• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Równowaga wodno-elektrolitowa

  Przeczytaj także...
  Ciśnienie osmotyczne – różnica ciśnień wywieranych na półprzepuszczalną membranę przez dwie ciecze, które ta membrana rozdziela. Przyczyną pojawienia się ciśnienia osmotycznego jest różnica stężeń związków chemicznych lub jonów w roztworach po obu stronach membrany i dążenie układu do ich wyrównania.Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
  Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.

  Równowaga wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa – stan żywego ustroju, w którym spełnione są:

  Stężenie (ang. concentration) – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie. Pojęcie to stosowane jest najczęściej w przypadku roztworów. Według definicji Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) terminem tym określa się jedynie cztery sposoby wyrażenia ilości substancji, w których odnosi się ją do objętości mieszaniny (są to stężenia masowe, molowe, objętościowe i liczbowe). W praktyce stosowanych jest jednak wiele innych rodzajów stężeń, włączając w to sposoby pośrednie (np. poprzez odniesienie zawartości substancji do gęstości mieszaniny).Kation − jon o ładunku dodatnim (+). Indywiduum chemiczne występujące zawsze w obecności jonu o ładunku przeciwnym (anionu) w przypadku medium elektrycznie obojętnego (zasada zachowania ładunku). Kationy mogą być zarówno organiczne jak i nieorganiczne. Podczas elektrolizy stopionych soli jak i roztworów wodnych z rozpuszczoną substancją jonową, kationy podążają do elektrody ujemnej (o dodatnim potencjale) zwanej katodą.
 • prawo elektroobojętności płynów ustrojowych – płyny ustrojowe są zawsze elektrycznie obojętne, co znaczy, że w danym płynie ustrojowym suma stężeń anionów równa się sumie stężeń kationów;
 • prawo izomolalności (izoosmolalności) – ciśnienie osmotyczne wszystkich płynów ustrojowych, we wszystkich przestrzeniach wodnych ustroju ma taką samą wartość;
 • prawo izojonii – ustrój dąży do utrzymania stałego stężenia jonów, w tym jonów wodorowych (izohydria).
 • Bibliografia[]

  1. Wiesław Wesołowski: Obliczenia chemiczne. W: Biochemia : skrypt dla studentów wydziału lekarskiego. Jan Gmiński (red.). Katowice; Mysłowice: "Ewitar" Witold Okas, 2003, s. 12. ISBN 8391490106.
  2. Franciszek Kokot, Jan Tatoń: Zaburzenia przemiany materii. W: Choroby wewnętrzne : podręcznik akademicki. Franciszek Kokot (red.). Wyd. 8 (zm. i unowocześnione). T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, s. 1223-1224. ISBN 8320028922.

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Płyn ustrojowy – roztwór zdysocjowanych substancji jonowych zwany elektrolitem, a także niejonowych substancji tworzących układ koloidalny. Występuje w komórkach i przestrzeniach pozakomórkowych.Anion – jon o ładunku ujemnym. Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Podczas elektrolizy anion podąża do elektrody dodatniej, zwanej anodą. Przeciwieństwem anionu jest jon dodatni, czyli kation.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.