekazywać wiedzę o badaniach uczniom i szerszej publiczności. Jedną z form ich działalności są spotkania „na żywo” przez Internet ze zgłoszonymi wcześniej grupami (najczęściej szkolnymi), w czasie których uczestnicy ekspedycji opowiadają o prowadzonych przez statek badaniach.

  BP p.l.c. (LSE: BP , NYSE: BP), wcześniej British Petroleum, BPAmoco – brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe założone na początku XX wieku. Obecnie BP jest trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem petrochemicznym na świecie (po firmie ExxonMobil, oraz Royal Dutch/Shell). Spółka jest notowana na giełdach: londyńskiej i nowojorskiej.Statek badawczy - jednostka pływająca której podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań na morzu. Badania te mogą być prowadzone na potrzeby nauki, ale także dla podmiotów komercyjnych, np. przedsiębiorstw wydobywczych czy rybackich. W międzynarodowej terminologii żeglugowej statki badawcze określa się skrótem RV, z jęz. angielskiego research vessel.

  Przypisy

  1. History of the JOIDES Resolution (ang.). Schlumberger Excellence in Education Development. [dostęp 2015-12-05].
  2. JOIDES Resolution (ang.). IODP. [dostęp 2015-12-05].
  3. Specifications (ang.). Schlumberger Excellence in Education Development. [dostęp 2015-12-05].
  4. Onboard Education Outreach Officer/Teacher at Sea (ang.). IODP. [dostęp 2015-12-05].
  5. Live Video Events with the JOIDES Resolution (ang.). IOED. [dostęp 2015-12-05].

  Linki zewnętrzne[]

 • Wirtualna „wycieczka” po statku
 • Rdzeń wiertniczy – wycinek skały w kształcie słupka cylindycznego uzyskany na skutek przewiercania warstw skalnych za pomocą świdra rdzeniowego. Uzyskiwany jest w otworach wiertniczych, podczas procesów badawczych geologii inżynierskiej w celu poznania budowy geologicznej badanego obszaru. Pozwala między innymi na precyzyjne określenie rodzaju skał, upadu wartstw.Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Heliport - rodzaj portu lotniczego, który jest używany wyłącznie przez cywilne śmigłowce. Ten port ze względu na swoje małe rozmiary jest często umieszczany w centrum miasta bądź na dachach dużych budynków.
  Schlumberger Limited (NYSE: SLB) – największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się usługami związanymi z obsługą pól naftowych. Zatrudnia ponad 105 000 pracowników z ponad 140 krajów, którzy pracują w około 80 państwach. Posiada 25 centrów badawczych, które rozsiane są na całym świecie. W 2009 przedsiębiorstwo zainwestowało 802 mln USD w prace badawczo-rozwojowe. W 2009 dochód Schlumberger Limited wyniósł 22,7 mld USD, zysk operacyjny – 5,31 mld USD, a zysk – 3,16 mld USD.
  Autonomiczność to najdłuższy czas, jaki statek może przebywać na morzu, wykonując właściwe sobie zadania, bez uzupełniania zapasów i zmiany załogi. Mierzy się go w dobach.
  Wiertnictwo – dziedzina przemysłu zajmująca się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż kopalin poprzez otwory wiertnicze. Zajmuje się również drążeniem otworów badawczych w celu poznania budowy geologicznej badanego obszaru.
  Dynamiczne pozycjonowanie statku to komputerowo wspomagany system bardzo dokładnego manewrowania statkiem. Statek wyposażony w DP może, za pomocą własnego napędu, utrzymywać swoją pozycję lub przesuwać się zgodnie z zamierzeniami operatora, z dokładnością do kilku metrów (w zależności od użytego systemu referencyjnego i pogody).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.