• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • RESPECT Index

  Przeczytaj także...
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Działalność prowadzi głównie w Polsce, a także za granicą – w Libii, Pakistanie, Czechach, Danii, Niemczech.Spółka publiczna – spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Do obowiązku tych spółek należy wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmująca się produkcją energii elektrycznej oraz wytwarzaniem ciepła w układzie skojarzonym. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. tworzą trzy elektrociepłownie:

  Respect Index (RI) – publikowany od 19 listopada 2009 indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Indeks grupuje w swoim portfelu spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Celem projektu jest promocja najwyższych standardów zarządzania w spółkach publicznych w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

  Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, działający aktualnie pod marką Citi Handlowy (poprzednio: Citibank Handlowy). Jest 10. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 18. pod względem liczby placówekKGHM Polska Miedź S.A. (wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) (GPW: KGH, LSE: KPMD) – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500-550 tys. ton) oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1260 ton srebra rafinowanego w 2011r.). W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto (903 kg w 2008 roku), koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną.

  Zakwalifikowano do niego kilkanaście spółek, spośród wielu, które wypełniły ankiety dotyczące społecznej odpowiedzialności będące podstawą nadania im ratingu.

  Respect Index jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

  Datą bazową dla indeksu jest 31 grudnia 2008 roku, a wartością bazową 1000 punktów.

  Apator Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego z siedzibą w Toruniu, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz ze swoimi spółkami zależnymi produkuje głównie aparaturę elektryczną, pomiarową i górniczą.Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

  W inauguracyjnym składzie polskiego indeksu znalazły się: Apator SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy, Barlinek SA i Barlinek Inwestycje, Elektrobudowa, Ciech SA, Grupa LOTOS SA, Grupa Żywiec SA, ING Bank Śląski, KGHM Polska Miedź SA, Mondi Świecie SA, PKN Orlen SA, PGNiG SA, TP SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA i Zakłady Magnezytowe "Ropczyce".

  Grupa Kapitałowa Orange Polska (dawniej Grupa TP) – grupa kapitałowa powiązana z Telekomunikacją Polską, kontrolowana przez francuski Orange S.A., wykorzystująca globalną markę Orange na podstawie licencji pozyskanej od Orange Brand Services Ltd.TAURON – Polska Energia S.A. – polskie przedsiębiorstwo grupujące firmy z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej.

  Rewizja składu indeksu odbywa się raz na pół roku. Ósma edycja indeksu została ogłoszona 18 grudnia 2014 r.

  Skład indeksu[]

  15 lipca 2015 r. skład indeksu był następujący (lista uszeregowana według kodów giełdowych:

  1. APATOR Apator SA
  2. BANKBPH Bank BPH SA
  3. BOGDANKA Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA
  4. BUDIMEX Budimex SA
  5. BZWBK Bank Zachodni WBK
  6. ELBUDOWA Elektrobudowa SA
  7. ENERGA Energa
  8. GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  9. GRUPAAZOTY Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA
  10. HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie SA
  11. INGBSK ING Bank Śląski SA
  12. JSW Jastrzębska Spółka Węglowa SA
  13. KGHM KGHM Polska Miedź SA
  14. KOGENERA Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
  15. LOTOS Grupa Lotos SA
  16. MILLENNIUM Bank Millennium SA
  17. ORANGEPL Orange Polska
  18. PELION Pelion SA
  19. PGE Polska Grupa Energetyczna SA
  20. PGNIG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  21. PKNORLEN Polski Koncern Naftowy Orlen SA
  22. PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
  23. RAWLPLUG Rawplug SA
  24. TAURONPE Tauron Polska Energia SA

  Zobacz też[]

 • giełda
 • Przypisy

  1. Strona www przedsięwzięcia http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/root [dostęp 2015-07-15]

  Linki zewnętrzne[]

 • Aktualna wartość indeksu
 • Notowania spółek wchodzących w skład indeksu
 • ING Bank Śląski SA (ING BSK) – bank komercyjny z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji (bank uniwersalny). Jest 4. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 8. pod względem liczby placówek.Grupa Żywiec S.A. – spółka giełdowa zajmująca się produkcją piwa. Obejmuje pięć browarów: w Cieszynie , Elblągu, Leżajsku, Warce i Żywcu. Wcześniej w skład grupy wchodziły także browary w Bielsku-Białej, Braniewie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łańcucie i Warszawie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – kopalnia węgla kamiennego we wsi Bogdanka koło Łęcznej niedaleko Lublina w zagłębiu lubelskim. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja jest położony na terenie gminy Puchaczów.
  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – największy w Polsce producent węgla koksowego typu 35 (hard) wysokiej jakości (węgla ortokoksowego zgodnie z Polską Normą) i największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Obszar wydobywczy Grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Podstawową działalność Grupy stanowi produkcja i sprzedaż węgla kamiennego, głównie węgla koksowego i węgla do celów energetycznych, oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych.
  Grupa Lotos S.A. – polska grupa kapitałowa skupiająca kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej zlokalizowana w Gdańsku-Rudnikach, nad Martwą Wisłą – jest to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. Spółką matką grupy kapitałowej jest spółka Grupa Lotos S.A., co powoduje, że dla uniknięcia nieporozumień używa się czasem nazw Grupa Lotos S.A. (dla spółki) i Grupa Kapitałowa Lotos (dla grupy kapitałowej).
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
  Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
  Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. – przedsiębiorstwo z branży chemicznej zlokalizowane w Mościcach, dzielnicy Tarnowa. W okresie II Rzeczypospolitej jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.