• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Równik

  Przeczytaj także...
  Prostopadłość – cecha geometryczna dwóch prostych lub płaszczyzn (albo prostej i płaszczyzny), które tworzą przystające kąty przyległe.Półkula północna – część kuli ziemskiej, półkula położona na północ od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°N.
  Półkula południowa – część kuli ziemskiej, półkula położona na południe od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°S.
  Mapa świata z zaznaczonym równikiem
  Równik na Ilhéu das Rolas
  Na czerwono zaznaczono państwa, przez których terytorium przechodzi równik


  Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.

  Ilhéu das Rolas – niewielka wyspa należąca do państwa Wyspy Św. Tomasza i Książęca, w Afryce. Przez wyspę przechodzi równik, leży tuż na południe do Wyspy Świętego Tomasza.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).

  W przybliżeniu równik Ziemi jest kołem wielkim kuli ziemskiej. Jest też jej najdłuższym równoleżnikiem. Jego szerokość geograficzna wynosi 0°.

  Równik kuli ziemskiej[]

  Równik kuli ziemskiej dzieli ją na dwie półkule: północną i południową, a jego długość wynosi 40 075 km.

  Zobacz też[]

 • Równikowa bruzda niskiego ciśnienia
 • Równikowa strefa wiatrów zachodnich
 • Równik niebieski
 • Równik meteorologiczny
 • Mitad del Mundo
 • Klimat równikowy
 • Przypisy

  1. Gimnazjalny atlas geograficzny, PPWK Warszawa – Wrocław 2000, s. 48–52.
  2. Przeglądowy atlas Świata, GeoCenter International Warszawa 1994, s. 64.
  3. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, mapa Afryki na wklejce.
  Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów.Równik meteorologiczny, izobara o najniższych wartościach w międzyzwrotnikowej strefie konwergencji. Przesuwa się sezonowo wraz z burzą okołorównikową, której oś wyznacza jego położenie. Średnie położenie środka burzy przypada na 5°N  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Równikowa strefa wiatrów zachodnich - określenie stosowane do opisu sezonowo przeważających wiatrów zachodnich w miejscach, gdzie równikowa bruzda niskiego ciśnienia oddala się na znaczną odległość od równika, co powoduje, że pasat wiejący z przeciwnej półkuli przekracza równik i skręca pod wpływem zmienionej siły Coriolisa, uzyskując wyraźną składową zachodnią. Zjawisko występuje przede wszystkim w lecie nad kontynentami oraz nad północną częścią Oceanu Indyjskiego.
  Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną i południową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.
  Równikowa bruzda niskiego ciśnienia - pas obniżonego ciśnienia atmosferycznego opasający całą Ziemię w pobliżu równika. Jest ona elementem globalnej cyrkulacji atmosfery i stanowi strefę konwergencji mas powietrza przynoszonych z północnego wschodu na półkuli północnej i z południowego wschodu na półkuli południowej przez pasaty.
  Środek masy ciała lub układu ciał – punkt, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Pojęcie to jest wykorzystywane także w geometrii.
  Mitad del Mundo (hiszp. Środek Świata) - obszar ziemi będący własnością prefektury prowincji Pichincha w Ekwadorze, która znajduje się w kantonie Quito, 20 km na północ od centrum Quito.
  Koło wielkie – największe koło, jakie można wpisać w kulę. Jego średnica jest równa średnicy kuli, a samo koło dzieli ją na dwie symetryczne połowy zwane półkulami.
  Oś obrotu – prosta w przestrzeni określająca kierunek obrotu danego ciała. Wyznacza ona układ odniesienia, względem którego wyznacza się moment bezwładności ciała. Prędkość kątowa jest zawsze równoległa do osi obrotu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.