RC5

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

RC5 – szybki szyfr blokowy opracowany przez Ronalda Rivesta w 1994 roku, dla RSA Security. RC5 nie jest kolejną wersją algorytmu RC4, który jest szyfrem strumieniowym szyfrującym pojedyncze bajty, a nie całe bloki. Natomiast RC6 jest ulepszoną wersją RC5. Tak więc RC5 i RC4 niewiele mają wspólnego poza nazwą i ich autorem. RC jest skrótem od Rivest Cipher lub stosowanym zamiennie Ron’s Code.

Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Rysunek obok ilustruje ten związek geometrycznie. Wyrażony algebraicznie:Podstawa logarytmu naturalnego, liczba e, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. W przybliżeniu wynosi 2,7182818, oznacza się ją literą e.

RC5 stosuje zmienną długość bloków (32, 64 lub 128 bitów), kluczy (od 0 do 2040 bitów) oraz liczbę rund (od 1 do 255).

Algorytm[ | edytuj kod]

Zarówno przy szyfrowaniu, jak i odszyfrowywaniu następuje rozszerzenie losowego klucza na 2(r+1) wyrazów, które będą kolejno użyte w procesie szyfrowania i odszyfrowywania (każdy z nich zostanie użyty tylko raz).

Klucz – w kryptografii informacja umożliwiająca wykonywanie pewnej czynności kryptograficznej – szyfrowania, deszyfrowania, podpisywania, weryfikacji podpisu itp.Distributed.net – organizacja, która za pośrednictwem wielu komputerów podłączonych do sieci Internet próbuje rozwiązać zadania wymagające ogromnych mocy obliczeniowych.

Rozszerzenie klucza[ | edytuj kod]

Poniżej przedstawiono algorytm rozszerzenia klucza (zarówno w pseudokodzie, jak i w języku C).

Używane są następujące zmienne:

 • w – Długość słowa wyrażona w bitach, wynosi przeważnie 16, 32 lub 64. Szyfrowanie odbywa się za pomocą dwuwyrazowych bloków.
 • u = w/8 – Długość słowa, wyrażona w bajtach.
 • b – Długość klucza, wyrażona w bajtach.
 • K – Klucz, rozważany jako tablica bajtów (przy indeksowaniu rozpoczynającym się od 0.)
 • c – Długość klucza, wyrażona w ilości słów (wynosi 1, jeżeli b = 0).
 • L – Tymczasowa tablica robocza używana do tzw. mechanizmu „Key schedule”. Zawiera tyle elementów, z ilu słów składa się klucz.
 • r – Liczba rund, które odbędą się podczas szyfrowania danych
 • t = 2(r+1) – liczba podkluczy rund.
 • S – Wyrazy podklucza rundy.
 • Pw – Pierwsza stała magiczna, definiowana jako gdzie Np oznacza najbliższą nieparszystą liczbę względem danych wejściowych, e jest liczbą Eulera, w jest zdefiniowane powyżej.
 • Dla wspólnych wartości w, powiązane wartości Pw przedstawiono w zapisie szesnastkowym:

  RC4 (zwany również ARC4 albo ARCFOUR) jest popularnym szyfrem strumieniowym. Używany jest w protokołach, takich jak SSL oraz WEP. Pomimo, że RC4 jest odporny na kryptoanalizę liniową i kryptoanalizę różnicową to jest obecnie uznawany za niezbyt bezpieczny kryptosystem. RC4 nie jest zalecany do używania w nowych systemach.Szyfr blokowy – rodzaj szyfrowania symetrycznego. Polega na szyfrowaniu bloku wejściowego (np. fragmentu pliku) na podstawie zadanego klucza, przekształcając go na blok wyjściowy o takiej samej długości w taki sposób, że niemożliwe jest odwrócenie tego przekształcenia
 • Dla w = 16: 0xB7E1
 • Dla w = 32: 0xB7E15163
 • Dla w = 64: 0xB7E151628AED2A6B
 • Qw – Druga stała magiczna, definiowana jako gdzie Np oznacza najbliższą nieparszystą liczbę względem danych wejściowych,
 • oznacza Złoty podział, w zdefiniowano powyżej. Dla wspólnych wartości w, powiązane wartości Qw przedstawiono w zapisie szesnastkowym:

