• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Równina Biłgorajska

  Przeczytaj także...
  Puszcza Solska – wielki kompleks leśny w południowej części województwa lubelskiego, złożony głównie z borów sosnowych, w części sztucznie nasadzonych. Zajmuje obszar około 1240 km².Gmina Łukowa – gmina wiejska w powiecie biłgorajskim województwa lubelskiego. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa zamojskiego.
  Gmina Biłgoraj – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Równina Biłgorajska (512.47) – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce.

  Mezoregion stanowi fragment Kotliny Sandomierskiej. Ciągnie się od Wisły w kierunku południowo-wschodnim, równolegle pomiędzy pasmem Roztocza a dolnym biegiem Sanu, do Lubaczowa i Cieszanowa. Równinę przecinają dwie rzeki: Sanna na północy i Tanew na południu. Ich doliny wyznaczają północno-zachodnie i południowo-wschodnie granice mezoregionu.

  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:Sól – wieś w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Biłgoraj.
  Typowe dla Równiny Biłgorajskiej są położone wśród borów sosnowych stawy rybne. Staw "Adam" w pobliżu Zaklikowa.

  Region jest płaskowyżem osiągającym na wschodzie wysokość od 220 do 280 m n.p.m. (maksymalnie 284 m), opadającym ku zachodowi poniżej 150 m n.p.m. Zbudowany jest z czwartorzędowych piasków i glin morenowych, przez co tutejsze gleby są mało wartościowe pod względem rolniczym. Z tego powodu większość mezoregionu pokryta jest mało wymagającymi pod względem glebowym borami sosnowymi, tworzącymi kompleks Puszczy Solskiej. Dlatego też funkcjonuje oboczna nazwa regionu – Równina Puszczańska. Piaski tworzą miejscami porośnięte lasem wydmy, a dzięki gliniastemu podłożu krajobraz urozmaicają liczne stawy hodowlane.

  Gmina Janów Lubelski – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.Gmina Pysznica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Równina Biłgorajska rozpościera się na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego, na terenie sześciu powiatów:

 • biłgorajskiegomiasto i gmina Biłgoraj (bez północno-wschodniego fragmentu), gmina Aleksandrów, południowa część gmin: Frampol (bez Frampola), Tereszpol i Józefów (bez Józefowa), północna część gmin: Księżpol i Łukowa oraz północne fragmenty gmin: Biszcza i Obsza
 • janowskiego – południowa część gmin: Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski (z Janowem) i Dzwola
 • kraśnickiego – tylko południowe fragmenty gmin: Annopol (bez Annopola) i Gościeradów
 • niżańskiegogmina Jarocin, północna część gmin: Harasiuki i Ulanów oraz północno-wschodni skrawek gminy Nisko
 • stalowowolskiego – większość gminy Zaklików (bez części północnej) oraz wschodnia część gmin: Radomyśl nad Sanem i Pysznica
 • tomaszowskiego – zachodnia część gminy Susiec
 • Na Równinie Biłgorajskiej leżą cztery miasta: Biłgoraj, Janów Lubelski, Modliborzyce i Zaklików. Pozostałe większe miejscowości w obrębie regionu to Aleksandrów, Jarocin, Sól, Harasiuki i Dąbrowica.

  Gmina Potok Wielki (do 1954 gmina Potok) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.Gmina Modliborzyce – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Przypisy

  1. http://www.kul.pl/ptaki-l-gowe-lubelszczyzny,art_11264.html Opis regionu [w:] Ptaki lęgowe Lubelszczyzny  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Biszcza – gmina wiejska w powiecie biłgorajskim województwa lubelskiego. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa zamojskiego.
  Tanew – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Długość – 113 km, powierzchnia zlewni – 2.339 km.
  Gmina Frampol – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
  Glina – pod kątem genezy, jest to ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych (skały ilaste starsze niż czwartorzędowe nazywane są najczęściej iłami). Jest to zatem skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy).
  Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).
  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  Zaklików – wieś (od 1 stycznia 2014 miasto) w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików. Miejscowość lokowana w XVI wieku jako miasto, do dziś zachowała małomiasteczkowy układ urbanistyczny z rynkiem w centrum i siecią prostopadle ułożonych uliczek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.