• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • R-32  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  Nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Mimo, że były to całkiem różne komputery to do wystawy sprzętu Jednolitego Systemu EMC w Moskwie w 1973 r. wersje polskie i radzieckie (Erewańskie) nosiły wspólną nazwę R-30. Na wystawie otrzymały przydomki „polski” i „radziecki”.

  Po wystawie wersje rozwojowe budowane w Polsce nazwano R-32, a w ZSRR R-33. Nazwa R-30 została zarezerwowana dla pierwszej wersji. W Polsce prace nad pierwszą wersją zarzucono.

  R-34 (EC 1034) to polski komputer z rodziny RIAD-2, programowo zgodny z rodziną IBM 370 i RIAD-3, produkowany seryjnie w zakładach elektronicznych Elwro. Rozwinięcie komputera R-32.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Dane[ | edytuj kod]

 • typ:
 • seria: RIAD
 • mikroprogramowany komputer III generacji zbudowany na układach scalonych TTL
 • słowo maszynowe o długości 32 bitów
 • pełna zgodność funkcjonalna i programowa z systemami komputerów serii IBM 360
 • zegar procesora i mikroprogramu: 300 ns
 • czas wykonania rozkazów:
 • dodawanie stałoprzecinkowe: 2,4 µs
 • mnożenie stałoprzecinkowe: 16,4 µs
 • dzielenie stałoprzecinkowe: 17,3 µs
 • dodawanie zmiennooprzecinkowe: 4,1 µs
 • mnożenie zmiennooprzecinkowe: 12,9 µs
 • dzielenie zmiennooprzecinkowe: 13,2 µs
 • pamięć operacyjna: ferrytowa o pojemności: od 128 kB do 1 MB, słowie 32-bitowym i cyklu dostępu 1,2 μs; albo półprzewodnikowa
 • pamięć stała mikroprogramu: pamięć transformatorowa; 2816 słów 86-bitowych
 • pamięć masowa:
 • pamięć taśmowa PT-3 albo PT-3M
 • pamięć dyskowa.
 • Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Komputer trzeciej generacji – komputer zbudowany na układach scalonych małej i średniej skali integracji, które zawierały tylko kilka do kilkunastu struktur półprzewodnikowych na jednej płytce. Trzecią generację rozpoczęła seria 360 komputerów firmy IBM. Komputery te, były budowane w latach 1965-1980. Polski komputer trzeciej generacji to Odra 1305.
  Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych (JS EMC, Riad) – systemy komputerowe, opracowywane i produkowane przez kraje RWPG w latach 1970–1991.
  Wytwórnia Filmów Oświatowych (WFO) – wytwórnia filmowa w Łodzi, istniejąca od 29 grudnia 1949 roku – została powołana zarządzeniem ministra kultury i sztuki. Przejęła częściowo kompetencje Instytutu Filmowego w Łodzi, działającego od 13 listopada 1945 roku. Była jednym z największych w kraju producentów krótkometrażowych filmów szkolnych i instruktażowych oraz jedynym producentem filmów popularnonaukowych, przeznaczonych dla masowego widza. Od roku 1994 firma nosi nazwę: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych. Dorobek Wytwórni to ok. 5 tysięcy filmów, głównie oświatowych i dokumentalnych.
  Gdyby przeprowadzić dziś sondaż z zapytaniem, kiedy pojawiły się u nas pierwsze komputery, większość wskazałaby zapewne na lata siedemdziesiąte XX wieku. Warto więc przypomnieć, że już w roku 1958 zbudowany został w Polsce pierwszy komputer nazwany XYZ. W efekcie, w roku 1961 ruszyła seryjna produkcja komputerów ZAM 2, a w roku 1963 komputerów Odra 1003.
  PT-3 – opracowana w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN i produkowana od 1974 r. przez Zakłady MERAMAT, taśmowa pamięć zewnętrzna stosowana w komputerach Odra 1300 i RIAD.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.