  RC6 jest symetrycznym szyfrem blokowym. Został stworzony przez Rona Rivesta, Matta Robshawa, Raya Sidneya i Yiqun Lisa Yin jako kandydat do konkursu na AES, którego był finalistą. Został także wysłany do konkursów: NESSIE i CRYPTREC. RC6 jest opatentowaną własnością firmy RSA Security.Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
 • Dla w = 16: 0x9E37
 • Dla w = 32: 0x9E3779B9
 • Dla w = 64: 0x9E3779B97F4A7C15
 • # "Rozbijanie" klucza K na słowa
  # u = w / 8
  c = ceiling( max(b, 1) / u )
  # L jest początkowo listą o długości c, składającą się z wyrazów o długości w
  for i = b-1 down to 0 do:
    L[i/u] = (L[i/u] << 8) + K[i]
  
  # Inicjacja niezależnej od klucza, pseudolosowej tablicy S
  # S jest początkowo listą o długości t=2(r+1) zawierającą niezdefiniowane słowa o długości w
  S[0] = P_w
  for i = 1 to t-1 do:
    S[i] = S[i-1] + Q_w
  
  # Główna pętla mechanizmu "key scheduling"
  i = j = 0
  A = B = 0
  do 3 * max(t, c) times:
    A = S[i] = (S[i] + A + B) <<< 3
    B = L[j] = (L[j] + A + B) <<< (A + B)
    i = (i + 1) % t
    j = (j + 1) % c
  
  # return S
  

  W poniższym kodzie używane są następujące wartości zmiennych: w = 32, r = 12, oraz b = 16.

  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.
  void RC5_SETUP(unsigned char *K)
  {
    // w = 32, r = 12, b = 16
    // c = max(1, ceil(8 * b/w))
    // t = 2 * (r+1)
    WORD i, j, k, u = w/8, A, B, L[c];
  
    for(i = b-1, L[c-1] = 0; i != -1; i--)
     L[i/u] = (L[i/u] << 8) + K[i];
  
    for(S[0] = P, i = 1; i < t; i++)
     S[i] = S[i-1] + Q;
  
    for(A = B = i = j = k = 0; k < 3 * t; k++, i = (i+1) % t, j = (j+1) % c)
    {
     A = S[i] = ROTL(S[i] + (A + B), 3);
     B = L[j] = ROTL(L[j] + (A + B), (A + B));
    }
  }
  

  Szyfrowanie[ | edytuj kod]

  Szyfrowanie składa się z kilku rund prostej funkcji. Zaleca się sotsowanie 12 lub 20 rund, w zależności od oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i czasu. Poza parametrami zdeifiniowanymi powyżej, w przedstawionym algorytmie wykorzystuje się również następujące zmienne:

 • A, B – Dwa słowa, tworzące blok tekstu jawnego, poddawanego szyfrowaniu
 • A = A + S[0]
  B = B + S[1]
  for i = 1 to r do:
    A = ((A ^ B) <<< B) + S[2 * i]
    B = ((B ^ A) <<< A) + S[2 * i + 1]
  
  # Szyfrogram zawiera dwuwyrazowy blok, składający się kolejno ze słów: A oraz B.
  return A, B
  

  Przykład w języku C:

  void RC5_ENCRYPT(WORD *pt, WORD *ct)
  {
    WORD i, A = pt[0] + S[0], B = pt[1] + S[1];
  
    for(i = 1; i <= r; i++)
    {
     A = ROTL(A ^ B, B) + S[2*i];
     B = ROTL(B ^ A, A) + S[2*i + 1];
    }
    ct[0] = A; ct[1] = B;
  }
  

  Odszyfrowywanie[ | edytuj kod]

  Odszyfrowywanie jest stosunkowo prostym odwróceniem procesu szyfrowania, co przedstawiono w poniższym pseudokodzie:

  for i = r down to 1 do:
    B = ((B - S[2 * i + 1]) >>> A) ^ A
    A = ((A - S[2 * i]) >>> B) ^ B
  B = B - S[1]
  A = A - S[0]
  
  return A, B
  

  Przykład w języku C:

  void RC5_DECRYPT(WORD *ct, WORD *pt)
  {
    WORD i, B=ct[1], A=ct[0];
  
    for(i = r; i > 0; i--)
    {
     B = ROTR(B - S[2*i + 1], A) ^ A;
     A = ROTR(A - S[2*i], B) ^ B;
    }
  
    pt[1] = B - S[1]; pt[0] = A - S[0];
  }
  


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama