REXX

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

REXX (ang. REstructured eXtended eXecutor) jest proceduralnym interpretowanym językiem programowania zaprojektowanym przez Mike'a Cowlishawa. Jego składnia jest zbliżona do języka angielskiego. Po raz pierwszy pojawił się na platformie VM/SP Relase 3 w 1983 roku. Dużą zaletą tego języka jest możliwość zastosowania go jako języka programowania wsadowego w różnych systemach operacyjnych oraz języka skryptowego dla różnych środowisk i aplikacji. REXX charakteryzuje się dużym zestawem wbudowanych funkcji o naturalnych nazwach i argumentach, posiada tablice dynamiczne, nie trzeba deklarować zmiennych i określać ich typów. Na podstawie REXXa powstały dwa języki obiektowe NetRexx i ObjectRexx dla tych trzech języków (REXX, NetRexx, ObjectRexx) obowiązuje zasada "write once, run anywhere". Przy pomocy wizualnych środowisk zdarzeniowego programowania w REXXie (np.VisPro/Rexx, GpfRexx, VX Rexx) można w bardzo prosty sposób tworzyć aplikacje z interfejsem graficznym GUI. ARexx, implementacja języka Rexx dla AmigaOS i MorphOS, jest integralnym elementem tych systemów. Bardzo duża część oprogramowania dla AmigaOS/MorphOS jest wyposażona w porty ARexxa. Ta cecha znacznie rozszerza możliwość programów i umożliwia komunikowanie się ich między sobą.

MorphOS – 32-bitowy system operacyjny dla komputerów Pegasos, Amiga wyposażonych w procesory z rodziny PowerPC (BlizzardPPC, CyberStormPPC), Efika oraz szerokiej gamy starszych komputerów firmy Apple Inc. z procesorami PowerPC.Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.

Zaimplementowany jest na wszystkich znaczących platformach firmy IBM:

 • z/VM
 • VSE/ESA
 • OS/390, z/OS
 • AIX
 • OS/2
 • AS/400
 • Można go używać także na platformach niezwiązanych z IBM jak:

 • Amiga
 • MorphOS
 • AROS
 • HP OpenVMS
 • HP NonStop Kernel (dawniej Tandem)
 • wiele odmian UNIX-a (w tym FreeBSD, Linux, Solaris)
 • Mac OS
 • Microsoft Windows
 • Palm OS
 • Składnia[ | edytuj kod]

  Instrukcja warunkowa IF

  IF [warunek] THEN
     [instrukcja]
    ELSE
     [instrukcja]
  

  Przykład wykorzystania instrukcji warunkowej:

  Instrukcja opuszczenia (instrukcja zaniechania, instrukcja wyjścia z bloku) – instrukcja w danym języku programowania powodująca wyjście z określonej instrukcji strukturalnej.Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  /* If varM jest większe od 10,
    then say "It's true". W przeciwnym przypadku, say "It's not true". */
  varM = 5 + 2
  IF varM > 10 THEN 
    SAY "It's true."
   ELSE 
    SAY "It's not true."

  Operatory porównania

  SELECT jest używany w przypadku kiedy ma się wykonać jedna z kilku możliwych instrukcji warunkowych (pozostałe zostają pominięte).

  /* Sprawdź varM dla różnych wyrażeń ale wykonaj tylko jedną instrukcję dla wyrażenia */
  SAY "Enter a number"
  PULL varM
  SELECT
    WHEN varM = 10 THEN SAY "It's equal to 10."
    WHEN varM < 10 THEN SAY "It's less than 10."
    WHEN varM < 20 THEN SAY "It's less than 20."
  END
  

  Pętla Aby zaimplementować pętle w języku Rexx należy użyć wyrazów DO oraz END. DO wskazuje na początek pętli i jest umieszczane przed pierwszą instrukcją w pętli, natomiast END kończy pętlę i jest umieszczane po ostatniej instrukcji w pętli. Standardowa pętla

  Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.Amiga (hiszp. la amiga – przyjaciółka) – popularna marka komputerów produkowanych między innymi przez firmę Commodore. Po bankructwie Commodore marka została przejęta przez firmę Escom, a następnie przez Gateway. W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC, która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS. Z kolei KMOS zmieniło nazwę na Amiga Inc.
   DO UNTIL [warunek]
     [instrukcje]
    END
  
    DO WHILE [warunek]
     [instrukcje]
    END
  

  Inne przykłady wykorzystania pętli:

  /* Powtórzy "Hello" 10 razy */
  DO 10
    SAY "Hello"
  END
  

  Wykorzystanie słowa FOREVER spowoduje wykonanie się pętli nieskończenie wiele razy. Taką pętle można przerwać przy pomocy instrukcji opuszczenia LEAVE

  /* Słowo "Hello" będzie powtarzane nieskończenie */
  DO FOREVER
    SAY "Hello"
  END
  ----
  DO FOREVER
    [instrukcja]
    IF [warunek] THEN LEAVE 
   END
  
  Instrukcja wyboru – instrukcja decyzyjna – jest to instrukcja w określonym języku programowania, umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
  AmigaOS – system operacyjny opracowany przez firmę Commodore International dla produkowanych przez nią komputerów Amiga. Wersja 1.0 została wydana w 1985 roku, wraz z premierą komputera Amiga 1000.
  AIX (ang. Advanced Interactive eXecutive) to odmiana systemu Unix tworzona przez firmę IBM na podstawie zarówno SysV, jak i BSD. W systemie zostały zaimplementowane także technologie z systemów mainframe, które zwiększają jego niezawodność i dostępność. System operacyjny AIX jest przeznaczony dla serwerów firmy IBM z procesorami z rodziny Power (RS/6000, pSeries, Power System). Wczesne wersje systemu AIX były też instalowane na komputerach Macintosh firmy Apple wyposażonych w procesory POWER. Obecnie dostępna jest bardzo szeroka gama systemów serwerowych wyposażonych w procesory Power, od najwiekszych Power System 795 (do 256 układów POWER7) do serwerów typu blade (najmniejszy dostępny serwer JS12 wyposażony w 2 układy POWER6). O ile cały czas dostępna jest możliwość natywnej instalacji (bezpośrednio na serwerze), to jednak jest ona stosowana stosunkowo rzadko, a preferowane są raczej środowiska zwirtualizowane, wykorzystujące hiperwizor PowerVM. W przypadku dużych maszyn (np. p590) jest to rozwiązanie domyślne.
  Palm OS jest jednym z popularniejszych systemów operacyjnych dla palmtopów. Pierwsze modele palmtopów pracujących w Palm OS pojawiły się w 1996 roku (Pilot 1000). Na początku producentem Pilotów była firma 3Com. Później urządzenia firmy 3com nazwano Palm Pilot, następnie w wyniku przekształceń w 3com wydzielona została firma Palm Computing zajmująca się tylko palmtopami.
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.

  Reklama