• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • REXX  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  MorphOS – 32-bitowy system operacyjny dla komputerów Pegasos, Amiga wyposażonych w procesory z rodziny PowerPC (BlizzardPPC, CyberStormPPC), Efika oraz szerokiej gamy starszych komputerów firmy Apple Inc. z procesorami PowerPC.Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.
  Składnia[]

  Instrukcja warunkowa IF

  IF [warunek] THEN
     [instrukcja]
    ELSE
     [instrukcja]
  

  Przykład wykorzystania instrukcji warunkowej:

  /* If varM jest większe od 10,
    then say "It's true". W przeciwnym przypadku, say "It's not true". */
  varM = 5 + 2
  IF varM > 10 THEN 
    SAY "It's true."
   ELSE 
    SAY "It's not true."
  

  Operatory porównania

  SELECT jest używany w przypadku kiedy ma się wykonać jedna z kilku możliwych instrukcji warunkowych (pozostałe zostają pominięte).

  Instrukcja opuszczenia (instrukcja zaniechania, instrukcja wyjścia z bloku) – instrukcja w danym języku programowania powodująca wyjście z określonej instrukcji strukturalnej.Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  /* Sprawdź varM dla różnych wyrażeń ale wykonaj tylko jedną instrukcję dla wyrażenia */
  SAY "Enter a number"
  PULL varM
  SELECT
    WHEN varM = 10 THEN SAY "It's equal to 10."
    WHEN varM < 10 THEN SAY "It's less than 10."
    WHEN varM < 20 THEN SAY "It's less than 20."
  END
  

  Pętla Aby zaimplementować pętle w języku Rexx należy użyć wyrazów DO oraz END. DO wskazuje na początek pętli i jest umieszczane przed pierwszą instrukcją w pętli, natomiast END kończy pętlę i jest umieszczane po ostatniej instrukcji w pętli. Standardowa pętla

  Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.Amiga (hiszp. la amiga – przyjaciółka) – popularna marka komputerów produkowanych między innymi przez firmę Commodore. Po bankructwie Commodore marka została przejęta przez firmę Escom, a następnie przez Gateway. W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC, która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS. Z kolei KMOS zmieniło nazwę na Amiga Inc.
   DO UNTIL [warunek]
     [instrukcje]
    END
  
    DO WHILE [warunek]
     [instrukcje]
    END
  

  Inne przykłady wykorzystania pętli:

  /* Powtórzy "Hello" 10 razy */
  DO 10
    SAY "Hello"
  END
  

  Wykorzystanie słowa FOREVER spowoduje wykonanie się pętli nieskończenie wiele razy. Taką pętle można przerwać przy pomocy instrukcji opuszczenia LEAVE

  /* Słowo "Hello" będzie powtarzane nieskończenie */
  DO FOREVER
    SAY "Hello"
  END
  ----
  DO FOREVER
    [instrukcja]
    IF [warunek] THEN LEAVE 
   END
  

  Przykładowy program[]

  Należy pamiętać, że każdy program w REXX'ie rozpoczyna się od komentarza. Jako rozszerzenie pliku przyjmuje się ".rexx" lub ".rex".

  Instrukcja wyboru – instrukcja decyzyjna – jest to instrukcja w określonym języku programowania, umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji.Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
  /* REXX Calculator */
  /* program główny */                      
  say "Please enter two numbers"                 
  parse pull a b . /* wczytanie zmiennych a i b z klawiatury */
  if b <>"" then                         
   if \(datatype(a,number) & datatype(b,number)) then      
    say "a or b isn't a number"               
   else                             
   call Sub1 a b /* wywołanie procedury Sub1 */
  else                              
   say "b is empty"                       
  Exit                              
  /* procedura */                        
  Sub1:                             
   say "At" TIME() "on" DATE() "user" USERID() "entered" a "and" b
   say a "+" b "=" a + b
   say a "-" b "=" a - b
   say a "*" b "=" a * b
   say a "/" b "=" a / b
   say "divided by" b "is" a%b "with remainder of" a//b
  return
  
  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
  AmigaOS – system operacyjny opracowany przez firmę Commodore International dla produkowanych przez nią komputerów Amiga. Wersja 1.0 została wydana w 1985 roku, wraz z premierą komputera Amiga 1000.
  AIX (ang. Advanced Interactive eXecutive) to odmiana systemu Unix tworzona przez firmę IBM na podstawie zarówno SysV, jak i BSD. W systemie zostały zaimplementowane także technologie z systemów mainframe, które zwiększają jego niezawodność i dostępność. System operacyjny AIX jest przeznaczony dla serwerów firmy IBM z procesorami z rodziny Power (RS/6000, pSeries, Power System). Wczesne wersje systemu AIX były też instalowane na komputerach Macintosh firmy Apple wyposażonych w procesory POWER. Obecnie dostępna jest bardzo szeroka gama systemów serwerowych wyposażonych w procesory Power, od najwiekszych Power System 795 (do 256 układów POWER7) do serwerów typu blade (najmniejszy dostępny serwer JS12 wyposażony w 2 układy POWER6). O ile cały czas dostępna jest możliwość natywnej instalacji (bezpośrednio na serwerze), to jednak jest ona stosowana stosunkowo rzadko, a preferowane są raczej środowiska zwirtualizowane, wykorzystujące hiperwizor PowerVM. W przypadku dużych maszyn (np. p590) jest to rozwiązanie domyślne.
  Palm OS jest jednym z popularniejszych systemów operacyjnych dla palmtopów. Pierwsze modele palmtopów pracujących w Palm OS pojawiły się w 1996 roku (Pilot 1000). Na początku producentem Pilotów była firma 3Com. Później urządzenia firmy 3com nazwano Palm Pilot, następnie w wyniku przekształceń w 3com wydzielona została firma Palm Computing zajmująca się tylko palmtopami.
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.
  Komentarz – fragment kodu źródłowego, którego jedynym celem istnienia jest informowanie o czymś osoby czytającej źródła, a który nie ma żadnego wpływu na program - i jest zazwyczaj przez kompilator czy też interpreter pomijany.
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.