• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • RED

  Przeczytaj także...
  Kolejka (ang. queue) – liniowa struktura danych, w której nowe dane dopisywane są na końcu kolejki, a z początku kolejki pobierane są dane do dalszego przetwarzania (bufor typu FIFO, First In, First Out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

  Random early detection (RED) lub random early dropalgorytm kolejkowania oraz unikania zakleszczeń.

  Random Early Detection algorithm en.svg

  W tradycyjnym algorytmie "obcinania ogona", router lub inne urządzenia sieciowe buforuje tyle pakietów ile tylko może i po prostu odrzuca resztę, której nie może zbuforować. Jeżeli bufory są ciągle pełne, sieć zakleszcza się. "Odrzucanie ogona" rozdziela miejsce w buforze nierównomiernie. Może to prowadzić do globalnej synchronizacji TCP jak również, do wstrzymania połączeń TCP jednocześnie. Sieci stają się zalane pakietami synchronizacyjnymi.

  Zakleszczenie, blokada wzajemna (ang. deadlock) jest pojęciem opisującym sytuację, w której co najmniej dwie różne akcje czekają na siebie nawzajem, więc żadna nie może się zakończyć. Gracze zdobyli pewne unikatowe warunki niezbędne do wykonania kolejnego ruchu, ale żaden nie ma wszystkich i gra nie może być kontynuowana. Zakleszczenie może być zobrazowane przykładem ludzi rysujących wykresy. Dwie osoby pragną narysować wykres, do czego jest potrzebna linijka i ołówek. W momencie, kiedy jedna z nich zabierze ołówek, druga zaś linijkę dochodzi do sytuacji konfliktowej. Pierwsza osoba potrzebuje linijki, drugi zaś ołówka. Oba żądania nie mogą być spełnione – powstaje zakleszczenie, które to zazwyczaj jest kłopotliwe, gdyż nie ma pewnych i zawsze sprawdzonych rozwiązań, ażeby go uniknąć.QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.

  RED rozwiązuje ten problem monitorując średnią wielkość kolejki i odrzuca pakiety (lub oznacza jeżeli jest połączony z ECN) bazując na prawdopodobieństwach statystycznych. Jeżeli bufor jest prawie pusty, wszystkie przychodzące pakiety są akceptowane. W miarę jak kolejka rośnie wzrasta prawdopodobieństwo odrzucenia przychodzącego pakietu. Kiedy bufor jest pełny prawdopodobieństwo osiąga 1 przez co wszystkie pakiety są odrzucane.

  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.Transmission Control Protocol (TCP) – połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach, będący częścią szeroko wykorzystywanego obecnie stosu TCP/IP - korzysta z usług protokołu IP do wysyłania i odbierania danych oraz ich fragmentacji wtedy, gdy jest to konieczne. Protokół TCP operuje w warstwie transportowej modelu OSI. Opracowano go na podstawie badań Vintona Cerfa oraz Roberta Kahna. Został opisany w dokumencie RFC793.

  RED sprawia, że rozróżnienie Quality of Service (QoS) staje się niemożliwe. Weighted RED (WRED) i RED In/Out (RIO) zapewniają wczesne wykrywanie, jak również QoS.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.662 sek.