• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Równoważnik dawki pochłoniętej

  Przeczytaj także...
  Rem (ang. roentgen equivalent in man) – jednostka równoważnika dawki promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizm. 1 rem jest odpowiednikiem dawki równoważnej równej 0,01 Sv (0,01 Gy dawki pochłoniętej promieniowania gamma) pod względem działania biologicznego.Współczynnik wagowy promieniowania w R {displaystyle w_{R}} – mnożnik dawki pochłoniętej, pozwalający uwzględnić różnice w skutkach biologicznych poszczególnych rodzajów promieniowania jonizującego na organizmy żywe i obliczyć równoważnik dawki pochłoniętej
  Siwert (wym. [s-iwert]), symbol Sv, jest jednostką pochodną układu SI wielkości fizycznych odnoszących się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe:

  Równoważnik dawki pochłoniętej, biologiczny równoważnik dawki, dawka równoważna – pojęcie pochodne od dawki pochłoniętej. Jest to ilość energii, którą deponuje cząstka w materii żywej (tkance, organie), przez którą przechodzi, z uwzględnieniem skutków biologicznych wywołanych przez różne rodzaje promieniowania. Jednostką równoważnika dawki pochłoniętej jest siwert (Sv). Równoważnik dawki pochłoniętej otrzymuje się w wyniku przemnożenia dawki pochłoniętej przez współczynnik wagowy promieniowania:

  Dawka skuteczna, dawka efektywna E H {displaystyle E_{H}} – suma wszystkich równoważników dawki zarówno od narażenia zewnętrznego jak i wewnętrznego, we wszystkich narządach i tkankach z uwzględnieniem współczynników wagowych poszczególnych narządów i tkanek. Dawka skuteczna określa stopień narażenia całego ciała na promieniowanie nawet przy napromieniowaniu tylko niektórych partii ciała. Określa się ją wzorem:

  gdzie: – równoważnik dawki dla promieniowania R i tkanki T; – współczynnik wagowy promieniowania R; – średnia dawka pochłonięta promieniowania R przez tkankę T.

  Powyższy wzór dotyczy promieniowania jednorodnego R. Dla promieniowania mieszanego ma postać:

  gdzie: HT – całkowity równoważnik dawki.

  Zobacz też[]

 • dawka skuteczna
 • dawka pochłonięta
 • Uwagi

  1. Nazwa używana dawniej, zalecana przez ICRP 26 z 1977 r. W 1991 r. ICRP 60 zaleca używanie nazwy równoważnik dawki.
  2. Dawniej stosowaną jednostką był rem
  3. Dawniej zamiast współczynnika wagowego, posługiwano się współczynnikiem jakości promieniowania Q

  Bibliografia[]

 • S. Eidelman, et al.: Particle Physics Booklet, PDG, Elsevier 2004
 • ICRP Publication 60: 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Elsevier 1991 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.