• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • RJ-14

  Przeczytaj także...
  Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).PBX (ang. Private Branch Exchange) - centrala abonencka - to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz.
  RJ-12 (6P6C) (ang. Registered Jack – type 12) – sześciokrotny wtyk telefoniczny z sześcioma stykami, przeznaczony do zastosowań specjalnych (np. aparat telefoniczny KX-T3250 > 2 linie+ 1 wewnętrzna lub Digitrax). Wymiarami nie różni się od RJ-11 lub RJ-14, posiada za to dodatkowe skrajne dwa styki. Wtyk jest zbliżony wyglądem do RJ-25 ale sygnały noszą inną nazwę i mają inne znaczenie (RJ-12 > 6P6C > 3 linie telefoniczne). Oznaczenie RJ odnosi się do typu i rozmiaru wtyku a następująca po tych literach liczba określa ilość pinów i rodzaj sygnałów. Więcej informacji znajduje się na stronie opisu wtyku RJ-11 jako najczęściej spotykanego z tego typoszeregu.

  RJ-14 (6P4C) (ang. Registered Jack – type 14) - typ wtyku modularnego czterostykowego sześciopozycyjnego stosowanego do połączenia telefonu np. systemowego z centralą telefoniczną PABX. Wtyczka jest tego samego rozmiaru co RJ-11 i RJ-12, lecz posiada 4 styki zamiast odpowiednio 2 czy 6 (6P4C zamiast 6P2C czy 6P6C). Oznaczenie RJ odnosi się do typu i rozmiaru wtyku, a następująca po tych literach liczba określa ilość pinów i rodzaj sygnałów. Więcej informacji znajduje się na stronie opisu wtyku RJ-11 jako najczęściej spotykanego z tego typoszeregu.

  RJ-11 (6P2C) (ang. Registered Jack – type 11) – sześciokrotny (szeroki na sześć styków) wtyk telefoniczny z dwoma stykami przeznaczony dla zarejestrowanego gniazda 11, używany zazwyczaj do zakończenia przewodów łączących sprzęt telekomunikacyjny. Służy np. do połączenia analogowego telefonu lub modemu komputerowego z gniazdem telefonicznym.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.727 sek.